Abonner via RSS eller E-post

Aftenposten: Å svøpe seg i flagget

Publisert den 27.08.2010 i Blogg

En litt lengre versjon av dagens innlegg i Tanta .

Det er et paradoks at Christian Tybring Gjedde og Kent Andersen bruker Disneyland som bilde i sin kronikk 26.08. Det magiske kongedømmet er selve symbolet på amerikansk kultur, nasjonen bygget på drømmen om et bedre liv for ”the huddled masses yearning to breathe free”. Som George W. Bush sa i sin første innsettelsestale: ”Vi forenes av idealer som flytter oss forbi våre bakgrunner (…) Og hver innvandrer som omfavner disse idealene gjør landet vårt mer, ikke mindre, amerikansk.” Slik taler en president i verdens eneste supermakt, det flerkulturelle USA, et land Tybring Gjedde ved flere anledninger har uttrykt beundring for.

Norge er ikke USA, og verken kan eller bør bli det. Vi har, som kronikkforfatterne påpeker, vår egen kultur og historie. Problemet med kronikken er da heller ikke forsøket på å problematisere hva som kan skje dersom et samfunn går inn i kulturell paralyse. Problemet er ensidigheten, den aggressive språkbruken, den sort-hvite analysen og det skjeve virkelighetsbildet. Finnes det problemer med innvandring? Ja. Finnes det mørkemenn? Ja. Finnes det dem som tviholder på middelalderskikker og mest av alt frykter infisering fra vestlig kultur? Ja. Men det er bare en liten del av bildet. Det er heller ikke galt å beskrive Eli Hagen som Carl Ivars elskerinne. Det er bare uredelig hvis man ikke samtidig nevner at hun er hans kone.

Tybring Gjedde og Andersen beskriver norsk kultur gjennom en serie stikkord. Det er felles land, kongehus, språk, kulturarven og så videre. Denne arven er viktig. Så viktig at vi, i motsetning til kronikkforfatternes parti, er villige til å bruke offentlige midler på å bevare og videreutvikle den. Men hva slags kultur er det egentlig som beskrives? Det er kultur som abstraksjon, et idealisert og konstruert bilde av Norge slik det visstnok en gang var, et bilde som har lite med virkeligheten å gjøre. Kulturer er sjelden enhetlige. De har brytninger og motsetninger. Kulturer kan ikke oppbevares på Norgesglass, de kan ikke isoleres og konserveres, da vil de forvitre, få åndenød og siden dø. Kulturer er organiske, i stadig utvikling. Så også i Norge. Jeg har alltid vært skeptisk til begrepet ”multikulturell” fordi det impliserer at alle kulturuttrykk i landet er like relevante for vår virkelighet, like sentrale i norsk hverdag og historie. Det stemmer ikke. Hardingfela er viktigere i norsk historie enn sitaren. Men det betyr ikke at norsk kultur er eller bør være lukket. Det som skjer er ikke at norsk kultur dør, men at den videreutvikles gjennom møter med det nye, slik det har skjedd til alle tider. Og det foregår innenfor en norsk og vestlig kontekst: enten det er norske muslimer som forsøker å formulere hvordan deres tro kan kombineres med liberalt demokrati, norskspråklig hip hop som beskriver en hverdag som var ukjent for noen tiår siden, nytolkninger av Ibsen eller film som vil formidle dilemmaene for dem som lever med doble identiteter. Ingenting av dette har erstattet klassikerne. Vi leser og spiller Ibsen som aldri før, Hamsun diskuteres og feires, nasjonalhøvdingen Bjørnson og Geirr Tveit likeså.

Tybring Gjedde og Andersen etterlyser målene og planene for samfunnsutviklingen; men bare syke og ufrie samfunn styres etter slikt. Sunne, liberale, frie samfunn har ikke til hensikt å ankomme en havn, men å holde båten flytende og gradvis justere kursen hvis skipet går i feil retning.

Betyr det at alt er idyll, at vi naivt skal åpne slusene og si velkommen til alle i verden som vil inn? Enn si sette strek over hele kulturarven vår, late som om den ikke finnes og innføre pervertert, men misforstått toleranse for alt og alle? Nei. Men det betyr at vi trenger en dose realisme, moderasjon og sunn fornuft. Utfordringer og snarlig undergang er ikke det samme. Det kan være viktig realisme i en diskusjon om hvordan vi sikrer integrering, gir alle en tilhørighet til det norske fellesskapet og bekjemper uakseptable holdninger og verdier. Det er ikke realisme å hevde at norsk kultur står for fall. Det er moderat å ta utgangspunkt i virkeligheten slik den er, i at nordmenn er nordmenn selv om de har en annen hudfarge. De blir ikke borte, verken de som kom på 70-tallet eller deres barn og barnebarn. Det er ikke moderat å beskrive landet vårt som på kanten av stupet. Det er sunn fornuft å innse at innvandringen til Norge må kontrolleres, at politikken må strammes inn, og at for høy innvandring over for lang tid kan skape problemer. Det er ikke sunn fornuft i et ideal som kun kan realiseres dersom Norge hermetisk lukker seg for omverden.

Moderate, realistiske og fornuftige politikere ser problemene og utfordringene, tar debattene, veier fordeler og ulemper, men gjennomfører politikk med besluttsomhet og kraft. Samtidig forsøker de også å samle og vise hva vi har felles, ikke bare hva som skiller oss. De innser at både kulturer og tradisjoner endrer seg gradvis med tiden, og at det er nødvendig for at de skal bestå. Ambisjonen er å forene det beste av det nye med det bevaringsverdige gamle.

Jeg tror på både kongehuset, kulturarven, tradisjonene, 17. mai og den norske valutaen; på det lille, kalde landet i nord som har vokst seg godt og rikt ved å dra ut i verden og bringe det beste tilbake og gjøre det til en del av norsk virkelighet. Jeg svøper meg gjerne i det norske flagget. Det er noe annet enn å binde det for øynene.

Del på Facebook | Del på Twitter

9 Kommentarer

27.08.10

Det har aldri vært snakk om at «Norge hermetisk lukker seg for omverden».

Alternativet til dagens politikk, hvor det er BARE malta og kreta i hele Europa som tar inn flere på asyl enn oss, sett mot folketall. ER IKKE å bli hermetisk lukket.

En dansk linje, hvor vi hadde vært 10% over EU-snittet er ikke hermetisk lukking.

Du beskylder kronikkforfatterne for å være svart/hvitt, men du er det jaggu meg sjøl og.

**

Sitat fra deg:
Det er et paradoks at Christian Tybring Gjedde og Kent Andersen bruker Disneyland som bilde i sin kronikk 26.08. Det magiske kongedømmet er selve symbolet på amerikansk kultur, nasjonen bygget på drømmen om et bedre liv for ”the huddled masses yearning to breathe free”. Som George W. Bush sa i sin første innsettelsestale: ”Vi forenes av idealer som flytter oss forbi våre bakgrunner (…) Og hver innvandrer som omfavner disse idealene gjør landet vårt mer, ikke mindre, amerikansk.” Slik taler en president i verdens eneste supermakt, det flerkulturelle USA, et land Tybring Gjedde ved flere anledninger har uttrykt beundring for.

Disneyland-allegorien var helt på sin plass. Det er _Arbeiderpartiet_ sitt Disneyland. Ikke Andersen og Tybring-Gjedde. Beskrivelsen din av et Disneyland over er Arbeiderpartiets ønskeland. Men det eksisterer ikke i virkeligheten. Ballen har blitt sparket over til Arbeiderpartiet, for å svare på:
– Hva de ønsker oppnå med politikken
– Hvor de vil.

Og da må du la de få svare på det. Og ikke gjøre ditt beste for å sabotere debatten.

«Tybring Gjedde og Andersen etterlyser målene og planene for samfunnsutviklingen; men bare syke og ufrie samfunn styres etter slikt.»

?!?

Man må da kunne gjøre rede for hvorfor man fører dagens politikk. Hvis det er for å hjelpe mennesker, så må de si det. Hvis det er andre grunner må de kunne si det også. Hvor de vil hen med planene. Det må gå an å tenke langsiktig.

«Men det betyr at vi trenger en dose realisme, moderasjon og sunn fornuft.»

Det der er jeg HELT enig i. HELT. Men det er ikke moderasjon å ta inn flere asylsøkere enn ALLE LAND i fastlands-Europa. Sett mot folketall. Det er IKKE moderasjon. Hvis det er moderat, hva er det da hvis vi hadde være nede på EU-snittet?

Se her: http://bit.ly/dckE0e Bare MALTA og KRETA tar inn flere enn oss, sett mot folketall.

«Utfordringer og snarlig undergang er ikke det samme.»
Begynnelsen på den er en ukritisk innvandringspolitikk. Hvor VG fritt får lov å ringe Tore Tvedt (uten at du setter foten den). Samt en politikk hvor å assimilere inn norske _verdier_ ikke er uttalt mål. Da vi heller har en målsetning om å gjøre oss flerkulturelle.

«Det er sunn fornuft å innse at innvandringen til Norge må kontrolleres, at politikken må strammes inn, og at for høy innvandring over for lang tid kan skape problemer. »

Ja! Moderasjon! Vi har en rødgrønnregjering som skaffer seg stemmekveg, og som har ført en TOTALT uansvarlig politikk.

«Det er ikke sunn fornuft i et ideal som kun kan realiseres dersom Norge hermetisk lukker seg for omverden.»

Svart/hvitt Torbjørn… Ingen har snakket om hermetikk. Slik det er nå er det bare Malta og Kreta som slår oss i «ta inn flest i Europa-konkurransen».

Alternativet til at kun Malta og Kreta skal slå oss, er ikke hermetikk. Får vi en dansk linje, slik som FrP ønsker, så er det sannsynlig at vi også kommer nærmere EU-snittet.

[…] forøvrig Torbjørn Røe Isaksens kronikk i dagens utgave av […]

A

27.08.10

OBS! Det er ikke før man legger til familiegjenforening, og en ungeflokk som benytter seg av henteekteskap at tallene virkelig tar av.

At Norge tok inn 4935 på asyl i fjor kan høres beskjedent ut for noen som ikke ser tallene i en større sammenheng. Vi tar inn 4935 på asyl. På toppen av det legger man gjenforening med «mormor og de åtte ungene» og inngifting av slekninger i hjemlandet.

Summa sumarum har asylinnvandringen aldri før hatt større fart, og vi tar inn flere enn ALLE andre i fastlands-Europa.

30.08.10

Her er det resultatet som Jens & Co liker aller best ved å ligge i Europa-toppen i asylinnvandring.

Grønland i bydel Gamle Oslo. Slik stemmer de der:
Arbeiderpartiet: 38,6%
SV: 17,1%
Rødt: 8,0%

På denne måten skaffer han seg permanent stemmekveg.
http://www.nrk.no/valg09/resultat/bydel/oslo_gamle-oslo.html

Torbjørn Røe Isaksen

31.08.10

Er det en spissformulering eller mener du det? Mener du AP vil ha innvandring for å øke sin egen oppslutning? I så fall EKSTREMT mislykket. De har jo bare gått nedover siden innvandringen startet på 70-tallet. Tidenes bommert!

For øvrig er det nå bred politisk enighet om å stramme inn asylpolitikken.

31.08.10

Jeg kommer aldri til å forstå hva det er som gjør at enkelte kan få så mye imot innvandrere. Virkelig. Aldri.

Thomas

31.08.10

Innstramminger i asylpolitikken kan inndeles i to hoveddeler:
• Definisjonen av hva som skal til for opphold
• Generelle tiltak for begrensninger i asylsøkerstrømmen

Slik jeg oppfatter AP er innstrammingstiltakene allerede iverksatt. Done deal. I tilsvaret til Kent/Christian sier Støre at vi har halvvert antallet asylsøkere (årets tall). Hvis vi skal tro han på det, så ligger Norge allikevel flere hundre prosent over EU-snittet (selv om han kaller dagens linje streng). Det å få noe mindre liberale oppholdskriterier gjør at vi får noe færre søkere. Men tiltakene som er gjort utgjør ikke mye.

Hellas-søkerne. Sett mot innbyggertall må man lete lenge før man finner noe land som har så mange _søkere_ som oss. Men vi, med AP i regjering, har bestemt å ta i mot søkere som hører til Hellas. Et mye mer fornuftig tiltak ville være å gi Hellas litt økonomisk støtte for å ta seg av søkerne sine. Norge er _eneste_ land i Europa som tar i mot Hellas-søkerne.

Om jeg mener at det er taktikkeri av AP å føre denne åpne politikken? Nei, jeg mener ikke det. Men det er ikke så mange tiår vi skal frem i tid før 1/5 del av Norge har innvandrerbakgrunn. En veldig stor del av det er asylinnvandrere, og de stemmer AP eller til venstre for AP.

Thomas

31.08.10

@Thomas Berg.

Det er stor forskjell på å ha noe mot asylinnvandrERE, og å ha noe mot stor asylinnvandrING.

Hvis du er kritisk mot Høyres politikk, og hva Høyre sitt standpunkt er, og har vært gjennom tidene, vil jeg anbefale denne på det varmeste.

http://bit.ly/beDaz6
Den er skrevet i 1988, av Kåre Willoch, men er minst like aktuell i dag.

[…] Røe-Isaksen har allerede kommentert ironien i å referanser til Disneland i en kronikk om den norske kulturen. Men det er retorikk, og jeg […]

Har du en mening?