Abonner via RSS eller E-post

Vitensenter light?

Publisert den 16.07.2009 i Blogg

Kunnskapspolitikk blir en av hovedsakene mine i Telemark. Vitensentrene står i fare for å drives for lut og kaldt vann, sier jeg i dagens PD. Vitenl@ben i Porsgrunn blir (på tross av den litt 2001-inspirerte måten å skrive navnet på) et fantastisk sted for læring og lek og læring igjen, men det krever tilstrekkelig med midler fra regjeringen som gav oss «hvileskjæret» i kunnskapspolitikken.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Sti Sægrov

16.07.09

Vitensentersatsningen i Norge har så langt ført til at det er etabnlert 6 vitensentre (Tromsø, trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo og Gjøvik) og to prosjekterer med god ambisjoner (Sarpsborg og Porsgrunn). Alle med varerende grad av statlige bevilgningen som har

Selv om jeg ikke deler Røe Isaksen politiske syn vil jeg berømme Høyre for sin støtte til vitensenteresatsningen.

Dersom vitensentersatsningen skal kunne ivareta de visjon som lå til grunn for bevilgningen i 2003 og fortsatt være en nasjonal satsning er det to forhold som må på plass:
– Bevilgningen må økes betydelig slik at det er mulig å ivareta den rolle de er tiltenkt.
– Vitensentersatsningen må omfatte HELE landet. Idag er både Nordland og Agder hvite flekker på vitensenterkartet.

Har du en mening?