Abonner via RSS eller E-post

Fri fordeling av foreldrepermisjonen

Publisert den 07.05.2010 i Blogg

Høyre har akkurat vedtatt fri fordeling av foreldrepermisjonen. Forutsetningen er at far får selvstendig opptjeningsrett. Som NAV skriver:

Fedre har ikke selvstendig opptjeningsrett. For å få foreldrepenger er far avhengig av at mor jobber. Øvrige økonomiske begrensninger er at inntektsgrunnlaget for å beregne foreldrepenger er maksimalt 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Forslaget vil gi fedre større mulighet til å være hjemme med barna, men aller viktigst: det vil sikre familiene muligheten til å velge selv. Ikke alle vil velge slik politikerne ønsker, noen vil til og med bruke friheten til å velge noe helt annet enn andre. Men vi skal være ydmyke for hvordan familien ønsker å organisere sin hverdag. Livet ser ikke likt ut fra kjøkkenbordet som fra departementskontorene.

Del på Facebook | Del på Twitter

5 Kommentarer

Odd Rune

07.05.10

Så forutsetningen er at far får selvstendig opptjeningsrett, men 6G-begrensningen ønsker dere å beholde?

07.05.10

BRA!

Forøvrig fint å se at den kommende generasjonen foreldre tok turen opp på talerstolen for å si klart ifra at de er klare til å ta ansvar for egne rettigheter. At fremtidens famile selv kan fordele permisjonen slik mor og far blir enige om, ikke slik staten sier det skal være.

Ordningen hadde en hensikt når den ble innført, og det har virket, det er nå en selvfølge at jeg skal ha pappaperm når jeg blir far. Hvor mye skal være en diskusjon mellom meg og mor til fremtidige barn.

Commander

08.05.10

Hei Torbjorn!

Dessverre har jeg ikke så mye å bidra med i permisjonsdebatten. MEN, jeg tjenestegjør ute. Selvføgelig utfører vi de tjenester vi er beordret til å utføre. Vi hilser også Kongen og Forsvarsministeren. Og vi utfører våre tjenester fordi vi er stolt av landet vårt.

Vi skulle imidlertid ønske at en Stortingsrepresentant kunne stå på en landsmøtestol og fortelle at Norge er i krig, Den hverdagen vi opplever er krig. Jeg skulle bare ønske for mine menn, at det var mulig å få en anerkjennelse for jobben de gjør for afghanerne.

Jeg ønsker å understreke at vårt mål er et selvstendig Afghanistan, med demokrati…hvor jenter er verdt like mye som gutter. Hvor folk kan bevege seg fritt og oppleve den friheten vi har hjemme. Hver dag forsøker mine menn og jeg å arbeide for å oppnå dette.

Jeg ber rett og slett om anerkjennelse for mine menn som av idealistiske årsaker har lagt familie bak seg I Norge for å skape en bedre fremtid, spesielt for afghanske barn.

Torbjørn Røe Isaksen

08.05.10

Hei, det var en sentral del av Erna Solbergs tale. Landsmøtet har i dag også sendt hilsen til våre soldater i utenlandstjeneste.

Britt

11.05.10

Jeg beklager at alliansen mellom moderne Unge Høyre-folk og småbarnsmødre i Kvinnenettverket ga dette vedtaket. Jeg synes ikke Høyres vedtak er konsekvent. Vedtakets form bærer preg av å ta særskilt hensyn til mannlige gründere/bedriftsledere/nøkkelpersonell, og at en del av disse har «for viktige jobber» til at det «passer» med pappaperm.

Den ideologiske begrunnelsen fra Høyres side er at foreldrene skal få fordele permisjonen etter eget ønske, og at enhver familie vet best hva som passer i egen situasjon. Derfor ingen påtvungen fedrekvote, altså. Men påtvungen mødrekvote – det har Høyre ingenting imot. Permisjonsukene 3 uker før fødsel og 6 uker etter fødsel må mor ta – de tre ukene før fødsel kan hun riktignok droppe, men da mister familien retten til disse permisjonsukene. Og de første 6 ukene etter fødsel er påbudt.

Jeg ser gode argumenter for at permisjonen disse ukene som regel tas av mor, absolutt. Men kan også se for meg situasjoner der mors jobb/studier gjør det aktuelt med andre løsninger. Når Høyre åpnet for økt valgfrihet for familien – hvorfor ikke også åpne for det på dette området? For meg er dette en prinsipiell inkonsekvens – man ønsker ikke overformynderi overfor menn, mens kvinner, derimot….?

Da får Høyres vedtak preg av en konserverende tradisjonalisme som kler partiet dårlig.

Pappaperm kan forøvrig tas ut i løpet av barnets tre første leveår – er det noen som ikke har tid til å ta ut permisjonen i løpet av denne perioden? Har man da tid til barn i det hele tatt…?

Jeg setter stor pris på Høyre, men familiepolitikken har alltid vært et smertelig område.

Men jeg rister nå av meg irritasjonen over dette vedtaket i et lønnlig håp om at det ikke blir satt ut i praksis…!

Har du en mening?