Abonner via RSS eller E-post

Ola Prest gir råd

Publisert den 19.08.2009 i Blogg

Kommentaren fra «Ola Prest» er verdt å gjengi her på hedersplassen:

400 stemmer får du slik:
Set av eit kvarter ein onsdagskveld.
Gå ned på campingplassen og allier deg med Ola og Kari som stemmer Ap og Frp i dag.
Forklar dei at velferden i dag har me fått via den heldige gevinsten i Oljelotteriet. Velferden i morgon er avhengig av vår felles innsats til å skapa kaka. Då må me hylla dei som les lekser, skaffar seg utdanning, satsar på forskning og etablerar bedriftar for framtida. Bedriftar som gir arbeidsplassar og skattekroner til eldreomsorg.

For når Ola og Kari eingong har behov for plass på aldersheim, kan barnebarna til Ola og Kari oppleva at oljekranen var tom og Bukken, som heitte Ap, hadde passa havresekken litt for lenge i sitt maktbegjær, finansiert av fellesskapet.

Gå opp på ein krakk, og hald denne enkle talen:
“Kjære Ola og Kari! Mitt navn er Ole Prest!
Eg har ein informasjon til Dykk i dag. Eit bodskap! Og det er at benyttar du denne informasjonen, kan eg garantera deg og dine barnebarn rammevilkår for eit godt liv!
Mitt krav til deg er at du legg Jantelova til sides. Du må akseptera at dei som vil risikera sine pengar i framtidsretta aksjar får lov til å verta rike. Kanskje ustyrteleg rike! Kan du akseptera det? Då får du 2 premiar:

1. Tilgang til fleire, sikrare og meir levedyktige arbeidsplassar som gir fleire skattekroner til finansiering av dei mange velferdsformål.

2. I tillegg skal du få ein personleg premie!
Visste du at store som små i vårt land får samfunnsfordeler til kr 200.000, kvart år? Mange “rikingar” i dette land betalar dermed med sin skatt og sine firmainntekter dei mange velferdsfordelene oss vanlege folk har i dette land.
Uten kapitalistane og næringslivet må i framtida -etter olja er pumpa opp- ditt barnebarn med familie på 4 betala kr 800.000 i skatt for å finansiera godene me får frå Verdens beste land å leva i!
Betalar din familie i dag f.eks. kr 200.000 i skatt, får din familie dermed netto fordeler frå samfunnet på kr 600.000.!
Du skal med andre ord få eit skatterabatt på 600.000 kroner!
Seier du ja til sikker og billeg velferd?
Då er det så enkelt som å leggja stemmeseddelen som det står “Høgre” på i valgurna heretter. Enkelt?”
Torbjørn!
Du bør klara to campingplassar pr kveld. 20 dagar til valget, 40 talar til campingfolket, skulle verta 16.000 stemmer det. Er det nok, eller må du leggja inn eit par gatemøte også? Potensialet er stort i Grenland!
MVH
Ole Prest

AMEN!

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Nils

19.08.09

Takk – var nesten redd for at du skulle bringe religion inn i valgkampen her! 🙂

20.08.09

I kveld bringes imidlertid musikk inn i valgkampen(?). På Lydverket P3: http://www.nrk.no/lydverket/rilleristing-h%c3%b8yre-la-roux/

Har du en mening?