Abonner via RSS eller E-post

Nei til tiggerforbud

Publisert den 24.08.2010 i Blogg

OBS: Jeg har nå fått beskjed om at Michael mener seg feilsitert og misforstått av NRK. Jeg lar allikevel innlegget stå siden forslaget fremmes av andre med jevne mellomrom. Forslaget dreier seg om organisert tigging:

1)      Jeg baserer meg på forslaget fra Oslo bystyre: At pågående eller truende eller organisert tigging skal forbys. Og at det skapes en hjemmel for å forby dette enten direkte, eller ved at det gis hjemmelsgrunnlag for bystyrene/kommunestyrene å utforme et slikt forbud i lokale politivedtekter. Forslaget fra Oslo bystyre er avvist av justisdepartementet.

2)      Straffesanksjon for brudd på utvisningsvedtaket, ved ny ulovlig innreise. I dag er dette uten strafferettslig konsekvens. Noen tror feilaktig at det opprinnelige utvisningsvedtaket er tilstrekkelig. Det betyr ny utvisning uten sanksjon i tillegg.

3)      Min kilde er nå det gjelder det siste er i første rekke Kåre Stølen som kan fortelle at 52,5% av alle arrestasjoner er knyttet til innreisekriminalitet (Oslo Politidistrikt)

 Dette er et forslag jeg har langt større sans for.

 Opprinnelig blogg:

Min gode partikollega Michael Tetzschner vil i følge NRK fremme et lovforslag som gjør det forbudt å tigge. Det er en svært dårlig ide.

Vi må ha regler mot aggressiv tigging, og de må håndheves. Det er også greit å bekymre seg over at tiggerne, både norske og utenlandske, blir stadig mer fremtredende i bybildet. To argumenter taler allikevel kraftig mot et slikt forbud.

Det første argumentet er prinsipielt. Det å be andre mennesker om penger til sitt eget livsopphold er om ikke verdens eldste «yrke», så i hvert fall en av verdens eldste aktiviteter. Alle samfunn til alle tider har hatt mennesker som ikke har klart å skaffe livsopphold. Selv i dagens rike Norge finnes det folk som trenger ekstra penger for å klare seg. Ja, de kan få bolig, penger til mat og til og med avrusning (etter X antall måneder i kø). Det er ingen grunn til å legge skjul på at de fleste norske tiggere ber om penger til rus. Men det må de ha rett til. De spør. Jeg velger selv om jeg vil gi eller ikke (personlig gir jeg til tiggere og synes det er greit). Et byrom må være for alle. Da må det også være rom for dem som spør andre om penger. Jeg tør ikke si at et samfunns raushet måles etter hvordan det behandler sine tiggere, men jeg synes det sier noe om vår virkelighetsoppfatning. Jeg er, for å si det forsiktig, skeptisk til tanken om at hvis sosiale problemer er ute av syne så er de også ute av sinn.

Det andre argumentet er praktisk. Politiet bør bruke tid på å vise bort aggressive tiggere. Det er ikke bare greit, men nødvendig. Men skal virkelig politiet bruke ressurser på å kjeppjage enhver som står på gatehjørnet med koppen sin, det være seg en norsk rusmisbruker eller en rumener med kunstig skjelving i beina? Har de ikke en viktigere jobb å gjøre?

Tigging kan være sjenerende. Det kan skremme turistene. Det kan være ubehagelig å bli minnet om at ikke alle har det like godt som oss. Men grenser for politikk betyr også grenser for hvor mye politikerne skal redigere gatebildet for å fjerne det ubehagelige.

Del på Facebook | Del på Twitter

10 Kommentarer

24.08.10

Du sier det selv; tigging er langt på vet et yrke. Men per i dag kan man tigge uten arbeidstillatelse. Hvorfor ikke se nærmere på HRS forslag, nemlig å forby tigging på turistvisum? Da ville det være mulig å få bukt med den tiggingen som i hovedsak er aggressiv, i tillegg til den mennenskehandel og -utnytting som følger i kjølevannet av den, samt mye av den kriminaliteten som politiet mener organiseres «skjult» bak tiggingen.

Rita

Vil ikke et slikt forbud mot organisert tigging også ramme veldedige organisasjoner? Siden både reklame, telefon forespørsler og bøsse aksjoner i praksis er en form for akseptert tigging?

Anne Siri Koksrud

24.08.10

Det er tiggingens årsaker man må ta tak i, ikke det faktum at det eksisterer. Å forby tigging er like dumt som å forby folk å være fattige.

Thomas Lervik

24.08.10

Godt forslag fra Høyre. Hvis vi tillater organisert tigging, slik vi gjør i dag, blir det bare mer og mer hvert år. De ser at det lønner seg, de henter flere fra hjemlandet sitt for å komme å tigge, og det blir en ond spiral av det.

Det er synd de rødgrønne ikke har gjort noe med dette før. De har tross alt hatt veldig god tid på seg, og de trenger ikke en rapport for å se at det er et økende problem, det er bare å gå til fots ned Karl Johan.

Jeg tror de er redd for å ta i slikt.

Den kunstige skjelvingen i bena har faktisk jeg også sett. Godtroende nordmenn og organisert tigging er en dårlig kombinasjon. Så lenge vi gir, og det gjør vi, så kommer det til å komme flere hvert år. Fint noen i Høyre tør i ta i dette.

Det neste vi kan vente oss er vel en reaksjon fra Tjen folket (aka sos-rasisme). Michael rir vel av den.

[…] Røe Isaksen (H) går i dag imot forslaget om tiggerforbud. Å be andre mennesker om hjelp til eget livsopphold, når man ikke ser andre […]

André Oktay Dahl

24.08.10

Høyres offisielle syn så langt fremgår av dette dok 8 forslaget som ble behandlet i Høyres gruppe rett før sommeren, dvs ikke full kriminalisering av tigging:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-158/

Hvorvidt det er en gode ide å straffesanksjonere også feks norske narkomane og imotsetning til i spm om kriminalisering av sexsalg/kjøp innta et slikt standpunkt er en prinsipiell (og praktisk) interessant diskusjon……….

Nils-Ola Widme

25.08.10

Takk til Høyre for en interessant debatt! Jeg er nok her som i andre Høyre-interne diskusjoner enig med Torbjørn. Grunnideen om å forby eller regulere selve tiggingen virker nokså fjern, selv om flere av de tilgrensende problemene kan kreve politiske vedtak.

Etter min mening bør politikerne prioritere kampen mot små- og store kriminelle, menneskehandlere og de som doper ned barn som virkemiddel for å utløse forbipasserendes giverglede. Men jeg skjønner ikke at politikerne kan se det som et problem i seg selv at noen ser et marked i å utløse en liten slump medfølelse fra rike nordmenn ved å vise frem sin egen fattigdom + en utstrakt hånd på et gatehjørne. Eller at ulike organisasjoner ringer eller sender tiggerbrev i posten for den saks skyld. Om den ene eller den andre formen for tigging er ”organisert” er vel heller ikke så farlig, så lenge tiggerne respekterer et nei.

Jeg tviler nok også på at det blir mindre tigging av å innføre meldeplikt for tiggerne, slik Høyres Dok:8-forslag legger opp til. De som tigger kommer til å fortsette så lenge markedet er der enten de har hørt om meldeplikten eller ei. Alle andre som driver ”salgs eller innsamlingsvirksomhet” – språklig sett ser dette ut til å omfatte all detaljhandel(!) – vil påføres en ny administrativ byrde, som gjør det litt vanskeligere å drive næringsvirksomhet i Norge. Isolert sett er dette forslaget klart i strid med Høyres syn på behovet for forenkling for næringslivet.

Ellers er jeg enig med André i at det ikke er helt enkelt å holde en klar linje i ulike saker som gjelder det tilfredse flertallets syn på saker som narkomani, prostitusjon og tigging. Personlig har jeg liten tro på at lovforbud og kriminalisering har særlig positiv virkning på noen av disse problemene.

Thomas

27.08.10

«Hvorvidt det er en gode ide å straffesanksjonere også feks norske narkomane og imotsetning til i spm om kriminalisering av sexsalg/kjøp innta et slikt standpunkt er en prinsipiell (og praktisk) interessant diskusjon…»

Innstiktsrik kommentar André.

Det her med utenlandske tiggerflokker er betent, men vi bør ta tak i det _før_ det blir et mindre håndterlig problem. De rødgrønne tør ikke. Rita hadde forresten et godt forslag: forby tigging på turistvisum. Smart tenkt Rita.

[…] Minerva-kretsen har flere andre avvik som i hvert fall ikke går entydig mot høyre: Kritiske til tiggerforbud, nei til datalagringsdirektivet, en lavere prioritering av lettelser i formuesskatten og flere […]

Stig Wilhelm Asplin

06.02.15

Vi trenger ikke tigging for å løse fattigdomsproblemet, vi trenger en god offentlig sosialpolitikk! Å gi penger til tiggere er en måte å få avløp for vår dårlige samvittighet, men er en svøpe for dem vi gir til. De trenger ikke tilfeldige kroner i koppen, men et helhetlig sosialtilbud. Sålenge vi godtar tigging her hjemme, er det jo ingen som trenger å bry seg der tiggerne kommer fra. Å tillate tigging er den beste garanti for at fattigdomsproblemet bare fortsetter! I tillegg til å sørge for våre egne, bør vi bidra så det monner via EU, for dette er et internasjonalt problem.
Jeg har lest din kommentar, Torbjørn R Isaksen. Men du hopper fullstendig bukk over det sosialmedisinske aspektet. Mitt poeng er at tiggingen kommer i stedet for deltagelse i sosiale programmer og således er til hinder for gode løsninger. Dels tar de bort incitamentet for å lage slike ordninger. Ja, for hvorfor skal Øst-Europeiske land lage ordninger for romfolk når de skaffer seg levebrød ved å tigge i utlandet? Poenget er at fattigdomsproblemet må løses der folk bor. Og vi rike må bidra også om fattigdommen er ute av synet eller i andre land!

Har du en mening?