Abonner via RSS eller E-post

Dødskyss

Publisert den 01.10.2009 i Blogg

Jeg gir Jens Stoltenberg noen statsrådstips i Minerva i dag:

Minerva anbefaler statsrådskandidater til statsminister Jens Stoltenberg.

Valget er over og landet har nok en gang fått en flertallsregjering utgått fra de rød-grønne partiene. Det Kongelige Norske Arbeiderparti står igjen som valgets store vinner på venstresiden, mens Sosialistisk Venstrepartis eneste glede valgnatten var NRKs skandaløst upresise valgdagsmåling. Senterpartiet halter videre.

Akkurat nå sitter regjeringens forhandlere og diskuterer blant annet fremtidige departementsstrukturer. Det er også en ny statsrådskabal som skal legges. Foreløpig er det klart at Helga Pedersen forsvinner ut av regjeringen. Minerva feller ingen tårer for det.

Det finnes mange dyktige statsrådsemner blant de rød-grønne partiene. Minerva tillater seg å gi Jens Stoltenberg noen råd med på veien.

Det finnes bare en kandidat som Minerva kan støtte under det nåværende politiske flertallet: Jens Stoltenberg I.

Statsministerposten er selvskreven. Det finnes bare en kandidat som Minerva kan støtte under det nåværende politiske flertallet: Jens Stoltenberg I. Stoltenberg I, som styrte Norge i to år på begynnelsen av 2000-tallet, var pragmatisk og satte fokus på modernisering av offentlig sektor, fornyelse av velferdsstaten og de nye utfordringene for statlige eierskap. Norge får flere utfordringer fremover, ikke minst på grunn av eldrebølgen. Da trenger vi en statsminister som forstår at velferdsstaten må fornyes for å bevares. Stoltenberg I kan bli en slik statsminister.

Bjarne Håkon Hansen er en uredd statsråd, og Minerva støtter hovedtanken bak den nye helsereformen. Hansen har dessuten markert seg som en forsvarer av den stolteste arven i norsk arbeiderbevegelse: tanken om at du skal gjøre din plikt og så kreve din rett. Vi anbefaler at Hansen får bli i et av de tunge departementene, men trønderen må også vise at han kan levere, ikke bare snakke og legge frem planer. En annen trønder vi gjerne ser som statsråd er SVs tidligere parlamentariske leder Inge Ryan. Han har markert seg som en løsningsorientert og pragmatisk sosialist med selvinnsikt. “Å være næringspolitisk talsmann i SV er som å være homopolitisk talsmann i KrF”, skal ha uttalt.

Marit Arnstad har både faglig og politisk tyngde som Stoltenberg igjen burde benytte seg av.

Blant statsrådene som bør få fornyet tillitt er Liv Signe Navarsete, Knut Storberget og Jonas Gahr Støre. Navarsete er en samferdselsminister som brenner for området sitt. Nå må hun også levere noe. Knut Storberget har håndtert en rekke saker usedvanlig klossete i perioden, og han har en lei tendens til å lansere nye initiativer hver gang han får en mikrofon. Den påståtte satsningen på politi har heller ikke manifestert seg. Like fullt er han en statsråd som, gitt sitt politiske utgangspunkt, har kontroll over feltet. Og satsningen på å redusere soningskøer, og øke strafferammen for en del forbrytelser samtidig som fengselsstraffens innhold blir tydeligere, har til dels vært vellykket. Minerva har, som en av få miljøer, kritisert Jonas Gahr Støre. Allikevel er han alt i alt en dyktig utenriksminister. Vi synes han nå bør ta steget videre. Hvis Gahr Støre skal bli en fremtidens mann i AP må han få innenrikspolitisk erfaring. På utenriks- og forsvarsområdet ser vi gjerne at statssekretær Espen Barth Eide får nye og enda større oppgaver.

Ingen regjeringskabal er komplett uten fornyelse. Marit Arnstad har både faglig og politisk tyngde som Stoltenberg igjen burde benytte seg av. Likeså Senterpartiets fremmadstormende stortingsrepresentant Ola Borten Moe, en liberal, ideologisk og løsningsorientert politiker som har respekt langt ut over egne rekke. Også finansdepartementet trenger fornyelse. Kristin Halvorsen bør ut og Rune Bjerke komme inn.

Anbefalinger – og klamme omfavnelser – er herved avlevert.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?