Abonner via RSS eller E-post

Hit, men ikke lenger

Publisert den 03.11.2009 i Blogg

I kveld lanseres initiativet Stopp Datalagringsdirektivet, en bredt sammensatt aksjonsgruppe mot innføringen av det nye datalagringsdirektivet. Jeg har skrevet under. Det bør du også gjøre.

Aksjonen forener liberale krefter (i hvert fall i dette spørsmålet) på tvers av partigrenser, fra høyre til venstre.

I mange år har tilhengerne av personvern vært på defensiven. Kampen mot terror, det brutale ranet i Stavanger, overgrepssaker – alt har blitt brukt for å rettferdiggjøre økt overvåkning av innbyggerne. Det har vært en slags stilltiende aksept for økt overvåkning. Det har vært en prinsippløs debatt, noe som illustreres godt av Helga Pedersens uttalelser om direktivet:

«– Det handler om å forebygge alvorlig kriminalitet, ikke minst barneporno. Redder vi ett barn, er det verdt det.»Er du uskyldig har du ingenting å frykte… Men det er ikke sant. Overvåking er ikke målrettet. Hele poenget er at det rammer alle, også deg.

 

Dagens aksjon er viktig. Flere og flere samler seg for å si nei takk til overvåkning, for å si «hit, men ikke lenger».

Vampus har samlet de fleste gode argumentene mot direktiver i et brev til Høyres stortingsgruppe.

Del på Facebook | Del på Twitter

6 Kommentarer

03.11.09

Helt enig! Datalagringsdirektivet åpner opp en verden vi IKKE har lyst til å leve i. Vi lever større og større del av livet vårt i en elektronisk verden.. viktig å ta vare på personlige rettigheter i denne sammenheng.

AS

Anders

03.11.09

Takk for din Høyre-dissidens, Torbjørn. Klarer Høyre å stoppe DLD er det mer enn verdt stemmen jeg gav dere med stor skepsis og endel sjelekval ved siste valg. Håper din og andre stemmer blir hørt i partiet. Jeg har sendt mail til alle mine representanter på Høyres Oslo-benk, men kun Foss svarte meg. (Takk til ham forresten, selv om svaret var lite forpliktende og ikke helt det jeg ville likt å høre.)

03.11.09

Å protestere på selve loggingen mener jeg er å fokusere på feil problem. En systemeier er avhengig av gode logger for å ivareta evnen til å oppdage kompromittering av systemene. I tillegg brukes loggene for å finne systemtekniske problemer. Og mange steder logges allerede mer enn det direktivet setter som minimum.

Riktig problem her er regulering av loggingen. Hva kan logges og hvor lenge kan de lagres. Hvem skal ha tilgang? Hva kan krysskobles og hvem har lov til å gjøre det?

Min mening er at direktivets minimumsforlag implementeres, men da samtidig med er regelverk som har krystallklare begrensninger for bruken av loggene.

Blogging er ikke helt min greie, men har ikke greid å la være å kommentere denne debatten… 🙂

Logging er nødvendig. Streng regulering av bruken er nødvendig.

03.11.09

@Mike

Slik mulighet til logging er allerede ivaretatt i eksisterende lovverk. Datalagringsdirektivet handler ikke om slik type logging.

Jeg har et spørsmål til deg, Torbjørn: Hva gjør du hvis Jens og Erna blir enige om å presse igjennom EUs datalagringsdirektiv og Erna ønsker å bruke partipisken på deg og andre i Høyres stortingsgruppe? Vil du lydig følge Jens og Erna, eller vil du være med på å sikre flertall i Stortinget mot direktivet?

10.11.09

Dette er viktig fordi dette direktivet snur opp ned på et prinsipp som bør være styrende for EU så vel som for Norge; nemlig at alle er uskyldige intill det motsatte er bevist og skal behandles derretter. Ikke behandles som potensielt kriminelle.

Har du en mening?