Abonner via RSS eller E-post

Om rikinger og byggeforbud

Publisert den 22.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Den rød-grønne regjeringen er i ferd med å kvele lokaldemokratiet. I flere og flere saker tas avgjørelser av sentrale politikere og sentralt byråkrati. Det er nærmest blitt umulig for lokale folkevalgte å bruke sunn fornuft.

Et av de verste eksemplene fra mitt hjemfylke er saken om handikappede Tom Magnar Thomsen som nektes å bygge en tilrettelagt bolig på en tomt familien har eid i hundre år. En enstemmig teknisk komite i Bamble kommune sa ja, men fylkesmannen overprøvde vedtaket og sa nei. Du kan se TV2s oppslag om den absurde saken. Mitt spørsmål er enkelt: Hvorfor kunne ikke kommunen løst denne saken selv? 

I dag, på Wrightegaarden i Bamble, en fantastisk konsertscene som selv har opplevd politisk overstyring fra fylkesmannen, lanserte Telemark Høyre sitt lokalpolitiske manifest: La Telemark bestemme selv! Mottakelsen fra Arbeiderpartiet hadde vært kjedelig forutsigbar om den ikke avslørte en så sjokkerende arroganse: «Dette vil kun gavne de rike», sa Ap i Telemarks 1. kandidat. Han burde ta en titt på TV2 oppslag om Tom Magnar Thomsen og se hvordan «de rike» har det under dagens regime. Du kan høre NRK Telemarks innslag om saken her (andre sak).

TELEMARK HØYRES LOKALPOLITISKE MANIFEST:
La Telemark bestemme selv!

 Vi er lei,

 – av at staten overstyrer lokale beslutninger
 – av at fylkesmannen detaljstyrer kommunene
 – av at Stortinget hele tiden innskrenker lokaldemokratiets innflytelse
 – av unødvendige sentrale reguleringer, lover og forskrifter.

  Telemark Høyre lanserer derfor 5 punkter for et sterkere lokalt selvstyre:

 1.      Fjerne innsigelsesadgangen til stat og fylkeskommune overfor reguleringsplaner som ikke strider mot kommunens arealplan.

2.      Utvide kommunenes mulighet til å foreta lokale vurderinger og gjøre dispensasjoner fra egne planer i forbindelse med reguleringssaker.

3.      Oppheve bestemmelsene i plan- og bygningsloven om statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser (tidligere kalt rikspolitiske retningslinjer).

4.      Kommunene skal igjen få beholde deler av selskapskatten

5.      Gi kommunene konsesjonsmyndighet til å gi tillatelse til utbygging av mikrokraftverk

 Nok er nok. La telemarkinger bestemme selv!

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

Tor Erik

22.07.09

Per spelmann han hadde ei einaste ku,
Per spelmann han hadde ei einaste ku.
Han bytte bort kua, fekk fela igjen,
han bytte bort kua, fekk fela igjen!
«Du gamle gode fiolin, du fiolin, du fela mi!»
Per spelman han spela og fela ho lét,
så gutane dansa og jentene gret.

«Og om eg vert gammal som stein under bru,
så aldri eg byter bort fela for ku.

Og om eg vert gammal som mose på tre,
så aldri eg byter bort fela for fé.

Og om eg vert gammal som skorpe på graut,
så aldri eg byter bort fela for naut.
«Du gamle gode fiolin, du fiolin, du fela mi!»

23.07.09

Jeg synes kommunenes rett til å gi dispensasjoner i hundremetersbeltet ned mot sjøen burde avvikles helt. Mens du har klart å grave opp en stakkar som er offer for dårlig saksbehandling og dømmekraft møter båtfolket tusenvis av eksempler på at rike østlendinger tar seg til rette i strandsonen med tillatelse fra lokaldemokratiet.

Øystein

23.07.09

«Jeg synes kommunenes rett til å gi dispensasjoner i hundremetersbeltet ned mot sjøen burde avvikles helt. Mens du har klart å grave opp en stakkar som er offer for dårlig saksbehandling og dømmekraft møter båtfolket tusenvis av eksempler på at rike østlendinger tar seg til rette i strandsonen med tillatelse fra lokaldemokratiet.»

– Hvordan i all verden kan du være så kategorisk? Det er nemmelig ikke slik at det er generelt enkelt å få bygget i strandsonen selv om det skulle blitt bestemt på lokalt nivå. Hvorfor i all verden skal vi da ha lokalpolitikere om de ikke kan bestemme noe med redsel for at du ikke får legge til hvor du vil med båten din.
Siden kommunen bestemmer over arealplaner og byggeplaner og har ansatte som jobber i byggekontorer og har en klar innsikt i hva som er hensiktsmessig i sin kommune er det skammelig at en skrivebordshomo på fylkesmannsnivå skal bestemme over dette.

24.07.09

Vel, se på sverige. Der har man en skjærgård som er tilgjengelig for alle og nesten uten hytter i hundremetersbeltet. Uten å ha sjekket det antar jeg dispensasjonsreglene der er ganske annerledes.

Har du en mening?