Abonner via RSS eller E-post

Benny Morris og boikott av Israel

Publisert den 12.11.2009 i Blogg

Hektisk dag i dag med alternativt budsjett og debatter om sykelønn (merkelig hvordan pressen først overdriver et forslag, og så konfronterer deg med sine egne overdrivelser senere på dagen…). Har ikke tid til å skrive noe lenger for nå venter merknadskriving. Men anbefaler Minervas intervju med den israelske historikeren Benny Morris. Han kommenterer blant annet boikottforslaget til NTNU (som er svært, svært uklokt). Morris selv er også en interessant person. En tidligere revisjonist og radikaler som nå har «konvertert» til høyresiden i Israel, i hvert fall i sikkerhetspolitikken.

Les intervjuet her.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

13.11.09

Morris tilhører vel strengt tatt fredsbevegelsen? Gjør han ikke det? Han har jo vært svært sentral i å avdekke overgrep mot palestinere..

13.11.09

Hei!

En kommentar om sykefravær … jeg sendte en melding til deg på Facebook òg, men den passer vel bedre her:

Jeg hørte deg i en diskusjon om sykefravær med Steinar Westin på Dagsnytt atten i går. Der sa du bl.a. at legene burde bruke gradert sykmelding mer.

Jeg er fastlege, og bruker gradert sykmelding når det er mulig. Da NAV oppfordret oss til å bruke aktiv sykmelding gjorde jeg det òg (helt til de plutselig bestemte seg for at aktiv sykmelding ikke var så fint lenger, det kan jeg utdype seinere).

Jeg vet ikke hvor mange andre kolleger som gjør det samme. Det vet faktisk INGEN. Sykefraværsstatistikkene til NAV skiller nemlig ikke mellom hel, gradert eller aktiv sykmelding – alt blir slått sammen i samme pott. Altså teller en 20% sykmelding like mye som en 100% sykmelding. Den som er interessert kan lese NAVs egen analyse av sykefraværet siste 20 år. http://www.nav.no/binary/212725/file?download=true

På side tre står det: «Sykepengestatistikken omfatter ikke fravær under 16 dager (verken egenmeldt eller legemeldt). Den tar heller ikke hensyn til stillingsandel eller gradert sykefravær, og er unøyaktig periodisert» (…)
Likevel skriver de at de ANTAR «at sykepengestatistikken generelt gir en god beskrivelse av utviklingen i sykefraværet over tid.»

Jeg er ingen statistiker, og har ikke gått gjennom dokumentet med lupe, så det kan være de har bedre grunnlag for påstandene sine enn det kan virke ut fra dette sitatet. Men jeg tror ikke de har det. Og det er bl.a. dette dokumentet det vises til når man diskuterer sykefraværet over tid.

På kurven samme side i dette dokumentet ser man at det var en topp i sykefraværet rundt 2002. Det var nettopp denne perioden vi ble sterkt oppfordret til å bruke aktiv sykmelding. Altså består en del av dette «fraværet» av folk som var mer eller mindre i jobb, nettopp som en del av det inkluderende arbeidslivet. Men det vises ikke!

Det er selvfølgelig mange sider ved dette, og tall kan diskuteres opp og ned i mente. Men NAVs statistikker er notorisk vanskelige å tyde, så veldig mye av det som sies om sykefravær blir temmelig upresis synsing, enten det er fra politikere eller medisinere. Jeg klandrer ikke politikerne for at de synser når de har så tynt grunnlag. Problemet er at NAV ikke klarer å levere bedre tall enn de gjør.
Det er faktisk en skandale.

Alt dette er med forbehold om at jeg ikke har tolket tallene og analysene riktig, men jeg tror ikke jeg tar veldig feil.

Beste hilsen
Pernille Nylehn
Fastlege i Klepp i Rogaland

Har du en mening?