Abonner via RSS eller E-post

Kontraktspolitikken: Hva borgerlige kan lære av Danmark

Publisert den 15.05.2011 i Blogg

Kan Danmark vise vei for en borgerlig koalisjon i Norge?

Danske kommentatorer beskriver det som et politisk mirakel. Akkurat i det statsminister Lars Løkke Rasmussen så ut til å bli mannen som skulle tape makten etter ti år med borgerlig styre, kom regjeringspartiene til enighet om kutt i den såkalte ”etterlønnsordningen”, en slags dansk variant av AFP. Det aller mest oppsiktsvekkende – en liten politisk granat inn i de rødes leir – var at De Radikale deltok i forliket. Sentrumspartiet har lenge ivret for å avskaffe etterlønnen, men samtidig lovet seg bort til venstresiden etter valget. Nå tror mange kommentatorer det går mot valg og at det kanskje blir kunngjort alt i morgen, på selveste 17. mai.

Det er to lærdommer fra dansk politikk som kan være relevante også for en borgerlig koalisjon i 2013 (bank i bordet, det er lenge til valget!).

For det første viser etterlønnsaken at det er mulig å få velgerne med på store og omfattende reformer, også reformer som betyr innsparinger i offentlig sektor. Riktignok er norsk og dansk økonomi i litt ulikt lage og danskene har lite oljepenger. Like fullt er den ærlige og klare måten regjeringen har formidlet reformbehovet på, verdt å merke seg for opposisjonspartiene også i Norge.

For det andre har den danske regjeringen gjennom alle valg lagt grunnlaget for sine reformer gjennom den såkalte ”kontraktspolitikken”. Det var Anders Fogh Rasmussens ektefødte barn og prinsippet er svært enkelt: Man går til valg på noen få, men store reformer, som man presenterer klart og tydelig for velgerne i forkant. Dermed får man mandat til endring og indirekte også et mandat til å takle de problemene som ubønnhørlig oppstår når man skal gjøre slike endringer. Velgerne får fra første stund klar beskjed om hva som skal gjøres. Det er en litt annen metode enn den vanlige i norsk politikk. Hos oss er store reformer ofte gjennomført av koalisjoner mellom valgene. Tenk for eksempel på pensjonsreformen, vår desidert største velferdsreform de siste ti årene, som aldri egentlig ble et valgkamptema. Borgerlige i Norge bør merke seg denne fremgangsmåten. Det er nemlig forskjell på å vinne et valg og få et mandat til å endre.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

26.08.15

Der var ingen der var blevet rirege af af overklassen satte deres forbrug ned…tve6rtimod havde det ff8rst for alvor gjort folk fattige. Pointen er den, at det frem til tiden omkring 2. verdenskrig, er anakronistisk at tale om generel velstand.nej jeg mener bestemt ikke det billede som digtet tegner er historisk korrekt. Det er et led i en verdensforste5else som toryerne forsf8gte at skabe hvor man betonede sammenhe6ngskraft, og de riges ansvar overfor de svageste, mod at arbejderklassen se5 ogse5 anerkendte deres forbindelse til overklassen.Og det synes jeg ikke alene er sympatisk, det var for mig at se en meget farbar vej, som var med til at holde revolutionste6nkning ude af England i en tid hvor kontinentet var he6rget af radikale tanker.

Har du en mening?