Abonner via RSS eller E-post

«Initiativet tilhører de små folk. Ti deres liv er i fare.»

Publisert den 10.12.2010 i Blogg

På fredsprisdagen kan det kanskje være verdt å minnes C. J. Hambros tale om Müncherforliket i 1938 hvor han talte om de små folks initiativ:

«Og det er kanskje ikke av veien å minne om i denne tid at det engang var en mann som het Bjørnson, og som torde tale fra det lille land. Han skrev i sin artikkel fra 1907 om undertrykkelsen av minoritetene blandt annet:

«I prøissisk Polen forbys det polske barn å bekjenne Gud i sitt eget sprog. Små barn straffes for det, og foreldrene for barnas skyld. Ja, en eldre bror ved gymnasiet vises bort fra dette, fordi hans yngre søster i folkeskolen ikke kunde be på tysk. Prøisserne spytter efter barn på gaten, fordi disse taler polsk. De fordriver polakkene fra deres jord; de prøver på alle måter å drepe deres levende sjel…

Magyarene undertrykker hjemme hos sig selv tre millioner slovaker. De forbyr dem å bruke sine fedres, sin sjels tale, de håner deres kjærlighet til historiske minner. De stenger muséene, de konfiskerer midler som skulde forene dem med deres fedres liv. De skjeller dem ut i Riksdagen for «svin», de kaster dem ned ad trappene, og de spytter efter dem i bladene.»

Og Bjørnson sa i sin store artikkel den gang noget mere, som har en nesten profetisk klang når vi leser ordene idag.

Han sa: «Og dog er de store Folkeforbund det eneste som kan redde de små stater; utvilsomt også det eneste som fører til verdensfreden. Initiativet tilhører de små folk, ti deres liv er i fare.»»

MINNER FOR ØVRIG OM FAKKELTOG FRA YOUNGSTORGET KLOKKEN 18.00 I KVELD!

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?