Abonner via RSS eller E-post

ANBEFALES: Spekter om fattigdom

Publisert den 14.10.2010 i Blogg

Jeg vil på det sterkeste anbefale Spekters program om fattigdom som gikk for et par uker siden. Det er en god, balansert — og tildels provoserende — fremstilling av fattigdomsproblemet i Norge i dag. Programmet får tydelig frem at fattigdom er nært knyttet til mangelen på arbeid, og at vedvarende lavinntekt bare er en indikator på fattigdom. Vi får også møte to fattige, en ung mann fra Vest Agder og en dame fra Oslo. Sistnevnte får vi vite, vil faktisk risikere å få dårligere økonomi dersom hun går over i arbeid. Førstnevnte går på sosialen, leier kjelleren til faren og får utgiftene betalt av NAV, og har fått flere muligheter til å komme i jobb, men synes arbeidet har vært «ensformig».

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

Richard Paulsen

14.10.10

Dette er kjernen i problemstillingen som Ian Duncan Smith & Co i England ønsker å rydde opp i. Det skal UANSETT lønne seg å jobbe, og da må trygdesystemet tilpasses slik at man tar et skritt OPP hvis man kommer i arbeid.

Brede Bergstrøm

14.10.10

Jeg var på det møtet du var på i Tromsø Høyre kl 18, er veldig interresert i å få den powerpointen du viste der hvis det er mulig?

PeeWee

15.10.10

Det som derimot ikke nevnes er at med høyresidens løsninger vil de laveste lønningene bli så lave, at det å komme inn i arbeidslivet ikke lenger holder for å unnslippe fattigdommen. Programmet høres jo heller ikke særlig balansert ut slik det fremstilles her.

Har du en mening?