Abonner via RSS eller E-post

Rikdom forplikter

Publisert den 25.07.2009 i Blogg

Formueskatten er urimelig og må fjernes. Det er forståelig at næringslivsfolk blir frustrert over de rød-grønnes retorikk og politikk. Men samtidig illustrerer de siste dagers debatt også en annen problemstilling. Det er noen ord og begreper som nærmest har forsvunnet fra språket vårt. Begreper som fedrelandskjærlighet, sunn patriotisme, ansvarsfølelse og fellesskap som noe mer enn staten. Det er symptomatisk at det alt i alt har kommet to typer reaksjoner på Stein Erik Hagens «utspill» om at han flytter deler av pengene til Sveits.

Den første, rød-grønne reaksjonen er at Stein Erik Hagen er grådig og fæl. Han vil snike seg unna regningen til fellesskapet (les: staten). Det merkelige er at de rød-grønne partiene ved alle andre anledninger viser at de har liten forståelse for fellesskapet, i hvert fall at dette fellesskapet også inkluderer ansvarlige, samfunnsbyggende kapitalister. Snarere enn å anerkjenne også investorer og næringslivsfolks bidrag til landet vårt, går de rød-grønne til krig for å «ta de rike» og avfeier alle debatt om den svært urimelige formueskatten som sutring fra de rikeste (paradoksalt nok rammer skatten kanskje hardest for små- og mellomstore bedrifter).

Den andre reaksjonen er at Stein Erik Hagen har all rett til å flytte pengene. Ironisk nok antar også denne siden at Hagen er en slags rasjonell aktør som nærmest mangler fedreland, og uten skrupler kan flytte pengene sine hvor han vil.

Kåre Willoch har i Dagsavisen et tredje perspektiv: «Det er trist at folk som blir vellykkede i Norge ikke vil betale skatt til det norske samfunnet. En må være oppmerksom på hvilket samfunn som har gjort en til den man er, og hva man skylder dette samfunnet.» Willochs innfallsvinkel er en helt annen enn både den rød-grønne, vulgære klasseretorikken og det liberalistiske synet på skatteflyktningen. Han peker i realiteten på at Hagen – som oss andre – er noe mer enn en sum med penger, noe mer enn et kontonummer. Han er en borger. Han er nordmann. Han har gitt mye tilbake til det norske samfunnet, og vi burde være takknemlige for det, men han har også fått mye. Willoch peker i realiteten på et samfunnsansvar som er større enn å betale sitt beløp over skatteseddelen.

Før sa man noblesse oblige, rikdom forplikter. Det er det ikke så mange som sier lenger.

«Dere har tatt stemmeretten fra all sann nasjonal patriotisme og gitt den til den klasse som i alle land og til alle tider har vært og er den minst fedrelandskjære og minst konservative – pengefyrstene!»

Slik tordnet Samuel Taylor Coleridge etter den britiske valgreformen i 1832. Det er selvfølgelig en overdrivelse av dimensjoner, og den godeste Coleridge var på mange måter dypt reaksjonær. Men han har et viktig poeng. Et samfunn, et fellesskap, er ikke som en kontrakt. Det er et fellesskap. Ikke mellom staten og pengefyrstene, men mellom borgere.

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

25.07.09

Hvorfor er det ingen som argumenterer med hvorfor formueskatten må fjernes? Hvor store skattebeløp er de som blir mer enn man kan bære?

Finansministeren kan vel ikke ta så veldig feil når hun til helge Norge, på Dagsrevyen, sier at man maksimalt betaler litt i overkant av 1% av formuen i formueskatt.

Kanskje det er mulig å forstå de sterke reaksjonene fra venstresida når man tar med i betraktning at mange av de rikeste var før skatteøkningen nullskatteytere. Det vil si at de aller rikeste menneskene i Norge ikke betalte ett øre i skatt! Og så roper man høyt om et skattepress man ikke kan greier når man må betale rundt 1% i formueskatt! Jeg tror dette er bakgrunnen for de sterke reaksjonene fra venstresida.

Kanskje dere som mener at formueskatten må fjernes bør argumentere litt sterkere for hvorfor dere mener den må fjernes? Hvor mye skatt må de rike betale, hvor stor er belastningen egentlig? Kom med noen overbevisende tall her, om de finnes.

Hvorfor mener du at formueskatten må fjernes? Hvorfor er den urimelig? Hagen selv er et glimrende eksempel på at det er mulig å bli rik, ja ikke bare rik, men styrtrik, i Norge.

25.07.09

Prøver første avsnitt en gang til:

Hvorfor er det ingen som argumenterer for hvorfor formueskatten må fjernes? Hvor store skattebeløp snakker vi om, som blir mer enn enkelte kan bære?

Brutalus

25.07.09

«Begreper som fedrelandskjærlighet, sunn patriotisme, ansvarsfølelse og fellesskap som noe mer enn staten.»

Forsiktig nå Isaksen,eller så kommer sos og tar deg.

I denne saken velger jeg det tredje perspektiv.Jeg er helt enig med Willoch.Jeg tør ikke annet.Mannen er en levende legende,og han oser av respekt.En statsminiser jeg ville gått i krigen for.Jens derimot….

«Jeg må gi Hagen rett i at formuesskatten ikke er brukbar. Den er rett og slett skrullete utformet.»

Herlig 🙂

Ut med skaperne,inn med snylterne.Det er DRG politikk slik jeg ser det.

Haakon

27.07.09

Odd – om du kommer innom her enda :

La oss si du er rølegger og har startet opp en rørleggerbedrift.
De siste årene har vært veldig bra og bedriften har tjent penger, ansatt nye rørleggere og utvidet og også klart å beholde en del av overskuddet og har en del egenkapital.

Verdien av selskapet skyter også i været. Innbo, biler, materialer, bankkontoer osv øker.

Du som eier har tatt ut en god lønn og litt overskudd i de årene som selskapet har tjent godt. Man skal ha noe igjen for å ta sjansen på å starte opp, så det er ikke urlimelig.

Du har betalt inntektsskatt på lønnen din, overskuddsskatt på 28% av overskuddet i bedriften og ytterligere 28% skatt på den delen av overskuddet du tar ut. Videre har selskapet fått en stor verdi, noe som gjør at din formue har økt. Du må også derfor betale formuesskatt.

Så kommer de harde tidene i 2008. Selskapet får ikke så mange oppdrag som før og regningene strømmer på. Folk skal jo ha lønn selv om de har lite å gjøre. 2008 ender derfor med underskudd.

Du tar ut den normale lønnen din som alle andre ansatte ( evt har gått ned likt med de andre ansatte ) men tar ikke noe utbytte da det ikke er noe overskudd å ta utbytte fra.

Da skatter du slik : Skatt på lønn og formuesskatt.
Selv om bedriften taper penger har den en verdi og den verdien er formue.

Dette er et problem. For formuen kan være stor. Og da kan det være at lønnen du tar blir litt lite å betale lån og bil og familie + denne skatten.

Da er man pokka nøtt til å ta ut mer penger for å betale denne skatten. Man MÅ da ta ut utbytte.
Om man skal betale 200.000 i formuesskatt må man ta ut 200.000 + 28% ( pga utbytteskatten).

Så – et firma som sliter økonomisk blir ytterligere tappet i tider der de bør få støtte fremfor å bli svekket.

Tilbake til Hagen : Han har flere ganger sagt at det ikke er skattenivået han er mot. Man skattemåten. Han betaler gjerne de kronene han betaler i skatt han. Men, han reagerer på at det er urimelig å skatte av noe som taper penger. Da er det bedre å øke overskuddskatten i gode tider og ta bort den skatten som gjør at man må svekke svake selskaper.

DET er grunnen til debatten.
Nå er det desverre gått prestisje i dette. Så selv om Jens og Kristin skulle skjønne at det er bedre å ta penger når man har penger og ikke når man ikke har, så kan de ikke snu. Det vil være et nederlag for dem.

Slik er næringslivspolitikken i Norge i dag.

Har du en mening?