Abonner via RSS eller E-post

Fra Huntington til norsk-somaliere

Publisert den 12.01.2011 i Blogg

To av tre arbeidsinnvandrere i Norge er etter 35 år på trygd. Kanskje enda mer oppsiktsvekkende: Tre av fire blant de første somaliske kvinnene som kom, har mottatt overgangsstønad — stønaden som skal gi ekstra støtte til (særlig kvinner) etter en skilsmisse. Det påfallende er at antall mottakere av ordningen er minimal i andre grupper som for eksempel blant norsk-pakistanere.

Det er viktig å være klar over hva den nye rapporten fra Frisch-senteret, bla. omtalt i Tanta,  sier og hva den ikke sier. Den sier for eksempel ikke noe om hvorfor folk kommer til Norge. Det er ikke mulig å ta rapporten til inntekt for at folk kommer til Norge for å misbruke trygdeordningene. Den sier heller ikke noe om hvorfor flere går ut av arbeidsmarkedet. Det er en rent deskriptiv rapport som viser at vi har noen store utfordringer. Andelen trygdede har økt i Norge de siste to tiårene (andelen som jobber har også økt), og rapporten viser at enda flere med minoritetsbakgrunn blir trygdede enn blant andre nordmenn.

Men det er selvfølgelig mulig å forsøke å spekulere rundt hvorfor det er slik. Det er nok slik at rause velferdsordninger gjør Norge til et attraktivt land for noen (men vi må ikke overdrive! USA har ikke rause ordninger, men er likefullt et svært attraktivt land for innvandrere). Vi må også vite mer om hvorfor flere arbeidsinnvandrere havner på trygd — og følge opp antydningene om at noen grupper tjener lite eller ingenting på å gå fra trygd til arbeid.

Men det kanskje mest interessante og nye er funnet om somaliske kvinner og overgangsstønad. Det skyldes kanskje delvis at mange i denne gruppen er enslige, men det kan også tyde på at mange tilpasser seg trygdeordningene ved å skille seg. At det samme ikke skjer i andre minoritetsgrupper styrker den mistanken. Det hele minner meg om en bok som kom for noen år siden, redigert av blant andre Samuel Huntington: Culture Matters.  Kultur har betydning. Og mye tyder på at det blant en del somaliere i Norge har utviklet seg en ukultur hvor man tar sikte på å maksimere uttaket fra statskassen. Det kan vi ikke leve med.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Noe skurrer

16.01.11

«. Den sier for eksempel ikke noe om hvorfor folk kommer til Norge.»

Men det er lett å spekulere…

Hvis jeg og du Torbjørn var på flukt. Burde vi ikke da søke asyl i det landet hvor vi hadde størst sjanse for å få bli? (vi blir jo drept hvis vi blir sendt i retur…).

Slik er det ikke. Norge er «streng» (sier AP), men vi får samtidig flere asylsøknader enn alle andre land i fastlandseuropa (sett opp mot innbyggertall). Noe redusert i 2010, men allikevel skyhøyt i fht andre europeiske land hvor de har større sjanse til å slippe inn.

Det er noe som skurrer der.

Har du en mening?