Abonner via RSS eller E-post

Mutert hollandsk syke

Publisert den 18.01.2010 i Blogg

Interessant innlegg fra Professor Hilde Bjørnland. Hun skriver blant annet:

Velferdsstaten er i dag mye mer dominerende i Norge enn den var i Holland da deres omstilling fant sted. Hver fjerde nordmann i yrkesaktiv alder lever i dag på offentlig stønad i stedet for lønn.

Faren for en mutert hollandsk syke
Fortsetter denne trenden, vil omstillingen i Holland bli som mild å regne mot hva vi kan komme til å oppleve i Norge. Mye kan derfor tyde på at vi nå ser fremveksten av en «mutert» og langt mer alvorlig hollandsk syke i Norge.

Regjeringen bør derfor prioritere arbeidet med å få en andel av dem som i dag mottar sosiale ytelser på grunn av sykdom eller uførhet, tilbake i arbeidslivet, og samtidig hindre at andelen syke og uføre fortsetter å øke. For å få til det må den se på alle løsninger, ikke utelukke noen fordi de er politiske betente.

Vi ønsker fortsatt et godt velferdssystem, men ikke et system der det fester seg en holdning om at velferdssystemet er et privilegium som man kan utnytte, mens det er politisk vanskelig å få aksept for at dette faktisk skjer.

Del på Facebook | Del på Twitter

5 Kommentarer

18.01.10

mange trekk ved den norske samfunnsutviklingen er illevarslende spør du meg:
http://muligheter.blogspot.com/2009/10/fare-pa-ferde-for-norge.html

hvis man ser disse nasjonale problemstillingene i kombinasjon med at vesten mister grepet og europa virkelig må ta innover seg de globale forandringene i maktforhold og næringsliv, så begynner ting å se ganske bad ut:
http://video.nho.no/2010/01/fredrik-haren/

det som er paradoksalt og frustrerende er at vi er en nasjon med en relativt sett høyt utdannet og ressurssterk befolkning, men det er tydeligvis altfor få som ser verdien av å møte kunnskapsøkonomien på en mye mer offensiv måte (ref fravær av borgerlig regjering)

18.01.10

Se forøvrig en presentasjon av samme Bjørnland hvor hun forklarer hvorfor hun tror handlingsregelen er død.

http://bi.seria.net/embed.php?videoId=473

«Nå er det ikke første gang jeg ser på statsbudsjett, men det er første gang jeg har sett på det og så tenkt og herregud!»

Hun viser at vi må ha en 3% reduksjon i offentlige utgifter hvert år for at man i 2020 skal kunne si at man over perioden har holdt seg til handlingsregelen. Tror du det kommer til å skje?

Jeg mener dette er ganske dramatisk.

19.01.10

Absolutt interessant fra Bjørnland og den offentlige utgiftsveksten virker ikke bærekraftig, men hva gjør Høyre med dette? En skulle tro at et parti i opposisjon i det minste kunne legge frem et alternativt budsjett som klart viste en annen retning, om det var hva som var nødvendig.

Fjorårets alternative budsjett fra Høyre var vel omlag en prosent lavere på utgiftssiden, om jeg husker rett – ikke mye til alternativ. Det er klart at dette er store prosesser og ikke noe som kan endres på en dag, men for øyeblikket virker ikke Høyre som noe klart alternativ om en ønsker å hindre hollandsk syke – en får håpe det endrer seg før valget i 2013.

Med vennlig hilsen
Ulf Larsen

t!g

19.01.10

Så sant, så sant. Og nettopp handlingsregelen er hele poenget.

Hollandsk syke er kun et problem når man engang går tom for petropenger. Eneste måte å ikke gå tom, er å kun bruke avkastningen. Når regjeringen bruker mer enn avkastningen, uten at man vil bruke tilsvarende mindre senere, tømmes fondet.

Sondre

22.01.10

t!g: Selv om jeg er helt enig i både ditt og Bjørnelands poeng, så er ikke Hollandsk syke et så diffust begrep.

Det brukes som regel om når en økonomi mottar en valuta»gave» som eksempelvis høyre råvarepriser. Store mengder valuta flyter inn i landet, valutaen appresierer og gjør at konkurranseutsatt sektor mister konkurranseevnen, og kun skjermet sektor gjenstår. Det er et problem lenge før, i vårt tilelle, oljepengene tar slutt. Fordi det gjør økonomien lite diversifisert og sårbar for svingninger.

Har du en mening?