Abonner via RSS eller E-post

Bomben går av

Publisert den 18.12.2009 i Blogg

Jeg har tidligere kalt økningen i sykefraværet en bombe under velferdssamfunnet. I dag går bomben av. Det skyldes delvis svineinfluensaen, men også en dramatisk økning i ledighet i de bransjene som rammes sterkest av nedgangstidene. Det virker som om mange sykemelder seg i stedet for å melde seg arbeidsledige. Vi vet også at langtidssykefravær fører rett inn i uføretrygd. Dette er dramatisk.

Her er NAVs pressemelding:  

Sykefraværet øker kraftig

Publisert 18.12.09

Sykefraværet har økt med 11 prosent på ett år, viser tall for tredje kvartal. Dette er den kraftigste økningen siden 2000. Antall influensatilfeller er doblet og sykefraværet er nå på 7,7 prosent.

– Vi har tidligere sett at sykefraværet vanligvis går noe ned om lag ett år etter at ledigheten begynte å øke. Det har ikke skjedd under denne nedgangskonjunkturen. Nå har vi en situasjon hvor sykefraværet øker kraftigere enn tidligere. Økningen i influensasyke kan forklare en tredjedel av økningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Det egenmeldte sykefraværet økte fra 0,8 prosent i tredje kvartal 2008 til 0,9 prosent i tredje kvartal 2009, noe som tilsvarer en økning på 10,6 prosent. Samtidig økte det legemeldte sykefraværet med 11 prosent, fra 6,3 prosent til 6,9 prosent. Det er den kraftigste økningen som har vært registrert siden statistikken ble utarbeidet i 2000.

Heretter omtales kun legemeldt sykefravær.

Flere influensasyke

En del av veksten i det legemeldte sykefraværet skyldes influensaepidemien. Sykdommer i luftveiene står for 30 prosent av veksten, deretter følger muskel- og skjelettlidelser med 27,3 prosent og psykiske lidelser med 24,5 prosent.

Øker mest for menn

Sykefraværet øker med 13,2 prosent for menn og 9,1 prosent for kvinner. Størst økning finner vi blant menn i alderen 30-49 år, hvor sykefraværet har økt med 14,4 prosent. Selv om sykefraværet blant menn har økt mest det siste året, har kvinner fremdeles høyest fravær. I tredje kvartal var sykefraværet på 8,4 prosent for kvinner og 5,6 prosent for menn.

Bygg og anlegg størst økning

I tredje kvartal har alle næringer unntatt finansierings- og forsikringsvirksomhet en økning i sykefraværet. Størst økning finner vi i bygg og anlegg, hvor sykefraværet har økt med 20,5 prosent på ett år. Andre næringer med sterk økning i sykefraværet er eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting, med 18,5 prosent og overnattings- og serveringsvirksomhet med 17,2 prosent.

Industrien som også går igjennom store omstillinger har en moderat økning i sykefraværet på 6,3 prosent, som er godt under gjennomsnittet.

Privat sektor

Det legemeldte sykefraværet økte mest i privat sektor, hvor økningen var på 12,6 prosent.

Sykefraværet er lavest i statlig forvaltning med 6,3 prosent og høyest i fylkeskommunal forvaltning med 8,3 prosent. 

Kraftigst vekst i Vest-Agder

Sykefraværet økte med 17,4 prosent i Vest-Agder. Deretter følger Buskerud med 14,6 prosent og Akershus med 13,4 prosent. Høyest fravær finner vi i Finnmark med 8,3 prosent. Det laveste sykefraværet har Rogaland med 5,5 prosent. 

Tiltak for å redusere fraværet

Det er satt i verk flere tiltak for å redusere sykefraværet. Tettere oppfølging av sykemeldte er lovbestemt, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. I tillegg er sykmeldingsblanketten endret for å åpne opp for tettere kommunikasjon mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker.  

– Det finnes mange gode eksempler på virksomheter som har klart å redusere sykefraværet ved å ha gode rutiner og et kontinuerlig fokus på området. Det er ofte mulig å være i arbeid på tross av sykdom, hvis arbeidet blir tilrettelagt. For å få ned sykefraværet er det viktig at alle involverte parter kjenner sitt ansvar og samarbeider, sier Saglie.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Khold

18.12.09

Alle politikere vet det,men ingen tør si det: Grunnen til at sykefraværet er så ekstremt høyt i Norge,er fordi folk missbruker ordningen.Til de grader.

Av de 700-800 000 som står utenfor arbeidslivet i Norge….av en eller annen grunn,vil jeg tippe kansje 350-400 000 er berettiget.Resten er snyltere.

Det er ikke mye vikingblod igjen hos nordmenn.Vi har blitt et patetisk folkeslag som forventer at staten skal løse alle våre «problemer».Vi har blitt vaginalisert av altfor mange år med sozialisme.

Jeg kan ordne meg en langtidssykemelding på mandag hvis jeg vil.Det er så latterlig enkelt.Med min bedritene jobb hadde jeg ikke tapt mye penger heller.Men nå er jeg en ekte nasjonalist,og føler derfor at det er min fordømte plikt å jobbe til jeg stuper.Noe jeg også kommer til å gjøre.

Gjør din plikt,krev din rett.Hvis ikke,finn deg et annet land.

ps! Dette er ikke rettet mot alle dere som med god grunn står utenfor arbeidslivet.Dere har krav på en trygd dere kan leve godt av.Dette er rettet mot snylterne….dere vet hvem dere er.

PeeWee

19.12.09

«Med min bedritene jobb hadde jeg ikke tapt mye penger heller.Men nå er jeg en ekte nasjonalist,og føler derfor at det er min fordømte plikt å jobbe til jeg stuper.Noe jeg også kommer til å gjøre.»

Joe the plumber?

Har du en mening?