Abonner via RSS eller E-post

Venstresidens skattedilemma

Publisert den 28.05.2010 i Blogg

Vg har plukket opp Bård Vegard Solhjells uttalelser til dagens Klassekampen om at skattene må øke i fremtiden. Hele venstresidens dagsavis kjører for tiden en svært god serie om fremtidens velferdsutfordringer. Kort og godt er utgangspunktet de demografiske utfordringene Norge står overfor, kombinert med høyere levealder og økte krav i befolkningen. Det er faktisk en smule oppsiktsvekkende at Klassekampen, med Rød Ungdoms tidligere leder Mimir Kristjanson som journalist, kjører en slik serie. For bare få år siden var denne debatten ikke-eksisterende på venstresiden (det er i hvert fall mitt inntrykk), og ble regnet som høyresidens skremselsbilde for å presse frem effektivisering og privatisering. Det er for eksempel symptomatisk at SV før de kom i regjering var motstandere av pensjonsreformen, en av de viktigste endringene for å berge fremtidens velferdsordninger.

For å ikke gå i de polemiske skyttergravene – alle vet at høyresiden gjerne vil ha skatten ned – er det mest interessante spørsmålet til SV: hvordan? Jeg er helt enig med Solhjell i at presset på de offentlige ordningene kommer til å øke i årene fremover. Ja, faktisk har vi et slags mulighetsrom akkurat nå som regjeringen dessverre har misbrukt. Hvis man skal fortsette å bruke en stadig større andel av nasjonens velstand over offentlige budsjetter, er en måte å sikre inntekter på å øke skattene. SV holder seg med en retorikk som tilsier at bare de rike eller de med god råd skal få økt skatt. De andre skal slippe unna. Men trolig er det ikke nok rike i Norge til at de kan ta hele regningen i fremtiden. Økninger i formueskatten eller lignende vil være symbolpolitikk, ikke gi reelle endringer. Det er også begrenset hvor mye toppskatten kan øke. Ingen, selv ikke SV, ønsker seg tilbake til marginalskatt på 60-70-80%.

For at det virkelig skal monne må venstresiden øke skattene som treffer brede grupper; inntektsskatten, momsen, avgiftene eller lignende. Med andre ord er det svært vanskelig å lage en skattepolitikk som både er fordelingsmessig god og gir inntekter. Det er venstresidens dilemma. Høyere skatt er kanskje et mantra til venstre, men det er på ingen måte gitt at mantraet har den tenkte virkning.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Denne debatten har ikke vært ikke-eksisterende på venstresiden. Ditt inntrykk er feil. Helt siden jeg meldte meg inn i Ap i 1993 har jeg vært med på en løpende debatt omkring velferdssamfunnets utfordringer i framtida. Mye av Arbeiderpartiets politikk er jo innretet nettopp på å sikre at vi også i fremtiden kan ha gode velferdstjenester for alle i regi av det offentlige.

Resepten Solhjell og SV kommer med i VG (evt i Klassekampen, jeg leser ikke den avisen) er ikke egnet til å gjøre pasienten friskere på sikt – men kan muligens klare å ta livet av henne raskere enn om SV hadde holdt fingrene sine vekk. Jeg har en annen løsning, som er mye mer i tråd med den retningen Arbeiderpartiet stod for da jeg meldte meg inn i partiet, og fortsatt står for i det rødgrønne samarbeidet.

Jeg blogger om det på http://www.sosialdemokraten.no i dag. Hvis vi erkjenner at grunnlaget for velferden vår for det første er summen av de verdier vi klarer å skape, og for det andre evnen vår til å fordele verdiene på en rettferdig måte, da er skatteøkningshastverket til SV rett ut et angrep på fundamentet for norsk velferd.

Mvh
Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Torbjørn Røe Isaksen

28.05.10

Hei Bjørn Jarle,

jeg burde kanskje presisert at når jeg skriver venstresiden i slike sammenhenger så er strengt tatt store deler av AP ikke inkludert. AP har i mange år vært opptatt av disse problemstillingene, derfor satte jo Stoltenberg I ned pensjonskommisjonen for eksempel.

Har du en mening?