Abonner via RSS eller E-post

Bare et steg til…

Publisert den 23.03.2010 i Blogg

Vampus avlegger politiets argumentasjon for DLD en liten visitt. I 2005 ga Politiets Fellesforbund (PF) innspill i forhold til justiskomiteens behandling av Ot.prp. nr. 60 (2004-2005) om forebyggende politimetoder, herunder overvåking og romavlytting. Med deres egne ord:

 «Planleggingen skjer kun i samtaler der personer møtes ansikt til ansikt. Møtene kan finne sted i leiligheter, på leide hotellrom, på utesteder eller ute i det fri.

Telefonsamtaler blir ikke brukt i forbindelse med planlegging av organisert kriminalitet. Deltagerne i nettverkene er helt bevist på å ikke bruke telefoner til slike samtaler. Ofte er det også slik at det er svært få personer som kjenner helheten i planen, de fleste har kun kjenneskap om sin egen rolle.»

Poenget er småfrekt, men det illustrerer et sentralt poeng i den pågående DLD-debatten: Også politimyndighetene må legge frem faktabasert informasjon som sannsynliggjør at datalagringsdirektivet er avgjørende for deres arbeide. En slik gjennomgang er varslet i høringssvaret. Det ser jeg faktisk frem til.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?