Abonner via RSS eller E-post

Skittent forslag

Publisert den 07.05.2011 i Blogg

Et par av Høyres stortingsrepresentanter varsler i VG (for et bilde!) omkamp om det som i Sverige kalles RUT-fradraget, altså et skattefradrag for tjenester i hjemmet. Nils August Andresen oppsummerer i Minerva hvorfor et slikt forslag er en dårlig idé. Jeg er enig:

Det er en dypt uærlig sak å fremstille dette som borgerlig skattelettepolitikk.  Særfradrag er nemlig ikke skattelette i ordets vanlige forstand. Det overlater ikke mer penger til enkeltfamilier slik at de kan ta bedre valg for seg og sine og være mer uavhengige av staten; i stedet er det bare en annen måte for politikere å styre familienes forbruk på. Man kunne akkurat like gjerne gitt en sjekk i posten til alle barnefamilier eller alle eldre – med den forskjell at man da også ville gi penger til de som ikke har råd til å benytte tjenesten med eller uten skattefradrag. Eller man kunne latt staten refundere en andel av utgiftene mot kvittering.

Særfradrag for hushjelp er offentlig subsidier til enkeltgrupper. Det øker det offentliges innflytelse, og det krever flere skattekroner av resten av oss for å kompensere inntektsbortfallet. Jeg tror aldri Høyre ville turt å foreslå dette som en kontantsubsidie – dertil er formålet langt i fra godt nok. I stedet foreslås det som skattefradrag, en mer usynlig subsidie, og resten av velgerne skjønner ikke like godt at dette betyr at de må betale mer skatt.

Anne Siri Koksrud, som også er i Minervas redaksjon, oppsummerer i et notat argumentene for et slikt fradrag.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?