Abonner via RSS eller E-post

Hvorfor stemme på Høyre …og på meg

Publisert den 11.09.2009 i Blogg

Hvorfor skal man stemme på et parti eller en politiker?

Valget i Telemark blir jevnt, svært jevnt. På de fleste målinger er det bare noen få hundre stemmer som skiller Arbeiderpartiets 3. mandat, Sigvald Oppebøen Hansen, og Høyres ene mandat.

Hvorfor ber jeg om din stemme?

Jeg vil være en tydelig, synlig og engasjert representant fra Telemark. Hver dag. Ikke bare fire uker før hvert valg.

Jeg vil slåss for en kunnskapsskole som gir muligheter til alle, og  for at det skal bli lettere å beholde og skape nye arbeidsplasser. Vi har hatt alt for mange tragiske ulykker på veiene i Telemark. Nok er nok. Vi trenger en skikkelig samferdselssatsning, både på vei og tog.

Som politiker har jeg engasjert meg i både store og små saker. Vi trenger politikere som ikke forsvarer systemene og glemmer enkeltmenneskene.

Men først og fremst er jeg en politiker som tror på noen grunnleggende ideer, noen verdier som er ledestjernen for alt jeg holder på med. Jeg tror på en politikk som viser tillit til enkeltmennesker og familier. Som ikke alltid tror at maktmenneskene vet best i alle saker. Jeg tror på en politikk som ikke viser sin godhet ved å hindre mennesker i å vokse, men ved å hjelpe de som har falt til å reise seg igjen. Jeg tror det beste i Norge ikke skapes gjennom reguleringer og overføringer, men gjennom ansvarlige mennesker som har lyst til å forbedre livene til seg selv og sine nærmeste. Jeg tror på en politikk som lar menneskene beholde mest mulig av sin frihet, men på en kultur hvor vi forstår at det er fellesskapet med andre som gjør oss til mennesker. Jeg tror på en politikk som ikke er for bedrifter, for næringslivet eller for homo oeconomicus, men for mennesker. Mennesker av kjøtt og blod, med drømmer, bekymringer, flaks og uflaks. Og jeg tror at disse ideene er verdt å kjempe for.

GODT VALG!

Del på Facebook | Del på Twitter

9 Kommentarer

12.09.09

Manifestet høres flott ut, men dette kunne like gjerne vært skrevet av en AP-kandidat.

Troen på enkeltmennesket som har fellesskapet bak seg om det skulle gå galt er sosialdemokrati. Det er frihet for alle.

Troen på enkeltmennesket som har kjernefamilien bak seg, men en inaktiv stat hvis reguleringer bare sikrer eiendomsrett og grunnleggende sikkerhet mot kriminalitet er konservatisme. Det er frihet for kapitalister.

aase

12.09.09

hvorfor ønsker dere å fjerne sidemål. i landet har vi mange ulike dialekter. det er umulig å lage et skriftspråk som er blanding av alle derfor har vi to likestilte skriftspråk. å fjerne sidemål vil svekke nynorsk kunskaper i oslo og forbedre bokmål kunskaper på vestlandet noe jeg mener ikke er likestiling.

Steffen

13.09.09

Krysser fingre og tær for at du skal komme inn på tinget, Torbjørn! Landet trenger en ny ideolisk debatt og jeg er veldig glad for at du fører an og blåser nytt liv i liberalkonservatismen! Ønsker deg all mulig hell og lykke i morgen!

Mvh Steffen v/ Høyres Studentforening i Trondheim!

14.09.09

Lykke til Torbjørn.
Måtte dette gå veien hele veien inn, mens Hansen går hele veien ut.
Krysser fingre for mandatet ditt.

Per Scavenius

14.09.09

Lykke til i dag! Vi trenger slike som deg

Terje

14.09.09

Heia Torbjørn!!!

Øystein

15.09.09

GRATULERER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dette er så fortjent

15.09.09

Grattis. Dette gikk veien. :):)

Ap-velger

20.09.09

Det høres flott ut at alle skal få massevis med frihet, men friheten til enkeltindividet kan ikke være uhemmet. Noen ganger veit man ikke sitt eget beste og trenger at andre tar ansvar, fordi man ikke selv tar ansvar. Det må selvsagt være absolutt siste utvei å gripe inn med fysisk makt, men å påvirke kan også være en form for makt. Det er nettopp å påvirke folket politikere må gjøre for å skape ett bedre samfunn for alle. For å skape mest mulig lykke for flest mulig, må man dessuten ha kompetente politikere. Da er det viktig å ha en kvalitetssjekk, som et representativt demokrati kan være.

Man kan ikke drive å delegere makt til folk uten kvalifikasjoner i næringslivet. Det vil være udemokratisk, og dessuten uansvarlig, i alle fall hvis man ikke kan gå god for at de som får makta har kunnskapen som trengs. Husk at kunnskap er det eneste legitime maktgrunnlaget man kan ha.

Har du en mening?