Abonner via RSS eller E-post

Slutten for det radikale SP?

Publisert den 21.01.2011 i Blogg

Utenfor det lille kultur- og politikkmijøet i hovedstaden vil det neppe få mer enn en notis*, men for alle som følger litt med norsk politikk er det interessant. Halvor Fosli ble i går ansatt som ny politisk rådgiver for Senterpartiets Ola Borten Moe. Fosli har tidligere blitt forsøkt stemplet som en del av «det nye høyre», riktignok av Klassekampen. Bruken av ordet «høyre» er nok misvisende. Som jeg tidligere har skrevet om i kommentaren Det hjemløse venstre er det desillusjonerte venstre ikke automatiske medlemmer av høyresiden. De tiltrekkes i stor grad av høyresidens syn på kultur og nasjonalitet, men er skeptiske til det som de siste 40-50 årene har vært høyresidens syn på markedet.

Fosli er kjent som en skarp kritiker av islam (en som, etter min mening, av og til lar følelsene ta overhånd). Det interessante med ansettelsen er at Ola Borten Moes prosjekt blir stadig tydeligere: Et endelig brudd med Senterpartiets flørting med kulturradikale verdier på 90-tallet.

Som Klassekampen skrev for noen år siden, da om Lundteigen:

Per Olaf Lundteigen er en særegen stemme i det norske politiske landskapet. Forut for folkeavstemmingen i 1994, bidro han sammen med partiideologen John Dahle til en radikalisering av Senterpartiet. Anne Enger Lahnstein ble frontfiguren for denne omleggingen, som førte Senterpartiet nærmere tradisjonelle venstreradikale posisjoner. Denne utviklingen nådde sitt høydepunkt på Senterpartiets landsmøte i fjor, da det ble et knapt flertall for at homofile i partnerskap skal ha rett til å bli vurdert som adoptivforeldre på linje med heterofile par. Men radikaliseringen av partiet, ikke minst i livssynssaker, har ført til sterke interne motsetninger.

 Det betyr på mange måter at Senterpartiet kommer hjem, både til sin historie og til sine velgere. Det gamle Bondepartiet/Senterpartiet representerte i mange år den urkonservative strømningen som det mer liberale bypartiet Høyre ikke helt klarte å fange opp. Partiet var agrarkonservatismens hjemsted. En naturlig del av en slik platform er moderat nasjonalisme/patriotisme, forsvar for nasjonale, kristne verdier og lokal kultur, skepsis til det flerkulturelle samfunnet og til statens sentraliseringspolitikk.

Et interessant spørsmål er selvfølgelig hvordan et slikt parti skal føle seg hjemme i en regjering med Sosialistisk Venstreparti, men vel så interessant er det om Senterpartiet med dette klarer å utvikle en bredere ideologisk platform enn det snart 80 år gamle kriseforliket med Arbeiderpartiet som gjorde norsk landbruk til et underbruk av departementet i Oslo.

* Bokstavelig talt. Fosli er fra Dalen i mitt hjemfylke Telemark, og avisen Varden kunne i går melde nyheten — i en notis.

Del på Facebook | Del på Twitter

7 Kommentarer

21.01.11

Jeg snublet over et utdrag fra en leder som Helge Seip skrev i Dagbladet 13. juni 1960:

«Senterpartiet er i bunn og grunn et temmelig konservativt parti…. Det må være rimelig at Borten orienterer seg mot en høyresamling. Da vil det også bli klare linjer. John Lyng står bare og venter og Høyre med ham»

Kanskje gjentar historien seg?

[…] This post was mentioned on Twitter by Torbjørn Røe Isaksen, Jan Arild Snoen. Jan Arild Snoen said: RT @konservativ: Er Ola Borten Moe i ferd med å begrave SPs radikale flørt? http://konservativ.no/2011/01/slutten-for-det-radikale-sp/ […]

foxtroll

23.01.11

Takk for interessant info. Det blir spennende å følge Senterpartiets utvikling fremover. Og generelt om konservativt tankegods får større gjennomslag i befolkningen fra et prinsipielt ståsted.

Takk også for at du i flere artikler i det siste har satt fokus på islamsk ideologi og dens internasjonale posisjonering som pågår i flere «overnasjonale fora». Det er svært viktig å følge med på dette og være observant.

tulling

10.02.11

PÅ tide at SP vokser ut av Bondepartiets låghalte hæl!

23.02.11

Vi har linket til denne posten fra Bloggeriet – en politisk bloggportal under utvikling. Aktuelt tema i dag er Senterpartiets mulige kursendring med Ola Borten Moe.

25.03.11

Er eit heilsides intervju i Klassekampen meir enn eit notis?

Når du nemner homofil adopsjonsrett, og eg kan vel tilføye ekteskap, i samband med radikalisering av Senterpartiet, så er det eit svært viktig forhold som du ser heilt vekk ifrå. Ola Borten Moe er ikkje spesielt (verdi)konservativ. I saka om likekjønna ekteskapslovgjeving røysta var han ein av Senterpartirepresentantane som røysta for dei mest liberale standpunkta i alle delspørsmål. Mange andre Sp-folk på Storting og i regjeringa, inkludert Liv Signe Navarsete og Magnhild Meltveit Kleppa, støtta i motsetnad til Moe berre sjølve ekteskapsdelen, og ikkje adopsjons- og kunstig befruktingsdelen av lovverket. Medan Per Olaf Lundteigen røysta med KrF og Frp i alle desse avstemmingane. Han må difor vere klårt meir verdikonservativ enn Moe. Og han har vel hatt sine ”steng grensene”-utspel han òg, så eg er slett ikkje viss på at han er noko meir innvandringsliberal enn det Moe er.

[…] Sitat: http://konservativ.no/2011/01/slutten-for-det-radikale-sp/ […]

Har du en mening?