Abonner via RSS eller E-post

Helse-eksplosjonen

Publisert den 07.04.2010 i Blogg

Jan Bøhler har rett i dagens VG. Det er helsefarlig å frede norsk sykehusstruktur.

En av årsakene er eldrebølgen. De totale utgiftene våre til helse kommer til å øke i årene fremover, det er nærmest umulig å komme utenom. En undersøkelse fra OECD for årene 2010 og 2030 viser at aldersutviklingen i befolkningen vil medføre en gjennomsnittlig vekst i de totale helseutgifter på om lag 30 pst i OECD landene. Dette tilsvarer om lag 20 pst høyere helseutgifter pr. innbygger eller om lag 2 til 3 pst av BNP (referes til her). Dette er beregninger fra 1997. Nye tall på hva vi faktisk bruker bekrefter spådommen fra den gang. Fra 2002 til 2008 har sykehusenes budsjetter blitt doblet, fra circa 50 milliarder til circa 100 milliarder. Har vi fått et dobbelt så godt helsevesen av det?

Mange lokalsykehus bør overleve, men kanskje i en annen form enn i dag. Noen vil forsvinne. Problemet for Regjeringen og Bøhler er at Soria Moria II sier at ingenting skal endres. Om bare Bøhler og Ap hadde sagt det samme i valgkampen som et halvt år senere.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Ingrid Astor

07.04.10

I nesten 2 stortingsperioder nå under de rød-grønne, har Helse Førde levet med at ingen lokalsykehus skulles legges ned. En fødetjeneste er blitt opprettholdt med ytterst få fødsler i året, der vikarleger (gynekologer) med full beredskap har holdt tjenesten oppe. Dette og andre forhold har ført til underskudd i Helse Førde. Samtidig har Helse Vest eller departementet bestemt at budsjettet skulle overholdes. De rød-grønne har bestemt dette i Soria Moria 1 og jammen gjentok de det i Soria Moria 2. Helse Førde har rasjonalisert det som er mulig og mest har det gått utover Sentralsyjehuset. Nå er grensen nådd, og det kan ikke fortsette slik, men det ser ut til at ingen politikere tør å ta en upopulær avgjørelse. Jeg vil håpe at stortingspolitikerne ser at dette ikke går ihop. Vi kan ikke sitte rolig å se på at Sentralsykehuset forvitrer forat lokalsykehusene skal opprettholdes som idag. Her må omstillinger til på lokalsykehusene.

Har du en mening?