Abonner via RSS eller E-post

Den evige jøde

Publisert den 18.03.2010 i Blogg

Hatet mot jødene er delvis et resultat av bevisst propaganda.

NRKs reportasje om antisemittisme i Oslo-skolen på lørdag har satt i gang en debatt om det mange kaller ”det nye jødehatet”. Selv om denne typen jødehat og antisemittisme ikke har fått stor oppmerksomhet i mediene de siste årene, er det dessverre slik at jødehatet ikke er nytt. Det har dype røtter. Nettopp derfor kan antisemittisme heller ikke sammenlignes med en hvilken som helst annen form for diskriminering.

Vestlige lands forhold til sine jødiske minoriteter er et mørkt kapittel, fra utvisninger, pogromer, yrkesforbud og tvangskonvertering, til vår tids mest groteske folkemord, Holocaust. Denne antisemittismen eksisterer fortsatt, om enn i mindre grad enn for seksti år siden.

Antisemittismen NRK belyste på lørdag har et annet opphav. Kanalen setter fokus på antisemittismen i muslimske miljøer. Ord som ”jævla jøde” brukes som skjellsord, enkelte elever benekter jødeutryddelsene eller mener Hitlers handlinger kan forsvares. Det er totalt uakseptabelt, og enhver lærer i den Oslo-skolen bør snarest få klar beskjed om hva som skal gjøres i slike situasjoner, om det på noen som helst måte er uklart.

Antisemittismen viser også en av utfordringene til et samfunn hvor folk har kommer fra forskjellige kulturelle bakgrunner. I Vesten er andre verdenskrig, inkludert historien om jødeforfølgelsene, et levende historisk minne, et grufullt eksempel som fortsatt er levende i debatter, diskusjoner og gjennom dokumentarer og krigsminner. Historien ser annerledes ut sett fra Midtøsten.

Det har i alle år vært kjent at mediene og opinionen i arabiske og muslimske land er ekstremt antisemittisk, i mange tilfeller er statlige medier de aller verste. Antisemittismen spres aktivt i bøker, gjennom filmer og fjernsyn, og aller verst videreformidles hatet til nye generasjoner. Det skyldes, kanskje, til en viss grad Israels politikkk. Samtidig er det tall som tyder på at Israels politikk alene langt fra kan forklare antisemittismen. Som Jan Arild Snoen tidligere har skrevet om i Minerva, viste en nylig Pew-undersøkelse at araberne i Israel er den eneste gruppen arabere i verden som har et rimelig positivt syn på jøder. Det kan tyde på at det å forklare antisemittismen kun med Israels politikk, simpelthen er galt.

Muslimsk antisemittisme i Norge er heller ikke noe nytt. Det er ikke lenge siden en norsk-arabisk imam på et foredrag på Høgskolen i Oslo stilte følgende spørsmål om 11. september: ”Totalt 4000 jøder var borte fra de to tårnene samme dag. De kom ikke på jobben. Hvorfor ikke?” Minerva reagerte den gang kraftig, men saken fikk intet etterspill. Ei heller ble det rapportert om protester fra tilhørerne. Man kan spørre som imamen: Hvorfor ikke?

Det er en overdrivelse å si at politikere på den radikale venstresiden har oppfordret til antisemittisme. Snarere har de vært bevisstløse og nektet å innse at debatten om Israel også kan nøre opp under fordommer og fremmedfrykt mot jøder. Det betyr ikke at Israel skal spares for kritikk, men at venstresiden (og andre) må legge samme standard til grunn for sin kritikk som de krever at andre skal ha i sin kritikk av for eksempel muslimer.

I Klassekampen i dag kritiserer en lærer NRKs dekning av antisemittisme i skolen. I et leserbrev skriver han ”Antisemittiske fordommer henger ofte sammen med kunnskapsløshet, og ledsages ofte av andre uttalte fordommer rettet mot andre minoritetsgrupper, for eksempel homofile.”
Læreren reagerer sikkert med rette på pressens evige hang til å presentere historier og glemme nyansene, men resonnementet hans har dessverre to store svakheter. For det første er det mye som tyder på at antisemittisme ikke skyldes ignoranse eller kunnskapsløshet, men snarere fordommer som kontinuerlig bekreftes og får påfyll gjennom bevisst og aggressiv propaganda. For det andre kan ikke antisemittismen sammenlignes med fordommer mot homofile. Antisemittisme er et spesifikt, identifiserbart historisk fenomen. Den evige jøde lever. Det er en tragedie.

Denne bloggposten er trykket som leder hos Minerva.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

19.03.10

Mediedekningen og den massive kritikken av Israel er med på å skape jødehat i Norge.
http://www.miff.no/nyheter/2009/12/21JoedehatINorge.htm

Det burde selvsagt ikke være slik, men det gjør det. Det vil ikke SV ta inn over seg.

Hovedproblemet med kritikken er at man bruker en helt annen standard for Israel enn for andre land.

27.10.11

«Hovedproblemet med kritikken er at man bruker en helt annen standard for Israel enn for andre land.»
Dett er vel fordi Israel bruker en hel annen standard for seg selv enn for alle andre land.

Har du en mening?