Abonner via RSS eller E-post

Dagens Næringsliv: Stønadslinje eller arbeidslinje?

Publisert den 26.11.2010 i Blogg

Det er jo en viss debatt om uførepensjon for tiden, noe som også har preget bloggen (hvor ble det av ambisjonen  om å ha en ideologis blogg? Borte…druknet i partipolitikk…sukk!). Derfor denne posten som stod på trykk i Dagens Næringsliv for en tid tilbake.

Det råder tydeligvis full forvirring i Arbeiderpartiet rundt partiets linje. Støtter de arbeidslinja eller stønadslinja?

I statsbudsjettet la de rødgrønne selv frem tall som viser at det for første gang er over 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder på såkalte helserelaterte ytelser. Legger vi til for eksempel AFP og dagpenger, blir fasiten at nesten 800 000 nordmenn i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Det lover ikke godt for norsk velferd. Velferdsstatens fremste mål er å sikre folk trygghet. Den største utfordringen for denne tryggheten i dag, er at flere og flere står utenfor arbeidslivet.

Man skulle tro at i det minste Arbeiderpartiet ville ønske en debatt om nettopp arbeid velkommen. Men partiet har møtt debatten med en blanding av forvirring, desperat retorikk og totalt motstridende standpunkter. Den ene dagen blir opposisjonen skjelt ut, neste dag er AP selv bekymret over de samme utviklingstrekkene. Forvirringe i rosenes leir synes total.

La meg ta et konkret eksempel. På Arbeiderpartiets hjemmeside kunne vi i forrige uke lese følgende etter at Høyre og FrP hadde tatt opp debatten om utenforskapet: ”Det FRP og Høyre her gjør, er å mistenkeliggjøre alle som er syke (…) Når mennesker mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller sykepenger er det fordi de enten er syke eller har en funksjonshemming som gjør at de ikke kan arbeide.»

Konklusjonen er klar: For Arbeiderpartiet er ikke utenforskapet et problem. Folk er syke. Punktum. Men så kommer APs leder i finanskomiteen, Torgeir Michaelsen. I en debatt på NRK sier han om uføre at ”noen skal få beskjed om å jobbe”. Litt tidligere har statsråd Hanne Bjurstrøm lansert såkalte smartjobber for å få flere uføre over i arbeid. Driver partiets egne politikere ”mistenkeliggjøring av alle som er syke”? Har de ikke forstått at ”mennesker som mottar uføretrygd (…) ikke kan arbeide”?

Norges største parti sier altså to vidt forskjellige ting om den samme saken i løpet av bare noen få dager. Det er sannelig ikke lett å henge med. Arbeiderpartiet må rett og slett bestemme seg: mener de at vi kan få flere fra trygd til arbeid, eller mener de at en slik politikk er et angrep på de syke?
 
Høyre og undertegnede har også pekt på at det for en del mennesker lønner seg lite å gå fra trygd til arbeid. Ja, en del taper faktisk penger på å jobbe mer! Regjeringen innrømmer det selv i budsjettet, hvor det står svart på hvitt at arbeid ikke lønner seg for en del. Finanspolitisk talsmann Torgeir Michaelsen lovet for få uker siden på NRK bot og bedring. I budsjettet kom det ingenting, verken skattelette for lavere og middels inntekter eller mer fleksible systemer for overgang mellom trygd og arbeid. Arbeiderpartiet, en gang arbeidslinjens fremste talsmann, fremstår som både forvirret og handlingslammet.

Høyre og Arbeiderpartiet har i velferdspolitikken stått sammen om noen grunnleggende prinsipper: det skal lønne seg å jobbe, arbeidslinja og en grunnleggende sikkerhet for dem som er for syke til å bidra i arbeidslivet. Etter de siste ukers debatt er det grunn til spørre om partiet er på vei bort fra sin tidligere linje? Jo lengre Ap vikler seg inn i en retorikk hvor utfordringer dysses ned og egne bragder skrytes opp, jo mindre blir de i stand til å ta ansvar for å sikre den norske velferdsstatens evne til å løse utfordringene den står ovenfor.

Er vi opptatt av velferd, kan vi ikke sitte stille og se på et system som risikerer å undergrave sin egen bærekraft.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?