Abonner via RSS eller E-post

Terrorstat presser norske borgere

Publisert den 24.03.2010 i Blogg

NRK viser om fem minutter et program om terrorstaten Eritrea og norsk-eritreere. I saken vil det blant annet komme frem at Eritrea krever en skatt på 2 prosent fra sine tidligere innbyggere. Under overflaten ligger trusselen om at manglende betaling kan straffe seg for familien i hjemlandet.

Via diverse steder fikk jeg vite om denne praksisen for en tid tilbake. Siden det har jeg undersøkt saken og forsøkt å få flere medier interessert, dog ikke NRK. Det er veldig viktig at NRK nå griper fatt i saken.

Det har ligget beskrivelser av praksisen på Landinfo, utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Med andre ord har dette vært kjent av norske myndigheter.

Det er svært oppsiktsvekkende. Jeg vil si sjokkerende. Det innebærer at en utenlandsk stat driver pengeutpressing av norske statsborgere, slik en eritreer forteller til NRK. De som betaler frivillig bidrar direkte inn i statskassen til regimet de har flyktet fra, altså direkte inn i statskassen til et land de ikke lenger ville eller kunne bo i, i tillegg en av verdens verste stater hva gjelder menneskerettigheter. Begge deler er graverende, men presset mot de som ikke vil betale er verst. Terrorstatens norske medløpere bidrar til å gjøre undertrykkernes jobb selv om de er mange mil unna gamlelandet.
 
Praksisen er uholdbar. Det er også svært spesielt hvis norske myndigheter har vært klar over utpressingen uten å foreta seg noe. Er det virkelig slik at utenlandske stater kan presse norske statsborgere for skatt? Det er da virkelig ingen unnskyldning at disse borgerne tidligere har vært eritreiske statsborgere.

I morgen kommer jeg til å kreve svar fra ansvarlig statsråd om denne saken. Etter min mening lukter dette vondt.

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

Expat

25.03.10

Jeg ble noe overrasket da jeg flyttet fra Norge til et annet land og oppdaget at jeg forblir skattepliktig til Norge av hele min inntekt i utlandet. Hvis man har bodd ti år eller mer i Norge er man fortsatt skattepliktig til Norge i tre år etter utflytting. Dersom man eier eiendom i Norge kan Skatteetaten anse en for å være pliktig til å betale inntektsskatt til Norge til evig tid (selv om eiendommen er utleid). Det hører med til historien at man mister trygderettigheter i Norge fra den dagen man flytter ut av landet, men man må altså fremdeles bidra til den norske statskassen av sin inntekt i utlandet (samt til statskassen i det landet man er bosatt). Det finnes regler for å unngå dobbeltbeskatning, men disse er kompliserte – og man skal i utgangspunktet betale mellomlegget til Norge om skattenivået i landet man bor i er lavere enn i Norge. Norske skattemyndigheter er heller ikke spesielt interessert i å hjelpe skatteytere med å unngå dobbeltbeskatning. Denne regelen ble innført i 2004 av finansminister Per-Kristian Foss. Det er neppe noe håp om at de rødgrønne gjør ting enklere.

Den norske stat krever i utgangspunktet betydelig mer enn 2 prosent skatt på inntekt i utlandet fra sine tidligere innbyggere. Manglende innbetaling vil neppe medføre represalier overfor nærstående personer, men jeg tviler på at manglende betaling blir sett på som uproblematisk av norske myndigheter.

Det er prisverdig at du fokuserer på regimet i Eritrea, men på skattefronten finnes det altså stater som legger større byrder på sine tidligere innbyggere.

01.04.10

Hva har skjedd her? Var det ikke en lang hale av kommentarer her, med spørsmål/debatt om det norske skattesystemet for utflyttede.

Er alle kommentarene slettet?

Torbjørn Røe Isaksen

07.04.10

Innleggene postes av og til også hos Minerva. Det er der debatten har gått. http://www.minerva.as

Har du en mening?