Abonner via RSS eller E-post

Ryktet om APs død er betydelig overdrevet…dessverre

Publisert den 06.09.2010 i Blogg

Har sendt et lite innlegg med noen presiseringer etter intervjuet i Kampa om sosialdemokratiet:

Slutten for sosialdemokratiet?

Jeg har behov for et par presiseringer til saken i Klassekampen 6.9 om sosialdemokratiets fremtid. Som det står langt ned i saken, tror jeg overhodet ikke at AP er ferdig som politisk kraft. Det Kongelige Norske vil igjen vinne valg, det er jeg helt sikker på. Det er snarere Sosialdemokratiet (med stor S!) som idelogisk og historisk prosjekt som nærmer seg slutten, og det skyldes etter min mening noen klare utviklingstrekk:

 – Den historiske oppgaven, å løfte arbeiderklassen inn i maktens korridorer, er ferdig.

 – Velferdsstaten er bygget ut, og langt inn på venstresiden ser man nå de økonomiske begrensningene for ytterligere utbygging av staten.

 – Samtidig har sosialdemokratiet ikke funnet noen ny skillelinje som erstatning for klassekonflikten, og har problemer med å formulere ideer og politikk i møtet med debatter om kultur, historie, innvandring, integrering eller samfunnet utenfor politikken.

De siste tredve årene har Vesten blitt preget av det vi har kalt høyrebølgen, både ideologisk og politisk. Jeg kan ikke se at sosialdemokratiske partier har evnet å reise opp et alternativt ideologisk prosjekt. Vi er kanskje alle sosialdemokrater, men sosialdemokrater er søren ikke hva de en gang var. Fremtidens sosialdemokrati (med liten s!) vil trolig bli enda mer likt det som i dag spøkefullt refereres til med «sosialdemokrati er det Arbeiderpartiet til enhver tid sier at det er».

Jeg mener heller ikke at den såkalte «tredje vei» var et dårlig forsøk, selv om jeg tror at kombinasjonen av sosialdemokratiets tradisjonelle planleggingsfilosofi og liberale markedsreformer (to tankesett som deler noen innfallsvinkler) ikke nødvendigvis var rett for alle sektorer av samfunnet. At den tredje vei har gått tom for kraft skyldes like mye at det ikke fines noen arvtagere etter Clinton, Blair og Schröder. Men etter min mening representerte det et spennende og tildels vellykket forsøk på å tilpasse de gamle arbeiderpartier til en ny tid.

For øvrig skrev jeg et lengre essay om dette i Morgenbladet i vår. Det finnes på nett.

Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant Høyre

Del på Facebook | Del på Twitter

5 Kommentarer

Ragnar

07.09.10

Jeg mener du er inne på noen viktige poeng.

Ap er i ferd (muligens er) med å bli et polarisert parti i større grad enn H, SV eller FrP. Det gamle tankesettet mot det nye. Høyrefløyen mot venstrefløyen. Det var nylig en sak i BT om unge, utdannede mennesker som ble sparket ut av Ap lokalt i Bergen, tilsynelatende for at de stod for en annen ideologi og en annen innfallsvinkel til, kanskje spesielt, økonomisk politikk.

Det jeg er uenig i er at sosialdemokratiet er dødt. Jeg mener sosialdemokratiet er sterkere enn noen gang – som du selv skriver – vi er kanskje alle sosialdemokrater. Sosialdemokratiet er i mine øyne den eneste samfunnsordningen der interessene til arbeidere, kapitalister, ressurssterke og ressurssvake blir tatt hensyn til. De er alle viktige og trengs å lytte til. Jeg er selv Ap-velger, det skal innrømmes, men er enig i Høyre i mange temaer/saker. Spesielt når det kommer til økonomisk politikk og troen på markedet som regjerende organisasjonsform for fordeling og foredling av våre ressurser. Jeg mener det moderne sosialdemokratiet, kall det gjerne høyresiden i APs sosialdemokrati, har en fleksibilitet og stabilitet som få andre ordninger kan måle seg mot.

Sosialdemokratier er ofte meget produktive (grunnet høy grad av omstillingsevne og fleksibelt arbeidsmarked – takket være sikkerhetsnett og villighet til å legge ned ulønnsomme bedrifter). Sosialdemokratier har en høy grad av tillit mellom mennesker og institusjoner – noe som mange forskere mener er kanskje den viktigste brikken i en vellykket økonomi.

Uansett, hvem som er sosialdemokrater og hva som er et sosialdemokrati er i mine øyne en vanskelig definisjon. Det samme gjelder konservatismen, sosialismen osv. En høyremann fra 1920 ville nok hatt en del problemer med Høyres meninger i dag – akkurat som om Ap-folk fra 1920-tallet ville hatt en del problemer med dagens Ap meninger (kanskje er forskjellen større mellom H og Ap, men det er kanskje et kompliment til Ap mer enn et kompliment til H).

Sosialdemokratiet

Ragnar

07.09.10

Ops. Det ble en feil der i den siste setningen…

Det skulle være (kanskje er forskjellen større mellom Ap i 2010 enn Ap i 1920 enn den samme tidsperioden for H, men det er kanskje et kompliment til Ap).

=)

Haakon

08.09.10

Hei Norges mest tolmodige mann :):)

At AP ikke er dødt er helt i orden nå. Jens viser nå mer enn noen gang hvilken leder han er og ødelegger for deg, SP og SV.
Han kommer til å gå enten etter Stortingsvalget om 3 år, eller etter lokalvalget om 1. år.

Da kommer Trond eller Jonas inn som leder.
Jonas er jo Høyremann og kommer til å dra partiet den veien.
Trond er så usympatisk at han kommer til å jage velgere vekk.

At AP ikke er dødt, men bare veldig veldig sykt er en god ting å ta med seg i de tre neste årene.

PS. Hva er oddsen på at Jens eller AP kommer til å true med «dobbelt kaos» ved neste korsvei ????

[…] Torgeir Michaelsen skriver et innlegg på sin blogg om Høyres velferdspolitikk. Sosialdemokratiets død har jeg skrevet om her. […]

Oscar

15.09.10

Hei Torbjørn. Hvorfor er ikke du venstremann? For meg virker du mer som en venstremann enn høyremann i dine meninger – kanskje med unntakt av ditt syn på monarkiet. Tar jeg helt feil?

Har du en mening?