Abonner via RSS eller E-post

Disraeli, Cameron og høyresidens nye klær

Publisert den 11.10.2010 i Blogg

Er David Cameron en thatcherist i forkledning eller hviler hans prosjekt på en revitalisering av den konservative arven fra One Nation-konservatismen og Benjamin Disraeli? En interessant artikkel i New Statesman. Den berører også noe av kritikken mot Thatcher som har kommet fra blant andre John Gray, og som uttrykkes pregnant i hans artikkel The Strange Death of Tory England i artikkelsamlingen Gray’s Anatomy.

Artikkelen i New Statesman skriver blant annet:

The clearest assessment from within the party of the Conservatives’ predicament in the years immediately before and after their cataclysmic defeat in the 1997 election has come from Cameron’s own front bench. In May this year, David Willetts, shadow secretary of state for universities and skills, argued in an article for Prospect magazine that the «core of the crisis» lay in the fact that the Conservatives had allowed it to appear as if their «understanding of Adam Smith’s Wealth of Nations» was not accompanied by an «underlying account of our moral sentiments»; as if they did not know, as Disraeli had known, that the father of the free market was also acutely aware of the «disadvantages of a commercial spirit».

I disse dager, hvor venstresiden akker seg over at Høyre høres så sosialdemokratiske ut, er det kanskje verdt for dem å undersøke hva som faktisk har skjedd på den konservative høyresiden i Europa de fem-ti årene. Kort oppsummert har det skjedd en orientering bort fra markedsliberalisme (ikke markedsøkonomi) og over til en mer tradisjonell konservatisme, et forsøk på å svare på følelsen av kulturell urolighet og uttrygghet etter 2001. Det symbolske bruddet kan kanskje være Camerons uttalelse om samfunnet:

There is no such thing as a society», har hektet seg ved Maggie Thatcher. At den neppe er representativ for hennes filosofi, har mindre å si. Derfor er det så sentralt når David Cameron sier: «We believe there is such a thing as a society, it’s just more than the state». Med dette legger han et ideologisk fundament for sitt konservative prosjekt. Han snur ryggen til 1980-tallet, og tegner opp det nye ideologiske skillet: Ikke mellom de som tror på fellesskapet og de som tror på markedet, men mellom de som tror på fellesskapet og de som tror på staten. (Omtalt i en artikkel jeg skrev i Morgenbladet for noen år siden).

At Høyre nå snakker mer om fellesskap og velferd, at Civita gir ut en bok om marked og moral; det er ikke simpelthen markedstilpasninger, men et tegn på en grunnleggende nyorientering bort fra en forenklet liberalisme og mot mer konservatisme.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?