Abonner via RSS eller E-post

Rand om Hayek: God damn fool!

Publisert den 27.05.2010 i Blogg

Ove Vanebo skriver i Minerva om hvorfor Ayn Rand ikke var konservativ. For de av oss som har dyppet tåen i hennes filosofiske dam, er det ingen overraskelse. Politisk er Ayn Rand minimalstatsliberalist, men det mest interessante er hennes underliggende etikk. Ayn Rand er etter min mening først og fremst en dydsetiker, hun peker på visse egenskaper som er riktige for mennesket å ha som menneske, dvs. som et rasjonelt vesen. Dessuten er hun dogmatist. I den forstand ligner Ayn Rand på karikaturen av marxistene. De har begge funnet den ene, store sannheten.

At hun bare har forakt til overs for Friedrich Hayek er derfor ikke overraskende. Hayek er en langt mer mangfoldig tenker, eller mer «forvirret» om man vil. Dessuten står han i en politisk tradisjon som står fjernt fra Rand: en liberal-konservativ tradisjon fra tenkere som Adam Fergusson, Adam Smith, Edmund Burke og Lord Acton. Hayek synes faktisk langt mindre begeistret for liberalismens gudfar, John Locke, enn for konservatismens «far», Edmund Burke. Det skyldes trolig Hayeks enorme skepsis til kontraktstenkningen. Kjernen i Hayek er ideen om samfunnsutviklingen som evolusjon, en enorm prosess som ingen kan få fullstendig oversikt over. Det er langt unna hybrisen man finner hos Ayn Rand. Der Rand er skråsikker er Hayek ydmyk. Kanskje er det derfor han får sitt pass påskrevet av «ze russian radical»:

«I et brev Rand skrev til Rose Wilder Lane, fremholdt hun at Hayek representerte «an example of our most pernicious enemy [. . .] real poison». Hennes margkommentarer til The road to serfdom, som kanskje ikke var ment for offentligheten, omtaler Hayek som en «God damn fool», en «abysmal fool», en «ass», og en «total, complete, vicious bastard».»

Hayek begikk to synder. For det første var han ikke ren nok i sin tro på laissez-faire (faktisk var Hayek slett ingen laissez-faire tilhenger i det hele tatt). For det andre var hans forsvar for det frie samfunn bygget på helt andre ideer enn Rands. Det kunne hun ikke tilgi.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Knud

27.05.10

Jeg er nok nærmere Hayek enn Rand, men tenk hvor fantastisk det ville vært å se dem debattere!

Hayek skrev jo selv om hvorfor han ikke var konservativ: http://www.fahayek.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46 (må innrømme at Rand skrev mer underholdende, men jeg liker å lese Hayek med stemmen fra Commanding Heights i hodet)

Kunne vært interessant å høre ditt synspunkt på hva Hayek ville ha å si om dagens konservatisme slik du liker den, kontra den han skrev om i 1960.

Har du en mening?