Abonner via RSS eller E-post

Impotent statlig eierskap

Publisert den 06.10.2009 i Blogg

«Den rødgrønne regjeringen har ingen innvendinger til at det nye VimpelCom-selskapet vil registreres i skatteparadiset Bermuda», skriver Dagens Næringsliv (ikke på nett?). Dette på tross av at Kristin Halvorsen gjentatte ganger har løftet frem kampen mot skatteparadiser.

Det illustreres paradokset med statlig eierskap i bedrifter som er pålagt å operere som helt normale, kapitalistiske virksomheter. Moderne statlig eierskap står i spagat mellom to posisjoner, og dilemmaet skaper først og fremst vansker for staten. Fra den ene siden kommer kravet om et såkalt ”aktivt statlig eierskap” som innebærer at bedriftene ikke skal styres etter rene bedriftsøkonomiske prinsipper, men også pålegges å bidra til mer eller mindre gode politiske ambisjoner. På den andre siden skal bedriftene levere avkastning til beste for statskassen og samfunnet.

I verste fall finnes det ingen klare skott mellom de to, for staten sitter på alle sider av bordet. Staten er eier, profitør, regulator og skal legge rammene for utenrikspolitikken. Det skaper usikkerhet rundt det helt avgjørende skillet mellom staten og markedsaktørene. Det bidrar også til uklarhet om norsk utenrikspolitikk.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Sondre R.

06.10.09

Det er absurd. Men det er også bra!

Brundtland og Stoltenberg gjorde en formidabel jobb i å nullifisere det statlige eierskapet. De lage formålsforskrifter for offentlig eierskap, som mer eller mindre forsøker å emulere privat eierskap.

På samme måte som norges fagforeninger, merkelig nok, tar samfunnsøkonomiske betraktninger i lønnskravene – og dermed forsøker å emulere sin ikke-eksistens – er dagens statlige eierskap så lite skadelig som de kan bli.

Svaret er selvsagt nedsalg. Men jeg ville vært forsiktig med å angripe regjeringen på dette. Før vi vet ordet av det, blir det politiske presset så sterk at kursen tar en annen retning. Det ville ikke noen tjent på, verken høyresiden eller Norge.

Har du en mening?