Abonner via RSS eller E-post

Naive idealister eller blinde ideologer?

Publisert den 27.01.2011 i Blogg

Hvorfor er Bård Larsens polemiske bok Idealistene viktig? Jo, fordi historien om SF og SVs lefling med diktaturer frem til nå har blitt stilt i skyggen av de rabiate AKPernes voldsromantikk. Jeg har heller ikke vært klar over omfanget. For bare få måneder siden skrev jeg følgende i Morgenbladet:

«Solhjell har ikke tatt sin liberale sosialisme helt ut av luften. SV har en slags liberal arv å trekke på. Den er antiautoritær og skeptisk til sosialdemokratiets teknokratiske tilbøyeligheter (og til Haakon Lie!), samtidig som den styrte unna hyllesten til de blodstenkte morderne i øst og sør. SVs linje var fred, dialog og nedrustning, og i den grad partiets kadere besøkte kommunistregimer var det trolig med et stilltiende, men naivt, håp om at det skulle bidra til forsoning og avspenning.»

 Det er riktig at SV også har en tradisjon som er antiautoritær og mer frihetlig, men de har også en annen side — den siden ble synliggjort på 70-tallet og lever videre i den generasjonen som i 2000 vedtok at Sosialistisk Ungdom var et revolusjonært ungdomsparti som ønsket å frata kapitalistene makten og aldri la dem returnere (les proletariatets diktatur light). Å skrive et avsnitt som det over er ikke mulig etter å ha lest Larsens bok.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?