Abonner via RSS eller E-post

Hvorfor «vurdere» veto mot EU-direktiv?

Publisert den 10.08.2009 i Blogg

Nei til EU kom med sin kandidatundersøkelse i dag. De nøyaktige svarene ligger ute, men organisasjonen har også satt svarene opp som ja, nei og vet ikke. Også i spørsmålet om EUs datalagrinsdirektiv. På spørsmål om veto svarte jeg: «Sp.5a: Jeg er åpen for å vurdere det i denne saken, men vil også vurdere hvilke konsekvenser det vil ha

Jeg er for at Norge skal nekte å implementere direktivet. Hva slags vurdering er det da snakk om? Jo, det har blitt hevdet at et «veto», altså  å ikke implementere direktivet, vil sette hele EØS-avtalen i fare, i verste fall bety at den sies opp. Se eks. her under Tåler EØS-avtalen et sjokk? Det ville hatt enormt dramatiske konsekvenser for norsk økonomi og arbeidsplasser. Det er etter min mening et høyst usannsynlige scenario, særlig med et så kontroversielt direktiv som dette. Men det må rett og slett utredes. Å ikke ta noe slikt med i betraktningen er urimelig. Men gitt at det mest dramatiske, og etter min mening usannsynlige scenarioet ikke inntreffer, er jeg for at vi skal reservere oss.

Dette er i tråd med det jeg har svart til eks. Liberaleren i deres kandidatintervju:

«Jeg mener denne saken er så viktig at Norge bør vurdere å bruke vetoretten. Så sant det ikke kommer frem svært tungtveiende argumenter i saken, som at et bruk av veto vil bety slutten på EØS-avtalen, vil jeg støtte et slikt veto»

…og ting jeg har skrevet tidligere i bla. Minerva:

«I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at selv EU-tilhengere i opposisjonen må foreta en grundig sjeleransakelse.»

Del på Facebook | Del på Twitter

9 Kommentarer

10.08.09

Det er forskjell på Tjenestedirektivet og Datalagringsdirektivet.

Tjenestedirektivet er omfattet av EØS-avtalen og er med å sikre et likt regelverk rundt det indre markedet i EU/EØS, mens Dr. juris Finn Arnesen og professor dr juris Fredrik Sejersted ved senter for europarett ved Universitetet i Oslo derimot konkluderte at datalagringsdirektivet faller utenfor EØS-avtalen.

Dersom vi kan støtte oss på disse vurderingene vil vel også hele Høyres stortingsgruppe bruke vetoretten?

Mick

10.08.09

Overvåkning kan alltids forsvares med «hvis du ikke har gjort noe galt, har du ingenting å frykte». Den type logikk kan brukes til å forsvare all form for overvåkning. Hva med kamera i private boliger? En stor del av volden skjer jo i hjemmet.

Alt som kan brukes kan også misbrukes. Og det vil alltid være noen som har noe å tjene på å lekke ting. Å innføre direktivet kan ikke forsvares, uansett.

Hva gjør du dersom Høyres parlamentariske leder binder stortingsgruppen, og/eller hvis ingen uavhengig (dvs. ikke publisert av Høyre o.l.) dokumentasjon angående EØS-konsekvenser foreligger?

Se også vurdering foretatt i 2008 av Fredrik Sejersted m.fl.: http://www.datalagringsdirektivet.no/node/59

JILL WHITE FANEBUST

10.08.09

Norge må inn i EU.Vi skulle søkt medlemskap sammen med
Island.Snart er kun Lizteinsein og Norge som står
utenfor EU.EUS vil dø ut.Politisk og juridisk vil
ikke EUS har noe og si,Norge må innfinne seg i
EU diriksjonenene.hadde vi vært i EU hadde vi fått
med og bestemme.

JILL

elvis

10.08.09

Det dreier seg vel om to steg: Først skal Stortinget ta direktivet inn i EØS-avtalen, deretter må regjeringen forberede endringer i loven eller i forskrifter.

Det er jo bare å godta direktivet en gang for alle, og deretter bruke alle ressurser på å trenere det vi ikke liker i direktivet. Risikoen er et søksmål fra EU-kommisjonen om traktatbrudd (det skjer 10-20 ganger hvert år, mot hvert land) på de punktene vi ikke har gjennomført. Men det er ikke sikkert de saksøker en gang. Og når tiden går, vil det kanskje gå opp for EU at de har gått for langt.

Da slipper man hele reservasjonsprosessen og det umiddelbare bråket med EU.

torbjorn

10.08.09

Korriger meg hvis jeg tar feil (og det er mulig), men etter at Irland forsøkte å la være å implementere direktivet med utgangspunkt i at det ikke var en del av det indre marked, ble det vel avgjort av EU-domstolen at det var det?

Uansett, ingenting vil være bedre enn om Norge kan si nei til direktiver – eller trenere det – uten å risikere hele EØS-avtalen.

b

11.08.09

Jeg er i utgangspunktet positiv til norsk EU-medlemskap, men dette direktivet bør vi si klart nei til. Dersom vi skal begynne å føye oss etter slike ikke-økonomiske direktiver tror jeg at EU-motstanden i Norge vil øke. Dette er en såpass viktig prinsipiell sak at vi burde vise EU at vi er villig til å sette ting på spill.

Høyre burde innse at dette er en viktig sak for deres velgere, men dessverre føyer saken seg i rekken der Høyre setter «praktiske hensyn» foran prinsipper. Jeg har alltid stemt Høyre, men det ser mer og mer ut til at stemmen min går et annet sted i år…

Edward

12.08.09

Det er synd å se at Høyre vingler i dette spørsmålet.

Det gir et særdeles dårlig signal om at;

1) Partiet ikke lenger er villig til å sloss for sine prinsipper
2) EU kommer til å valse over en eventuell Høyre-regjering
3) Høyre kan bli et overvåkningsparti (målet helliger midlet osv.)

Å ikke implementere datalagringsdirektivet vil ikke påvirke EU eller EU-stater på noen som helst merkbar måte. Hadde det gått på for eksempel finansielle eller andre typer bidrag til EU så kunne jeg ha skjønt at det var vanskelig å bruke reservasjonsretten. Men slik er det altså ikke i dette tilfellet.

Jeg er nå bekymret for hvilke andre av mine rettigheter dere er villig til å kaste på båten for å unngå en aldri så liten konflikt med EU.

-Edward (som fortsatt har lyst til å stemme Høyre)

(PS: Jeg er i hvert fall glad for Høyre, i motsetning til AP, i det minste har turt å si noe om denne saken)

torbjorn

13.08.09

Spørsmålet er ikke om det påvirker EU, men om det påvirker EØS. Men hovedpoenget er å finne en måte å unngå direktivet på, om nødvendig nekte å implementere.

Høyre er – i likhet med andre partier – ikke like patent i alle spm. om personvern som jeg skulle ønske, men jeg vil påstå at H er blant de beste partiene på området over tid.

Har du en mening?