Abonner via RSS eller E-post

Mysteriet Hambro

Publisert den 19.10.2010 i Blogg

Jeg arbeider for tiden med en antologi om konservatisme som skal ut på Universitetsforlaget neste år (den blir laget etter samme mal som Liberalisme-antologien). I går skrev jeg ferdig innledningen om C. J. Hambro, den eneste nordmann som er funnet verdig en plass. Han var ingen ideolog, men en praktisk politiker hvis konservatisme stod på nasjonal grunn. Historiker Rolf Danielsen beskriver hans utgangspunkt slik:

”Hans fedrelandskjærlighet var knyttet til stabile normer forankret i en verditradisjon. Fra sitt foreldrehjem og sitt slektsmiljø brakte Hambro med seg en paternalistisk forestilling om at det på de privilegerte hvilte en plikt og et ansvar til å oppdra folket til større kultur og gi det mulighet til realisering av latente evner… Det tjenende fedrelandssinn kom til å inngå den mest intime forbindelse med en ærbødighet for de konstitusjonelle former hvorigjennom folkets rett til selvstyre hadde ytret seg, og da i første rekke for Stortinget som bærer av norsk selv – og folkestyretradisjon”.

Blant de mange jeg har skrevet om, fra for lengst døde menn som Burke og Tocqueville, de nålevende som Scruton, er Hambro den som har fremstått mest levende for meg. Kanskje skyldes det at han er så nær i tid? Hans tid er, om ikke min tid, så i hvert fall like før den. Samtidig får han et mytisk preg, både hans virke og hans personlighet. Han fremstår faktisk som et lite mysterium for meg.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?