Abonner via RSS eller E-post

There is such thing as a society

Publisert den 23.04.2010 i Blogg

«There is no such thing as a society», sa Margareth Thatcher. Kritikerne av jernladyen har sjelden fått med seg hele sitatet til Woman’s Own:

 «They’re casting their problem on society. And, you know, there is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look to themselves first. It’s our duty to look after ourselves and then, also to look after our neighbour. People have got the entitlements too much in mind, without the obligations.»

Like fullt ble sitatet stående som en symbolsk oppsummering av Thatcher-årenes individualistiske menneskesyn. Nå var høyrebølgen en helt nødvendig korreks til de tidligere tiårenes statlig-kollektivistiske styring, men det er interessant at trenden i europeiske konservative miljøer nå går i retning av å snakke mer om samfunn og mindre om individualisme og markedsøkonomi. Trenden i europeisk konservatisme er kommunitaristisk, ikke liberalistisk. David Cameron snakker om The Big Society, og sier at «there is such a thing as a society, it’s just not the same as the state.»

Årsakene kan være mange, men jeg vil peke på to helt sentrale. For det første at markedsrevolusjonen også har vist seg å ha skyggesider. Økonomien har vokst, men samtidig føler mange at presset på tradisjonelle fellesskap i globaliseringens tidsalder, er stadig voksende. For det andre, det økende fokus på innvandring og integrering som har revitalisert debatten om felles kultur og felles verdier.

Et eksempel på denne revitaliseringen av konservativ kommunitarisme finner vi i miljøet rundt det svenske nettstedet Tradition & Fason. De ga nylig ut en pamflett som diskuterer forholdet mellom konservatisme og kapitalisme, og som inneholder en betydelig andel konservativ kapitalismekritikk, dog med støtte til kapitalismen som grunnpremiss. Pamfletten er anmeldt av Lars Kolbeinstveit i en svært interessant artikkel hos Minerva

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

[…] Martin Edgélius 1, Martin Edgélius 2, Basses Corner, Michaël Lehman, Norska stortingsledamoten Torbjørn Røe Isaksen, Patrik Romare, Tommy Hansson och Konstant […]

Har du en mening?