Abonner via RSS eller E-post

Si nei til datalagringsdirektivet!

Publisert den 17.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

En mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Jeg har tidligere skrevet om datalagringsdirektivet på lederplass i Minerva. Jeg mener det samme i dag. I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at selv EU-tilhengere i opposisjonen må foreta en grundig sjeleransakelse. I en spørreundersøkelse fra Nei til EU foran valget har jeg også svart det samme.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Ifølge Liberaleren ga regjeringen i juni ifjor uttrykk for at den ville vente til saken Irland har bragt inn for EU-domstolen var avklart i Stortinget. Dommen var klar i februar iår, så regjeringen har ingen unnskyldning for å vente lenger.

Regjeringen må ta stilling – si nei til datalagringsdirektivet!

Initiativtaker: CarlChristian.net Du kan følge kampanjen hos ham eller hos nettavisen Liberaleren. Der finner du også en oversikt over andre bloggere som støtter kampanjen, fra høyre til venstre.

Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett EØS.

“Regjeringa må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!” er publisert med lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License. I korthet betyr det at du fritt kan bruke denne teksten (til og med gjøre endringer) på egne sider, så lenge du bruker samme lisens og lenker tilbake til denne siden.

Del på Facebook | Del på Twitter

13 Kommentarer

[…] Sørensen Solaas Torbjørn Røe Isaksen, 1.kandidat stortingsvalget Telemark […]

17.07.09

Bra artikkel! Det blir bare mer og mer overvåkning og dette direktet vil være en krenkelse av det enkelte individ på det groveste. Man kan da ikke overvåke et helt kontigent bare fordi noen er kriminelle??

17.07.09

Støtter deg fullt og helt, og har skrevet brev til statsråden, samt skrevet under opprop (http://opprop.no/opprop.php?id=neitileudir)

Vet egentlig ikke hva mer jeg kan gjøre, men anbefaler alle andre å gjøre det samme! 🙂

18.07.09

Takk for at du stillet opp!
Har jo lenge visst at saken engasjerer deg, så er veldig glad for at du fortsatt er med.
Nå gjelder det å utfordre regjeringspartiene i valgduellene til høsten, håper denne bloggkampanjen bidrar til at det blir vanskeligere å ignorere debatten. Så for dere som leser her og støtter saken vår, det er bare å lage innlegg på egen blogg, eller støtte saken vår på en eller flere av de foreslåtte måtene nederst i innlegget her!

😀

[…] stortingsvalget Hordaland Venstre Svein Abrahamsen, leder Haugesund Venstre Marita Sørensen Solaas Torbjørn Røe Isaksen, 1.kandidat stortingsvalget Telemark Høyre Rødt Oslo Elisabeth Dahl […]

[…] stortingsvalget Hordaland Venstre Svein Abrahamsen, leder Haugesund Venstre Marita Sørensen Solaas Torbjørn Røe Isaksen, 1.kandidat stortingsvalget Telemark Høyre Rødt Oslo Elisabeth Dahl […]

[…] stortingsvalget Hordaland Venstre Svein Abrahamsen, leder Haugesund Venstre Marita Sørensen Solaas Torbjørn Røe Isaksen, 1.kandidat stortingsvalget Telemark Høyre Rødt Oslo Elisabeth Dahl […]

27.07.09

Isaksen, det eneste som er grovt er dine og andres fordummende, ulogiske, og fryktinngytende skriverier om dette direktivet. Du kan finne på å dra frem 1984 som et slags eksempel på hva vi står foran, selv om det er en meget enkel logisk brist ved å gjøre det. I 1984 er det myndighetene som lagrer alle dataene sentralt hos seg selv; med datalagringsdirektivet er det (fremdeles) kommunikasjonsselskap som skal lagre dataene. Og så kan du finne på å vise til Vox Populi sitt totalt feilaktige eksempel om en myndighetsperson som står ved postkassen din og registrerer informasjon om hvert brev som kommer og går – med akkurat samme logiske brist.

Uten å ane hva du snakker om, kan du finne på å skrive ting som «Vi vet at den private overvåkingen i Norge er ute av kontroll» mens du glatt overser at datalagringsdirektivet er et utmerket verktøy for å sette en stopper for dette. Du har helt rett, som ting er nå, så lagrer hvert selskap trafikkdata på forskjellige måter, i forskjellige tidsrom, av forskjellige grunner – med null tilsyn og kontroll. Med en lov basert på datalagringsdirektivet, kan vi endelig få på plass et regulerings- og kontrollregime for å sørge for at dette er likt på tvers av selskapene, og påse at de gjør som loven sier.

Hvis Norge velger å implementere datalagringsdirektivet, med sine minstekrav om 6 md lagring, kan jeg umulig se noe slags grunnlag for at mange som deg kan ærlig påstå at det vil representere et grovt angrep på personvernet. Og det er nemlig fordi det vil være en formalisering av det som allerede skjer idag, og muligens innebære en oppstramming av personvernet, hvis det gjøres på riktig måte.

Når skal dere faktisk sette dere inn i hva dette direktivet dreier seg om fremfor å hyle som en gjeng 11-år gamle jenter som nettopp har sett en edderkopp?

[…] stortingsvalget Hordaland Venstre Svein Abrahamsen, leder Haugesund Venstre Marita Sørensen Solaas Torbjørn Røe Isaksen, 1.kandidat stortingsvalget Telemark Høyre Rødt Oslo Elisabeth Dahl […]

[…] stortingsvalget Hordaland Venstre Svein Abrahamsen, leder Haugesund Venstre Marita Sørensen Solaas Torbjørn Røe Isaksen, 1.kandidat stortingsvalget Telemark Høyre Rødt Oslo Elisabeth Dahl […]

[…] på at Høyre ikke vil bruke EØS-avtalens reservasjonsrett mot datalagringsdirektivet. Hva sier Torbjørn Røe Isaksen og Unge Høyre-leder Henrik Asheim til dette? Vi lurer på: Hvem har svart Nettavisen på vegne av […]

[…] http://konservativ.no/2009/07/si-nei-til-datalagringsdirektivet/ […]

Thomas K.

09.05.10

For det første; for å kunne argumentere for at DLD fører til økt overvåkning, kreves det at teledata og datatrafikk blir gjenstand for aktiv og løpende analyse av borgernes aktivitet på telefon og internett. Vi må vel være såpass edruelige og realistiske at man måtte kunne si at dette aldri vil bli tilfelle. Innhenting av teledata finner først sted etter at det har skjedd en straffbar handling som hjemler innhenting av trafikkinformasjon (med mindre straffeprosesslovens §216 inntrer (kommunikasjonskontroll), men det er ikke temaet her). Innhentingen vil i tillegg være spesifikk i den forstand at fokus og analyse retter seg mot mistenkte i en sak under etterforskning, og ikke mot overskuddsinformasjon knyttet opp mot personer som ikke er relevant for en sak.

For det andre medfører ikke DLD at politiet får tilgang til innholdsinformasjon av noe slag. Enkelte tror at DLD betyr at «samtaler blir lagret» noe som selvsagt ikke er tilfelle. I all hovedsak lagres kun påloggings- eller trafikkdata av samme type som det har blitt gjort i Norge i alle år (av faktureringshensyn for Ekom-tilbyderne). At denne informasjonen nå skal lagres i seks måneder kan knapt sies å ha noen praktisk eller prinsipiell betydning, og å hevde at dette vil kompromittere personvernet for borgerne er etter mitt skjønn en noe paranoid forestilling.

At politiets mulighet for å nyttiggjøre seg av denne typen informasjon i etterforskningen av alvorlig kriminalitet er av stor betydning, er hevet over enhver tvil, og de som måtte hevde det motsatte har åpenbart en grunnleggende mangel på kunnskap og forståelse av politiets metodebruk.

Legg konspirasjonsteoriene til side, og imøtegå denne saken med den nøkternhet, virkelighetsforståelsen og kunnskapen den krever.

Har du en mening?