Abonner via RSS eller E-post

SV og karakterer

Publisert den 27.07.2009 i Blogg

På politisk Kvarter i dag debatterte jeg konkurranse i skolen med en morgenfrisk Kristin Halvorsen. Søndag foreslo Ine Marie Eriksen Søreide og undertegnede seks punkter for økt konkurranse i skolen:

1. Flere kunnskapskonkurranser mellom klasser og skoler.
2. Ferdighetsknapper etter mønster fra idrettsmerkene eller svømmeknappen.
3. Mulighet for skoler til å bruke hederslister for elever med gode faglige resultater.
4. Tilbud om sommerskole til alle elever over hele landet.
5. Full åpenhetom skolens faglige resultater.
6. Fritt skolevalg.

SV er ikke overraskende kritisk. I debatten påpekte jeg at SV i sitt program har foreslått å fjerne karakterene i skolen. Men rett skal være rett. I programmet for inneværende periode er dette punktet (så vidt jeg kan se) fjernet. Nå står det bare at: «Dagens vurderingsformer i ungdomsskolen og i videregående opplæring gir ikke en tilstrekkelig god
tilbakemelding på elevens arbeidsinnsats og prestasjoner, og er for vilkårlig. SV ønsker derfor å utrede endringer
i systemet for vurdering i ungdomskolen og videregående opplæring med sikte på å forbedre dagens
vurderingssystem. Målet med en slik utredning må være å finne vurderingsformer som gir en mer presis og helhetlig
tilbakemelding til eleven, og som sier fra om eleven er klar for å gå videre i utdanningsløpet eller ikke.»

Den siste setningen er litt gåtefull. Hva mener SV her? Hva skal skje med de som ikke er klare for å gå videre i utdanningsløpet?

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

Geir Owe

27.07.09

En ting er sikkert, barna trenger ikke å havne i dumpeskolen deres. SV sier at de mener at det bør være mer uke til uke oppfølging og det er jeg temmelig sikker på de mener her.

Ikke det å ta en reise 50 år tilbake i tid da folk ble holdt igjen for de ikke var flinke nok. Jeg er en gammel høyremann selv, men etter å hatt to barn på skolen med lese og lærevansker har dere mistet min og min kones stemme, og overraskende nok kommer vi nok til å stemme SV for de virker som de har tenkt mer over skolespørsmålet, enn å bare rope «konkurranse».

Heidi

27.07.09

Dumpeskolen er jo ikke Høyres, men et resultat av likhetstyrani og solialistisk trangsynthet i årtier. Takk og lov for Kristin, så er vi på vei med kunnskapsløftet, men vi har fortsatt langt å gå.
Vi må ha Høyre tilbake i regjering, hvis vi skal få bedre resultater i skolen.
Ikke fortell meg at ungene trives bedre med passiv midelmådighet enn med sunn og positiv konkuranse. Barn tives med å konkurere, og de blir flinkere av det. Bare se på idrettsplassene rundt omkrig. Hvorfor skal det å være god i hodet være mindre værdt enn det å være god i beina?

Geir Owe

27.07.09

Jeg vil påstå at det er trangsynt å si at det enten finnes «sunn» konkurranse eller passiv middelmådighet.

Ifølge pedagogisk forskning fra de siste 50 åra viser at barn lærer best i trygge og tilpassa former, ikke at de bare er satt opp mot hverandre i konkurranse. Da får vi noen som er flinke og en masse barn med potensiale (gjerne med lese og skrivevansker) spylt ned i dass med dumpeskoletenkninga.

Isaksen og partiet skuffer meg her ved å vise FrP-lignende tendenser.

Hilde

01.02.10

Du kan ikke sammenligne idrett og skole. De som konkurerer i idrett eller andre interesseområder har valgt det fordi de har en interesse og et talent i den retningen. Skolen er ikke et valg. Den skal romme alle og legge til rette for alle. Det må finnes andre måter å motivere til læring på enn å dele ut medaljer.

Har du en mening?