Abonner via RSS eller E-post

Morgenbladet: God mann. Fedrekvote.

Publisert den 29.10.2010 i Blogg

Fredagens bakside fra Morgenbladet. Hele spalten kan leses her. Dessverre hadde jeg skrevet litt for langt. De to siste avsnittene ble dermed borte i redigeringen:

«Troen på den atomiserte valgfriheten, og forslaget om å gjøre foreldrekvoten til en individuell rettighet, er to utslag av den samme måten å tenke politikk på, selv om konklusjonene spriker. De bygger på et individualistisk grunnsyn hvor den enkelte står i sentrum, og familien som entitet og ramme er av underordnet betydning eller rett og slett ignorert.

Skepsisen til fedrekvoten, og motstanden mot å regulere foreldrekvoten i enda større grad, bunner ikke i liberalistisk individualisme. Snarere ser den familien som grunnenheten for familiepolitikken. Kvoten skal skjenkes til familien, og så får de i fellesskap avgjøre hva som er best for deres livssituasjon og deres barn. Noen menn vil sikkert tviholde på jobben sin. Noen kvinner vil sikkert tviholde på retten til å være hjemme enda mer. Noen vil velge progressivt, noen tradisjonelt. Det blir helt sikkert debatter og diskusjoner rundt i de tusen hjem, kanskje til og med krangler. Hvor ubehagelig det enn kan være, bør det faktisk ikke være politikk. Slik er det å være en familie hvor ”jeg” har blitt til ”vi”.

Det kanskje mest symptomatiske med dagens debatt er at familieliv har blitt til familiepolitikk. Men jeg vil fortsatt hevde at det å være hjemme med sine barn ikke er et politisk valg.»

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

[…] Civita og mange både liberale og konservative vil avskaffe fedrekvoten. For en gangs skyld har jeg et klart venstreavvik: Ordningen bør […]

Har du en mening?