Abonner via RSS eller E-post

Kutt for uføre

Publisert den 19.11.2010 i Blogg

Flere medier melder i dag at regjeringen planlegger å kutte uførepensjonen. Delvis dreier det seg om en tilpasning til det nye pensjonssystemet (i realiteten om uføre skal omfattes av endringene eller ikke), delvis om andre endringer.

Alle partiene som var med i pensjonsforliket skal også være med å drøfte disse endringene. Det er derfor ikke slik som det fremstilles i dag, at LO har siste ordet. Også Høyre og KrF skal være med på slike endringer. Det er etablert praksis. Høyre har sagt flere ganger at for oss er det viktig at pensjonsreformen er bærekraftig og at det skal lønne seg å jobbe. Samtidig er vi nødt til å se hvordan forslagene slår ut for folk i praksis, også for å sikre at ingen blir urimelig hardt rammet.

Nå får vi avvente hva regjeringen kommer med til slutt. men det er jo unektelig litt merkelig å se dagens nyhetsbilde. I måneder har AP messet om at høyresiden vil kutte i trygdene og velferden… men hvem er det som foreslår kutt? Hint: det er ikke Høyre som sitter i regjering.

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

H.K

24.11.10

Kutt i uføretrygden tvinger seg frem.
Det som var ment som et sikkerhetsnett ved sykdom og uførhet er blitt en valgfri ordning.
Å få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger er gjort i en fei, ønsker du uføretrygd tar det litt lenger tid men så godt som alle lykkes hvis de har lyst på en uføretrygd.
75 prosent av all uføretrygd igangsettes på bakgrunn av subjektive symptomdiagnoser slik som muskelsmerter og lette depresjoner. Det pasienten opplyser blir lagt til grunn for legens erkæringer og vips så er det blitt en medisinsk vurdering som åpner krana.
Vi har til en hver tid ca 800 000 mennesker i arbeidsfør alder som er på forskjellige ytelser og altså skal være helt ute av stand til å være i arbeid. Dette har ikke samfunnet råd til.

Som en følge av dette må de reelt syke og uføre betale prisen. Disse har nemlig ikke noe valg.
Hvor finnes den politikeren som tør å si dette høyt. ?

Ole Brumm

26.11.10

Det var ikke så lett for tannlegeassistentene å få gehør for
de sykdommene de fikk som følge av kvikksølvpåvirkning.Der stod NAV imot alle ekspertuttalelser. Dersom noen blir for lett uføretrygdet så er en «villet» politikk fra NAV/politikerene for å saldere vekk «brysomme» eldre arbeidstakere.
Dersom en har fått 100 % uføretrygd vel så er en i realiteten
diagnostisert som 100 % arbeidsufør å har ingen mulighet til å bidra med noe i arbeidslivet. Dersom noen mottar uberettiget trygd så skal vel ikke dette gå ut over det store flertallet som visselig er 100 % uføre.
Hvis det er så at noen blir for lett uføretrygdet så må en gå
gjennom kriteriene for å motta trygd på nytt.

H.K

26.11.10

Tannlegeassistentenes sak gjaldt å få innvilget menerstatning ikke uføretrygd. Dette er helt annet regelverk og vurderinger.

Har du en mening?