Abonner via RSS eller E-post

«With God’s help, religion and freedom will remain, and tyranny will die.»

Publisert den 06.01.2010 i Blogg

En anonymt forfattet artikkel i The New York Review of Books, samt et intervju i Weekendavisen med den iranske reformtenkeren Abdolkarim Soroush (ikke på nett), utfordrer dem som fortsatt tror at islam er uforenelig med demokrati og frihet.

Påstanden høres til stadighet. Islam er uforenelig med demokrati. Islamske verdier og åpenhet, toleranse og ytringsfrihet kan umulig høre sammen. Islam er middelaldersk, demokratiet er et produkt av moderniteten. Den eneste måten å inneha et slikt standpunkt på er å lukke øynene for omverdenen, bevisst se bort fra fakta. Det motsatte poenget kan illustreres svært enkelt: Se til Iran. Store deler av reformbevegelsen er ikke sekulær, enn si ateistisk. Snarere er det troende muslimer som slåss mot et stadig mer korrupt diktatur som undertrykker i Guds navn. Abdolkarim Soroush er blant de fremste i rekken, selv om han nå er i eksil. I et brev til Irans øverste, åndelige leder, Khamenei, tar han også et oppgjør med regimets bruk av islam:

Soroush’s open letter was addressed to the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, and it conveyed an ironic awareness of their respective standing as religious authorities. Although Khamenei’s supporters refer to him as a grand ayatollah, the highest rank in Shiism’s clerical hierarchy, he is known among leading Shia religious scholars to be an indifferent theologian. Since he became Supreme Leader on Khomeini’s death in 1989, Khamenei has favored a dry, severe interpretation of Islam—the interpretation favored by the conservative constituency he has courted, and which is rejected by Soroush, who is an authority on the thirteenth-century mystic poetry of Jalaluddin Rumi.

When Soroush addresses Khamenei as simply «Mr. Khamenei,» as he did in his letter, this was in contrast to the sycophantic language to which the Supreme Leader is accustomed. In his letter, Soroush speaks as a morally superior outcast and sage, a persona familiar to any reader of mystic poetry. He speaks also as an embodiment of the «Islamic Iran» that Khamenei repeatedly invokes as an ideal to be protected, and which the Islamic Republic, by manipulating religion and neglecting Iran’s literary and artistic heritage, has undermined.

Soroush’s letter is a coruscating denunciation, and its hybrid style, combining the formal, Arabic-influenced language of the seminary with a rolling, alliterative verve, is a further reminder of its author’s two selves. Soroush denounces Khamenei’s readiness to «wash blood with blood» and to «disgrace God but not yourself,» but he is not despondent—even though most of the country’s top reformists are behind bars, and a show trial of nearly a hundred is underway.

Tittelen på brevet er den beste oppsummering: «With God’s help, religion and freedom will remain, and tyranny will die.»

Del på Facebook | Del på Twitter

9 Kommentarer

06.01.10

Det finnes mange fortolkninger av Islam, noen av dem er forenlig med moderne vestlige demokratier andre er det ikke. Det samme gjelder antagelig også for enkelte deler av kristendommen.

Problemet med Islam eller Islams problem er nok heller at selv om de som ønsker en middelaldersk og tilbakeskuende fortolkning av religionen er i mindretall så er disse villige til å bruke vold til å oppnå sine målsetninger, hvilket som rammer hele samfunnsutviklingen ved å skremme andre til stillhet og derved ramme frihetsverdiene i samfunnet.

Kulturer som har et så stort innslag av voldelige aktivister som ønsker å bruke demokratiets makt til å avskaffe demokratiet har derfor svært vanskelig for å oppnå eller vedlikeholde et demokrati.

06.01.10

Ellers så er jo utviklingen i Iran nå svært positiv, og om dagens tyranni erstattes av et annet religiøst styre som er veldrevent og demokratisk så tror jeg nesten del ville vært bedre enn om de hadde et sekulært demokrati. Fordi at en stat bygget på en tolerant og moderne utgave av Islam vil være en viktigere ideologisk alliert for vesten enn en sekulær stat.

06.01.10

Jeg har ved et par anledning i min egen blogg etterlyst de moderate religiøse lederne som kan vise vei til demokrati, frihet og respekt for menneskerettigheter innenfor rammene av religion.

Souroush er en slik leder som bør gis mer plass i norsk (og andres) samfunnsdebatt!

Fin blogg!

Hårek

06.01.10

Det som skjer i Iran er veldig positivt. Men det er likevel ingen grunn til å rosemale islam som religion.

Kultur, religion og utvikling henger, i hvert fall i noen grad, sammen. Culture matters! Et blikk på vektinger av land når det gjelder menneskerettigheter og velstand viser at land der islam er den dominerende religion ligger under, til dels dramatisk under land der kristendom er dominerende. Det er ikke tilfeldig.

Kan du si meg fem nasjoner med et velfungerende demokrati og økonomi der islam er dominerende som religion?

Mitt i øget

06.01.10

Men USA gikk inn i Irak med det utgangspunkt at de ville på sikt skape demokrati. Det er ikke mulig når landet aldri har hatt røtter for demokrati.

torbjorn

06.01.10

Det er vel neppe å rosemale å si at islam er forenelig med demokrati, eller i det minste at mange troende muslimer også ønsker demokrati. Det finnes jo også eksempler på demokratiske land med stor muslimsk befolkning, blant annet Indonesia, Bangladesh, Libanonen etc. Ingen av dem er modell-land, for å si det forsiktig, og det er åpenbart at verdier som individuell frihet, ytringsfrihet, skille mellom religion og stat osv. har langt bedre jordsmonn i Vesten enn i for eksempel den arabiske verden. Det har også noe å gjøre med vår kultur og arv. Men det betyr altså ikke at islam og demokrati er uforenelig. I så fall må de troende muslimene som demonstrerer mot prestestyret i Iran være hyklere alle som en.

Sondre

07.01.10

Den moderate bevegelsen er viktig. Eller kanskje rettere: den areligiøse, nasjonalistiske bevegelsen er viktig. For selv om den kommer med mange feil, så har den boende i seg et håp om fremtidig når folkeopplysning når bredt.

Men som Christopher Hitchens sa i sitt foredrag om the axis of evil (fora.tv): prestestyret i Iran har oppdratt en hel generajonsom ser rett igjennom religion.

Med fornuften hjelp, frihet vil gjenoppstå, religion og undertrykkelse vil dø.

Kristin

09.01.10

Hitchens er fanget i sine egne hatefulle fordommer og har forstått svært lite av hva religion er. Han er ingen autoritet å sitere i denne sammenheng, fordi hans religionskritikk er fullstendig ukonstruktiv og dessuten grenseløst arrogant. Som om troende mennesker ikke kan være demokrater liksom? Å sette likhetstegn mellom religion og undertrykkelse vitner om naivitet, historieløshet og kunnskapsmangel. Takk til bloggverten for fin post om Soroush. Folk som ham er troverdige veivisere og gir grunn til håp.

[…] har bestemt seg for at muslimer per se er terrorister eller motstandere av islam. Jeg har også blogget om dette tidligere med utgangspunkt i den iranske opposisjonsbevegelsen som slett ikke består av ateister eller […]

Har du en mening?