Abonner via RSS eller E-post

Hets

Publisert den 06.04.2011 i Blogg

Mange har vært engasjert i kampen mot DLD. Det er bra. Det er også en demokratisk rett — og plikt — å si fra til politikere om hva man mener. Vi er her for dere, ikke for vår egen del. Men det går en grense. Skjellsord, trusler eller hån er uakseptabelt. Et åpent samfunn hviler på åpen OG dannet meningsutveksling.

Jeg har selv fått kopi av e-poster til kollegaer hvor det trues med statskupp, hvor de kalles «landssvikere» eller andre skjellsord. Slutt med det. Ingen tjener på at den offentlige debatten forsøples på en slik måte.

Del på Facebook | Del på Twitter

23 Kommentarer

Øyvind

06.04.11

Når folk er sinte, kan reaksjonene gå over stokk og stein.

Det er mange som føler at de ikke blir hørt i denne saken, og fra det jeg ser, leser og hører, er det veldig få av folket som er for DLD. Så, når man da sitter med følelsen av at dette blir gjort MOT folket, blir det reaksjoner.

Det er slik det er, og i mine øyne er det forståelig at det går så langt. Jeg har selv tenkt mine tanker om denne saken, som ikke er egnet å skrive eller sende til noen. Jeg føler meg sviktet og angrer på min stemme ved forrige valg.

Kall det hets om du vil, men reaksjoner blir det når man faktisk fremmer overvåkning av alle nordmenn som benytter nett.

Er det greit å true? Nei. Er det greit å overvåke? Nei.

Mektig irritert

06.04.11

Det er ikke rart folk reagerer sterkt når Høyre og Arbeiderpartiet rotter seg sammen for å innføre frihetsfiendtlige lover de fleste assosierer med regimer ingen har lyst til å bli sammenlignet med. Det er et gammelt triks å tegne et bilde av en eller annen skremmende trussel (i dette tilfellet organisert kriminalitet) og bruke dette som et påskudd til å ta fra folk frihet. Hva blir det neste? Overvåkningskamera i alle norske stuer med evig lagring på statlige servere? Er du en lovlydig borger må jo dette være helt greit ikke sant? Eller har du noe å skjule?

06.04.11

Herregud skjerp dere a, bare kutt ut det DLD greiene, folket liker det ikke og forsøker å si ifra siden de ikke får stemt over det. Ta det til etteretning istedet for å belære oss om hvordan vi skal reagere. Kommer jo ikke til, og så vil dere i tillegg stikke nesa deres i det vi faktisk kan kommunisere med hverandre med. Kan dere ikke ha DLD på svalbard og fløtte dit den gjengen som absolutt skal ha det?

Kurt-A

06.04.11

DLD i praksis:
Jeg bor i en liten norsk by og jobber i en annen litt større.
Hver dag foregår det 2-3 relativt alvorlige kriminelle handlinger i nærheten av hvor jeg ferdes. Hver dag vil jeg være en mistenkt kriminell uten grunn. Politiet eller det nye Gestapo vil med full rett kunne studere mine bevegelser og vaner hver dag. Dette synes jeg er ekkelt rett og slett.

En av hovedgrunnene til at jeg har stemt høyre de 4 siste valgene er friheten for enkeltmennesket, men nå er det slutt. Valget nå står mellom Venstre eller FrP. Får vel trekke lodd om hvilket av disse jeg skal stemme på.

Mvh
Kurt-A

Stein Sjølie

06.04.11

I denne saken har det vært en massiv og til dels usaklig kampanje fra motstanderne av DLD, fra aktivistgrupper i Høyre og i nesten alle landets aviser. Det har nesten ikke vært mulig for tilhengere av direktivet å komme til orde verken i pressen eller andre steder. Ikke en gang Høyremagasinet Muligheter tok i mot innlegg som argumenterte for direktivet. Det lages skremselsbilder om hva som truer oss dersom direktivet gjennomføres i norsk rett, og som ikke det er nok, sendes det konkrete trusler til enkeltpersoner som tør å tale aktivistene i mot. En begrenset og kontrollert lagring av alektroniske spor er etter mitt syn et nødvendig hjelpemiddel for politiet til å etterforske organisert kriminalitet, og uten at det går utover min personlige integritet. Det undrer meg at midt i denne debatten, fra 1. april i år, har Finansdepartementet vedtatt en omfattende utvidelse av plikten for banker og verdipapirforetak til å ta lydopptak av telefonsamtaler,langt utover hva som følger av EU-direktiver, uten at det har vakt protester fra noen av de som ellers høylydt protesterer mot «overvåkningssamfunnet».

Thomas

07.04.11

Dette er nazisme

Karl

07.04.11

Landssvikere er det legitimt å kalle dem. De går mot folket, mot vår rettssikkerhet og mot grunnloven.

Trusler om vold o.l. er ikke legitimt.

Men vi har også et problem i at norske media nå er svært stille om hva som har skjedd. Birkedal-saken har fått plass overalt i mange dager på rad, og uansett hvor uggen den er, så påvirker denne saken hele Norges befolkningen. Spesielt pressen, som skal være på folkets side når det gjelder å hindre staten i å lyve og å misbruke sin makt. Det eneste jeg har sett de plukket opp siden avstemningen, er slike mindre pene aksjoner. Hvorfor er det slik? Hvorfor kan ikke media la den legitime motstanden få den viktige plassen den må få, for at folket som helhet skal bli klar over hva som er i ferd med å skje, takket være ditt parti, og Arbeiderpartiet?

Kurt-A

07.04.11

Kjære Stein Sjølie.
Du snur det hele på hodet med naive og usaklige argumenter for å gi myndighetene innsynsrett i norske folks hjem. Jeg bor sentralt og vil pga mine dataspor svært ofte være en mistenkt. Det er en ubehagelig følelse av Big Brother. Jeg kan garantere at denne ordningen blir misbrukt av myndigheter og politi. Det har vi sett før (jamfør avlyttingsregler som brytes jevnlig) og det kommer til å skje hær. Eneste måten å unngå dette er å ikke etablere ordningen.
Hilsen
Kurt-A

Petter

07.04.11

Enig med som Karl skriver. Ser på Dagbladet sin måling at 85% har svart at de er mot DLD. Denne spøreundersøkelsen er selvfølgelig ikke 100% korrekt, men den viser hva folket mener om den systematiske overvåkningen som myndighetene her til lands nå setter igang med overfor samtlige av landets innbyggere.

Slik jeg ser det så har dere nå foretatt en forandring i Norges konstitusjon. En slik prinsippiell forandring i konstitusjonen skal ikke avgjøres med et simpelt flertall (og en hestehandel) i stortinget. En slik behandling er for tilfeldig i forhold til de store samfunnsmessige konsekvensene endringen utgjør.

Norge har en konstitusjon i form av blant annet grunnleggende rettsprinsipper. Ett av de grunnleggende rettsprinsippene er Naturrett som blant annet vedrører individets personlige frihet. Innskrenkninger i Naturrettens rettigheter og friheter krever grunnlovsendring.

Forandringer i landets konstitusjon skal bli behandlet i henhold til endringer i Grunnloven – altså med krav om to tredels flertall i Stortinget. Dette viktige rettsprinsippet har dere på stortinget nå tilsidesatt og i min drømmeverden så hadde dere blitt stilt personlig ansvarlig for dette alvorlige bruddet på Norges Grunnlov. Når man mener at politikerne i vår nasjonalforsamling foretar brudd på Norges Grunnlov så har man rett til å si at man ser på det som et landssvik (såkalt høyforræderi er per definisjon forbrytelser mot statsforfatning).

Petter

07.04.11

Jeg for min del håper inderlig at Høyre og andre partier reiser kjærringa etter det som nå har skjedd og at personvern blir en av de mest sentrale sakene i valgkampen før neste stortingsvalg.

Petter

07.04.11

I tillegg til at et overlagt og bevist gjennomført Grunnlovsbrudd foretatt av stortingsrepresentanter som ønsker å innskrenke personvernet og friheten gjennom systematisk overvåke og registrere samtlige av landets innbyggere med rette kan kalles LANDSSVIK (forbrytelse mot statsforvalting//konstitusjon) så kan Høyres avgjørende ja til DLD også med rette kalles et SVIK AV HØYRES EGNE VELGERE da det i prinsippprogrammet som Høyre gikk til valg på i 2009 står følgende (aller første setning på side 3): «Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket».

Goggen

07.04.11

Ikke siden Quisling-regjeringen har det vært flere landsforrædere i Stortinget! Derfor er det fullstendig legitimt at disse krypene får høre fra folket nøyaktig hva de er!

Ragnar Bratland

07.04.11

Det er en ting jeg har lært som lokalpolitiker. Det er at når klubben har falt er saken avgjort. Det er slik demokratiet fungerer. Noen ganger får du støtte for ditt eget syn, andre ganger ikke. Skittslenging og forsøk på omkamper i saker som er endelig avgjort er tegn på umodenhet.

Det er ofte de som skriker høyest om demokrati og medbestemmelse som ikke kan godta at flertallet går i mot dem.

Ragnar

Petter

07.04.11

Ragnar.

For det føste så gikk Høyre til valg på motstand mot kartlegging lignende DLD og 10 av 11 fylkeslag i Høyre leverte innstillinger mot DLD. Høyres ledelse drev deretter lurerier for å unngå å få et bindende vedtak mot DLD ved forrige årsmøte og Høyre og deres stortingsrepresentanter har nå gått på tvers av det mandatet de ble valgt inn på.

For det andre så er er DLD-vedtaket grunnlovsstridig.

I blant annet Tyskland har den Tyske forfatningsdomstol avvist loven om DLD som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen pga. den er et brudd på grunnloven og grunnleggende borgerrettigheter.

Bakgrunnen for at domstolen i Tyskland så på saken var en grunnlovsmessig klage som 35.000 tyskere leverte inn den 31. desember 2007 på initiativ fra en personverngruppering. Dette er det høyeste antallet personer involvert i å ta en sak til retten i Tyskland noensinne. Blant underskriverne var advokater, leger, journalister.

Nå regner jeg med at det samme skal skjer i Norge og at Ap og Høyre vil sitte med skjegget fult av postkasser.

Kurt-A

07.04.11

Det er ikke lett å bli kvitt landssvikerstempelet de nå har. Se bare på Quisling. Det tror jeg både Høyre og AP vil merke frem mot valget. Folket seirer alltid til slutt.

Knut G.

07.04.11

Enig med Isaksen. De som overreagerer, roper ut om landsforræderi osv, gjør det ikke lett å nå gjennom med sakelige argumenter mot DLD, samme hvor gode argumentene er. På grunn av disse tåpelighetene har jeg sluttet å engasjere meg i debatten, slik at mitt eneste bidrag er at jeg har meldt meg ut av Høyre.

Helge

08.04.11

Sjeldent vært så skuffet over høyre som når DLD ble vedtatt. Jeg også nødt til å ta et standpunkt i saken og vil derfor slutte å støtte høyres politikk med min stemme. I mitt enkle hode skal de folkevalgte være folket stemme på tinget, når man ikke føler seg hørt på et spørsmål som først og fremst for min del handler om grunnleggende verdier i et demokrati så blir jeg dypt skuffet.

banker Bob

08.04.11

Det dere nå har gjort er et svik mot deres velgere.

Dette vil ikke bli glemt. Jeg lover det norske folk å alltid i alle debatter – relevante eller ikke – å minne det norske folk om høyres store svik.

Dere skal vaskes ut av stortinget!

banker Bob

08.04.11

» Det begynner å bli ganske drøyt, sier Ap-politikeren til VG Nett.»

HA! – Dette er bare begynnelsen. Dere har aldri tidligere sett en slik orkan som reiser seg nå!

Kurt-A

08.04.11

En liten tankevekker.
Hva i all verden skal vi med datalagringsdirektivet?
Regningen på etableringen er kalkulert til flere hundre millioner kroner. Argumentasjonen for DLD er at oppklaringsprosenten skal opp, men det må da være bedre å fokusere på de tusenvis av saker med kjent gjerningsmann som henlegges?
Start i rett ende mener nå jeg.

Kurt-A

09.04.11

Skjønner at det fort blir hetsing av politikere og norske politiske partier. Det går jo ikke en uke uten at en eller annen politiker utnytter sin posisjon til å utføre kriminelle handlinger.
Sist ut er SV politikern som er dømt for hallikvirksomhet ?? Utrolig. Birkeland som løper etter mindreårige gutter. For ikke å snakke om tankeløse mottak av gaver og bestikkelser, kameraderi, unndragelser, trossing av Grunnloven etc, etc.

Spørsmålet er jo om man må ha kriminelle aner eller anlegg for kriminell adferd for å bli politiker?

Sven

10.04.11

Synes landssvikere er et legitimt ord, jeg mener det ikke som skjellsord, men en definisjon som i dette tilfellet utrolig nok er korrekt, gitt min tolkning av grunnloven.

Men hva nå Høyre? Man presset gjennom DLD for å holde seg inne hos EU, hvorpå AP vandrer avgårde og gir dere postdirektivet i trynet. For en farse!Tapt politisk kapital hos velgerne og tapt politisk kapital hos EU. Nice going.

noran

31.07.13

Kjære folk, hvilke tider beveger vi oss i ? Hva er neste ting staten skal lovfeste? Blir det snart kjørt en chip i armene våre med all info om oss? Hva vi har gjort, hva vi har spist hvor mye vi er verdt i kroner og øre. Huff og huff, jeg blir så oppgitt. Er det virkelig noen der ute som ønsker at deres aller intime romfrihet blir overvåket.? Jeg er ikke en av de..Skal så stemme på andre partier enn Ap og Høyre

Har du en mening?