Abonner via RSS eller E-post

Fange i eget land

Publisert den 24.11.2009 i Blogg

Det er sjelden jeg ser mennesker revet i fillebiter, eller lemlestede barn, på film. Hvordan det er å se det — enn sagt leve midt i det — i virkeligheten kan jeg knapt forestille meg. Men søndag fikk jeg et aldri så lite glimt under et møte med den palestinske journalistien Mohammed Omer som var i Oslo for å motta Ozzietzky-prisen. Omer bor og arbeider på Gaza-stripen, området som er kontrollert av Hamas og nærmest hermetisk stengt av de israelske styrkene. Han har selv blitt anholdt og banket opp av israelske styrker.

Det blir jevnlig skutt raketter mot israelske sivile fra Gaza (selv om Hamas nå har varslet et opphold). Det er uakseptabelt. Men israelsk maktbruk har også, eller kanskje først og fremst, rammet sivile hardt. Ikke bare er mange adskilt fra familie, venner og arbeidsplass på grunn av muren, men krigshandlingene, bombene som faller, kulene som avfyres, skiller ikke alltid mellom sivile og militære mål. Under Israels angrep i fjor ble over 1200 palestinere drept. Mange av dem sikkert assosiert med Hamas og terror, men blant dem også over 400 barn (tar forbehold om at Wikipedia viderebringer korrekte tall). Den FN-produserte Goldstone-rapporten fant bevis for krigsforbrytelser på begge sider.

Israels rett til å eksistere er selvskreven, likeså deres rett til å forsvare seg mot terror. Men situasjonen for sivile palestinere er en skam uansett hvordan man vender på det.

Du kan lese Omers blogg her.

Del på Facebook | Del på Twitter

9 Kommentarer

24.11.09

Kort og godt, Torbjørn. Det er viktig å være åpen for nyansene og kompleksitetet i en konflikt som har hatt så store menneskelige kostnader som den israelsk-palestinske. Det er fordummende og uverdig når noen prøver å hevde at den ene siden er nær uskyldig mens den andre må ta på seg all skyld for det som har skjedd, så jeg er glad du styrer unna å gjøre noe slikt.

Jeg ville vært veldig forsiktig med å bruke tall fra Wikipedia, selv den norske utgaven. Wikipedia er stort sett etterrettelig, men på kontroversielle temaer som dette, så er det en signifikant sannsynlighet for at noen med en agenda har vært inne og redigert. Jeg har ikke noe grunnlag for å si at tallet er feil, bare at det kan være greit å få det bekreftet fra en annen kilde før det brukes.

24.11.09

Fint at du hadde en sterk opplevelse av å møte Omer! Men jeg synes du underspiller dine beskrivelser litt i forhold til Gazainvasjonen. Av de 1200-1400 drepte var det etter all sannsynlighet forsvinnende få som var stridende. Ikke fordi de ikke fantes – det finnes sterke væpnete militser på Gazastripen – men fordi de israelske militære grep ikke var rettet inn mot å finne og konfrontere Hamasmedlemmer og stridende direkte, men snarere mot å ødelegge den sivile infrastrukturen på Gazastripen, og mot sivilbefolkningen. Goldstonerapporten går langt i å si at de har funnet forsvinnende få eksempler på faktiske militsmedlemmer drept i legitime kamper. Israel regner de omfattende drapene på sivile politifolk den første dagen av konflikten med i deres tall på milits, btw.

Og jeg synes også at man bør framheve proporsjonaliteten i hvem som utførte krigsforbrytelsene. Jeg vet at jeg høres ut som en refleksiv Palestina-aktivist nå, men Goldstonerapporten framhever nettopp det systematiske og overveldende i israelske overgrep og fordømmer også de palestinske angrepene, som den samtidig understreker er langt mindre skadelige (men ikke mindre ulovlige av den grunn!).

Men jeg anbefaler virkelig alle å lese Goldstonerapporten. Den er en skikkelig murstein på 550 A4-sider, men man kommer ut av den med en utvidet forståelse av hele konflikten, og av Gazaangrepets illegitimitet og aggressive forfølgelse av sivile. Det er et svært interessant dokument for alle sider i konflikten, både Israel- og Palestinavenner som er opptatt av proporsjonalitet og rettsliggjøring av konflikten.

24.11.09

I forhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring «godt over gjennomsnittlig» under krigen på Gaza-stripen i vinter, mener seniorforsker Cecilie Hellestveit.
http://www.miff.no/nyheter/2009/09/29IsraelFulgteKrigensReglerGodtOverGjennomsnittlig.htm

24.11.09

Jeg kan ikke helt se hvordan ellers fornuftige Hellestveit har kommet fram til det. Det er iallefall ikke mulig å komme til den konklusjonen ut fra verken Goldstonerapporten eller Israels uttalelser. Deres taktiske grep på Gazastripen innebærer direkte brudd på Genevekonvensjonen og annen internasjonal humanitær rett.

24.11.09

Hellestveit legger to og to sammen, og sammenligner med andre lands krigføring. Hun mener nok kanskje at Israel har gjort forbrytelser (men hun er kanskje ærlig nok til å ikke slå det fast før en eventuell rettslig prøvning?), men ser at mange andre land gjør større forbrytelser i krigføring.
Hvorfor ikke feie for egen dør først?

25.11.09

En av de flotteste og beste innleggene om MIdt-Østen jeg har lest på svært lenge!

26.11.09

Israel har dessverre ikke noen selvskreven rett til å eksistere. Det er sterke krefter i Norge som støtter en politikk som vil bety slutten på Israel som en jødisk stat.
http://www.miff.no/nyheter/2009/09/11FlyktningerHarIngenAllmennRettTilAaVendeTilbake.html

30.11.09

Arne skriver:

«Wikipedia er stort sett etterrettelig, men på kontroversielle temaer som dette, så er det en signifikant sannsynlighet for at noen med en agenda har vært inne og redigert. Jeg har ikke noe grunnlag for å si at tallet er feil, bare at det kan være greit å få det bekreftet fra en annen kilde før det brukes.»

Wikipedia bør absolutt brukes kritisk, samtidig er det viktig å merke seg at en bra artikkel på Wikipedia svært ofte angir etterprøvbare kilder, så også denne opplysningen. Den var hentet fra Reuters, som igjen hadde fått den fra «The Hamas-run Health Ministry in Gaza».

Dette burde fremkommet i selve artikkelen, syns jeg, men samtidig er det altså svært enkelt/raskt å «se Wikipedia i kortene». Svært mange andre tilsvarende nettsteder (leksikon, blogger osv) har ikke noe lignende mht referanser.

Så vær gjerne kritisk ved bruk av Wikipedia, men se samtidig verdien i vårt ofte omfattende sett med litteraturangivelser, referanser og lenker til andre nettsteder.

Med vennlig hilsen
Ulf Larsen
Frivillig bidragsyter, Wikipedia/Wikimedia

01.12.09

Ifølge israelske kilder var det omkring 800 militante palestinere og 300 sivile som ble drept under krigen. Når man gjengir Hamas tall, så bør man kanskje også gjengi israelske tall. Når Hamas får så høye tall for barn, er det nok fordi man regner alle dødsofre opp til 18 år som barn. Israelerne regner nok mange væpnede 15-18 åringer som stridende.

By the way: Hvordan var andelen militære/ sivile drepte da Høyre satt i regjering og norske styrker deltok i NATOs bombing av Serbia i 1999?

Har du en mening?