Abonner via RSS eller E-post

Burkaforbud

Publisert den 16.11.2010 i Blogg

For en tid tilbake skrev jeg en artikkel i Morgenbladet om sosialdemokratiet. En av tingene jeg nevnte, men ikke egentlig fikk diskutert, er at sosialdemokratiet får problemer når spørsmål som ikke handler om økonomi/fordeling kommer på dagsorden, for eksempel kulturelle spørsmål og verdispørsmål. Sosialdemokratiet i Norge har alltid levd med denne spenningen, arbeiderklassen har ofte vært mer konservativ i verdispørsmål, mens bevegelsen og de intellektuelle har vært mer progressive. Samtidig er det tydelig at Arbeiderpartiet ikke har en klar og tydelig tradisjon verken  i nasjonal eller liberal retning. Den samme spenningen eksisterer i alle partier (også i Høyre), men den er ekstra tydelig i AP. Det illustrerer godt av burka-debatten for tiden. Partiet er rett og slett splittet. I andre partier vil det nok også være delte meninger, men hovedstrømmen i partiet vil gå i en retning. I Høyre er det en spenning mellom hensynet til fellesskapet/felles identitet/nasjonalfølelse og de liberale prinsippene, men de aller fleste vil landet på at det å regulere eller forby bestemte klesplagg (selv om vi synes de er undertrykkende) er svært problematisk. I FrP vet jeg også det er delte meninger, men de fleste vil trolig havne på en forbudslinje av hensyn til norske verdier eller kvinnen.

I AP er det faktisk et helt åpent spørsmål, men desto mer spennende.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

18.11.10

Aps argumentasjon vedrørende burka/niqab, dvs at det er kvinneundertrykkende blir feil, om en skal forby det på de kriteriene så er det mye som ligger dårlig an.

Fra et liberalt synspunkt mener jeg derimot at dels hensynet til hva en tolererer i det offentlige rom og sikkerhetsspørsmålet er vesentlig. Man må gjerne være nudist og kle av seg på dertil egnede steder, men ikke blant publikum, samme bør gjelde for ekstrem tildekking.

Når det gjelder sikkerhet, hvem kan vite hva som skjuler seg under en burka? I Frankrike har burka ved flere anledninger blitt brukt ved ran. Videre er det spørsmålet om likebehandling, kan det ene kjønn tildekke ansiktet så må selvfølgelig det andre også kunne det, ønsker vi å åpne for at f.eks politifolk går med finlandshetter?

Bruk av burka/niqab er minimal i Norge og et tilsvarende lite problem, men utfra ovennevnte mener jeg bruk av det er lite ønskelig. Skal det forbys så mener jeg likeså at det må være et generelt forbud mot tilnærmet total tildekning av ansiktet i det offentlige rom, hvor kun slik tildekning som kreves i arbeid eller av sikkerhetsmessige hensyn tillates.

Har du en mening?