Abonner via RSS eller E-post

Legalisering?

Publisert den 11.11.2009 i Blogg

I et innlegg hos Minerva i dag tar Joar Rasmussen til orde for en ny, bred debatt om legalisering av cannabis i Norge. Han henviser til Milton Friedmans utsagn: «“When a private enterprise fails, it is closed down; when a government enterprise fails, it is expanded. Isn’t that exactly what’s been happening with drugs?” Han viser til tidsskriftet Economist. Og han etterlyser politikere som tør å plukke opp hansken.

Jeg er sterk tilhenger av en åpen debatt om narkotikapolitikken her i landet. Det er ikke holdbart på sikt hvis narkotikapolitikken ikke kan diskuteres fordomsfritt basert på både moralske og praktiske vurderinger. Men Rasmussen slår også inn noen åpne dører. Det er ikke så veldig lenge siden daværende helseminister Bjane Håkon Hansen foreslo en radikal omlegging av norsk ruspolitikk gjennom utdeling av heroin.

«Vi erklærte krig mot narkotika. Narkotikaen vant», skal en amerikansk politiker ha sagt. Dagens politikk har en rekke store ulemper:

 – Kriminalitet og krig fordi narkotika er ulovlig og prisen dermed skyter i været.
– Sosial stigmatiesering, og kanskje høyere overdosedødsfall.
 – Enorm omsetning som er utenfor all kontroll.

Dessuten vil mange argumentere for at dagens lovgivning er urettferdig rent prinsippielt: Hvorfor skal man tillate noens rusbruk, men ikke andres? Og, hevder cannabisforkjemperne, det vi gjør er faktisk mindre skadelig enn alkohol.

Selv har jeg en mer praktisk tilnærming. Det finnes grenser for hva man har lov til å gjøre mot seg selv, og for hva samfunnet kan tillate. Tunge, narkotiske stoffer kan ødelegge din mulighet til å fungere som borger, og det kan samfunnet vanskelig tillate. Argumentet mot cannabis er vanskeligere, i hvert fall hvis vi sammenligner med alkohol. Men den pragmatiske innfallsvinkelen tilsier at vi begynner et helt annet sted: Hvordan skal vi redusere skadevirkningene av narkotikabruk? Den store, store ulempen med enhver legalisering er at forbruket vil øke, og dermed sannsynligvis også misbruket. Det er så nært en sannhet det går an å komme i rusforskningen. Jeg må være ærlig å si at jeg rett og slett ikke ser de store fordelene ved legalisering av cannabis. En avkriminalisering, slik de har gjort det i en rekke Europeiske land, bør selvfølgelig også diskuteres. Jeg har ikke satt meg godt nok inn i tallene og erfaringene, men er i utgangspunktet svært, svært skeptisk. Men åpen debatt har aldri skadet.

Den viktigste delen av narkotikadebatten handler nemlig om de tyngste brukerne, ikke om hasjrøykerne. For disse har dagens politikk sviktet totalt. Nok en gang tror jeg en pragmatisk innfallsvinkel er best: Dersom nulltoleranse mot narkotika gir som utslag at livet for narkomane blir verre (ved at man for eksempel sier nei til å forsøke nye behandlingstilbud), er det synd og skam.

Del på Facebook | Del på Twitter

19 Kommentarer

Per

11.11.09

Torbjørn: du som er stortingsrepresentant. Jeg har to ønsker i mangel av politisk vilje til fullstendig legalisering.

1. Jeg vil at dere krever at det forskes på hva hasj og marihuana som omsettes på det ulovlige markedet i Norge egentlig inneholder av urenheter og at dette publiseres.

2. Jeg mener at ikke all bruk skal defineres som misbruk av hjelpeapparatet, og at man skal gi forenklet forelegg for bruk og besittelse av mindre mengder selv ved gjentatt forseelse.

Har vært vitne til folk som fikk dramatiske lungeproblemer da jeg studerte i Frankrike når det kom en epidemi av marihuana forurenset med silikapudder for å øke vekten, og det var det som gjorde at jeg gikk fra å være mot legalisering til å bli for. Konstnadene for samfunnet er langt større ved fortsatt kriminalisering på alle måter.

Helst skulle jeg sett at man solgte dette i egne cannabismonopol med 21-års grense og kvalitetskontroll, og at det bare var lov å bruke det hjemme hos deg selv. I disse butikkene kunne man oppfordre til sunn bruk (å spise det, ikke blande det med tobakk, eller bruke en spesiell fordampningspipe – vaporisator). Skatteleggingen kunne gått til skadereduserende tiltak som ville gjort at mange unge fikk hjelp tidligere og i stedet for å bli livslange uføretrygdede kunne delta i arbeidslivet.

Per

11.11.09

Jeg føler også et stort behov for å snakke med noen av dere på tinget eller dere som jobber med dette om mine erfaringer og tanker rundt det. Hvis det er interessant, ta kontakt på emailen over. Selvsagt heter jeg ikke «Per», men dette er ikke noe jeg snakker om offentlig vanligvis.

11.11.09

Det er minimal sammenheng mellom lovgivning og forbruk av ulovlige rusmidler. Hvorvidt et land opplever høyt eller lavt forbruk avhenger av andre sosioøkonomiske faktorer.
Tilgjengeligheten er stor under forbud, og for mange ungdommer som bor sentralt oppleves det enklere å få tak i hasj enn alkohol. Det er lite som tyder på at vi vil se et kvantesprang i forbruket av cannabis ved en eventuell legalisering.

http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050141

Da gjenstår det ikke mange holdbare argumenter for fortsatt forbud. Som liberal pragmatiker er det merkelig at du ikke ser dette. Det er derimot ikke uvanlig for mennesker som verken har følt forbudet, de voldelige rusmiljøene eller stigmatiseringen som medfølger på kroppen, å ignorere eller minimere konsekvensene av kriminaliseringen. Heldigvis begynner flere og flere å anerkjenne at både de økonomiske og sosiale kostnadene forbundet med forbudet overskygger kostnadene knyttet til selve bruken.

Det er aldri for sent å snu.

11.11.09

Månedlig prevalens blant unge (15-24) er høyere i Norge enn i Nederland.

http://www.emcdda.europa.eu/stats07/gpsfig03

Per

11.11.09

«Du skal ikke så inderlig godt tåle den urett som ikke rammer deg selv»

Per

11.11.09

The Beckley Foundation Cannabis Commission Report er en meget god ressurss

http://www.beckleyfoundation.org/policy/cannabis_commission.html

Bjørn Jacobsen

11.11.09

Hei Torbjørn.

Les debatten som har gått i Aftenposten den siste uka:

Anne Hafstad, 06.11.09: http://www.aftenposten.no/meninger/komment…icle3360638.ece

Willy Pedersen, 09.11.09: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3362822.ece

Bjørn Jacobsen(undertegnede), 11.11.09: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3367951.ece

Det er flott at du er åpen for å diskutere den gjeldende politikken og jeg skjønner din skepsis.

Jeg er uenig i ditt syn at «den viktigste delen av narkotikadebatten handler nemlig om de tyngste brukerne, ikke om hasjrøykerne». Begge grupper faller under samme lovgivning som har utgangspunkt i å juridisk forfølge brukere. Dette vanskliggjør møtet mellom brukere og hjelpeapparat.

Det vi trenger for å revitalisere ruspolitikken er politikere som tør å tenke helhetlig og inkluderer alle rusgrupper, da også alkohol, uten å diskriminere eller offergjøre noen. Rusbruk er et universelt problem som har mer med individet å gjøre enn hvilket rusmiddel de foretrekker.

Kristian

11.11.09

Jeg vil anbefale alle å sjekke ut den svært seriøse Facebook-gruppen “Vi som vil ha lovlige utsalgssteder for hasj i Norge”, selv om du kanskje ikke er enda er enig med at cannabis bør legaliseres. Det postes hver dag nye cannabisnyheter som er verd å sjekke ut.

http://www.facebook.com/group.php?gid=105546005381

Kampen for rettigheter for cannabisbrukere er på mange måter sammenlignbart med kampen for de homofiles rettigheter. Det er ikke mange tiår siden homofili var straffbart og ble sett på likt som cannabisbruk blir sett på i Norge i dag. Å tørre å si til venner at du nyter cannabis engang iblant er viktig, hvis ingen homofile hadde turt å stå frem ville ingenting ha skjedd. Når folk innser hvor vanlig cannabisbruk er og hvor ufarlig moderat bruk er, endrer de ofte innstilling.

Veldig, veldig liberal

11.11.09

Faren og moren min har endret innstilling etter jeg som 30-åring kom ut av skapet og fortalte dem hvor normalt det er. De ser jo at jeg er vellykket på alle måter og at det ikke er noe galt med meg. Tidligere drev de også og presset meg på det “du bruker ikke narkotika vel” etc. Så alle er et offer for denne skadelige ideologien. Fy søren så deilig det er å ikke lyve om hva man føler lenger. Lurer bare på hvordan man skal forholde seg til det når man får barn, Norge har jo veldig stor sosial kontroll gjennom skolesystemet. Jeg vet om to familiefedre som har løyet hele livet. Sønnen til han ene er med i Ungdom mot Narkotika mens faren er tilhenger av legalisering privat. Det er så dumt å se på… Og så kaller vi oss et liberalt demokrati….

11.11.09

I innlegget ditt skriver du «Den store, store ulempen med enhver legalisering er at forbruket vil øke, og dermed sannsynligvis også misbruket. Det er så nært en sannhet det går an å komme i rusforskningen.»

Dette er neppe en sannhet, og hvis du faktisk leser hele artikkelen du blogger om, så kommer det fram at det ikke finnes noen korrelasjon mellom narkotikapolitkk og forbruk av narkotika. Det er andre faktorer enn loven som avgjør forbruk, og det tolkes slik at forbud i seg selv ikke har noen avgjørende innvirkning på forbruk. Alle nabolandene til Nederland har høyere forbruk av cannabis enn i Nederland, til tross for at cannabis er avkriminalisert der (hvilket er en absurd modell, i og med at forsyningene fortsatt kommer fra det svarte markedet). Hvordan kan det forklares, hvis det etter sigende er slik at legalisering av cannabis fører til at forbruket øker?

Ta deg tid til å se dokumentaren The Union – The Business Behind Getting High (http://www.youtube.com/watch?v=I_mMotPbabc), så får du en del informasjon og kunnskap som kan være nyttig mtp. å fatte politiske beslutninger på bakgrunn av etablerte fakta og forskning. Alt tyder på at legalisering av narkotika kommer til å skje før eller seinere. I Portugal har de gode erfaringer med sin avkriminalisering, København diskuterer konkrete modeller for salg av cannabis, Mexico har nylig legalisert narkotika til personlig bruk. Spørsmålet er hvor lang tid vi skal bruke på å somlet oss til å gjøre dette. Vi har kjempet en forgjeves krig mot narkotika i over 40 år, det er på tide å innse at denne krigen ikke har gjort noe godt, og at det er på tide å vurdere andre alternativer.

Les også denne: http://www.alternet.org/drugreporter/142815/5_things_the_corporate_media_don%27t_want_you_to_know_about_cannabis/?page=1

Nina

11.11.09

‘Tunge, narkotiske stoffer kan ødelegge din mulighet til å fungere som borger, og det kan samfunnet vanskelig tillate’

Det er det mye som kan: sukker, fett, røking, alkohol, fjellklatring, plumbo, kniver osv osv. Skal vi forby alt det også?

At stoffene blir lovlig, gjør jo bare at de blir tryggere (fordi de er kvalitetskontrollert)

Per

11.11.09

Det er nå mer dramatisk å ta heroin enn å innta for mye sukker, men at dette skal kunne gis av enkelte leger på enkelte plasser mens legen er tilstede slik man f.eks. gjør i Danmark er en fornuftig løsning for tunge misbrukere.

Cannabis og khat bør selges i egne regulerte utsalg. Man må ta en proaktiv og reaktiv holdning til dette, i stedet for en repressiv og undertrykkende en. Informasjonsarbeide (ikke skremselspropaganda etc.) Her har man bare Nederland å se til, de gjør faktisk det allerede i narkotikaundervisningen, og det lykkes de med. Færre unge røyker hasj i Nederland enn i Norge, og færre bruker heroin – og færre av de som gjør det tar overdose. De som bruker hasj gjør det på en sunnere måte, gjør det sjeldnere, og er mer inkludert til samfunnet.

Regulering er ikke det samme som tankeløs legalisering.

Per

12.11.09

Her er en diskusjon rundt legalisering der en amerikansk dommer (som ikke bruker marihuana) forsvarer det.

http://www.cbsnews.com/stories/2009/11/08/national/main5578613.shtml

Typisk amerikansk kontekst selvsagt, men interessant uansett. Denne dommeren er litt skandinavisk siden han er tilhenger av reklameforbud og streng regulering.

12.11.09

«Den viktigste delen av narkotikadebatten handler nemlig om de tyngste brukerne, ikke om hasjrøykerne»

Den viktigste delen av debatten bør dreie seg om hvordan vi kan forebygge narkotikabruk. Det gjør man ikke ved å legalisere cannabis. Det gjør man heller ikke ved å legalisere andre former for stoff, tror jeg.

Dessuten er det et større problem at rusmisbrukere må stå månedsvis i kø før de kommer inn på avrusing, enn at stoffene er ulovelige. Dette handler om prioriteringer.

Per

12.11.09

Når statistikk og vitenskap fra Nederland og Portugal taler for det motsatte av det du sier så er argumentasjonen din tynn for fortsatt kriminalisering og undertrykking av store deler av befolkningen.

Per

12.11.09

Historien vil dømme oss for dette, om ti år vil det være lovlig og vi vil se tilbake med skam på den repressive politikken vi har nå.

Bjørn Jacobsen

12.11.09

Det er flott at du er åpen for å diskutere den gjeldende politikken.

Jeg er uenig i ditt syn at “den viktigste delen av narkotikadebatten handler nemlig om de tyngste brukerne, ikke om hasjrøykerne”. Begge grupper faller under samme lovgivning som har utgangspunkt i å juridisk forfølge brukere. Dette vanskliggjør møtet mellom brukere og hjelpeapparat.

Det vi trenger for å revitalisere ruspolitikken er politikere som tør å tenke helhetlig og inkluderer alle rusgrupper, da også alkohol, uten å diskriminere eller offergjøre noen. Rusbruk er et universelt problem som har mer med individet å gjøre enn hvilket rusmiddel de foretrekker.

Bjørn Jacobsen(undertegnede), 11.11.09: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3367951.ece

Henrik

12.11.09

Her er noen gode ressursser om emnet.

Artikkel: Løft blikket! All rusmiddelbruk burde være unntatt kriminalpolitikken
Av Arild Knutsen

http://www.flickr.com/photos/70575220@N00/3873104373/sizes/o/

Videoer:
International Drug Policy: Animated Report 2009

http://www.youtube.com/watch?v=Do-RCrOrkpY

United Nations Drug Policy- the Skeptics Chime In

http://www.boingboing.net/2009/03/13/bb-video-united-nati.html

Why is Marijuana Illegal?

http://tv.mpp.org/shorts/why-is-marijuana-illegal/

Seattle Police Chief Norm Stamper on Ending the Drug War

http://www.youtube.com/watch?v=Z1MBrUMauak

jesus

25.11.09

Har du sett på fakta?
Så deg i debatt på nrk2 hvor du sa at alle land som har prøvd avkriminalisering har fått en økning i bruk?
vel: det er kun i begynnelsen, deretter synker det igjen.
for eksempel hadde nederland en økning, men har nå et lavere antall brukere i % enn andre land.
Dessuten går skadevirkningene av stoffer ned i disse landene.
eksempel:
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drug-decriminalization

Har du en mening?