Abonner via RSS eller E-post

For the record: De 6 punktene om belønning i skolen

Publisert den 27.07.2009 i Blogg

For the record, her er de 6 punktene som ble gitt til Aftenposten:

1. Flere kunnskapskonkurranser mellom klasser og skoler. Etter modell fra for eksempel KappAbel.
2. Ferdighetsknapper etter mønster fra idrettsmerkene eller svømmeknappen. Som «gangesertifikatet» i Oslo. Altså en symbolsk påskjønnelse for å oppnå læringsmål.
3. Mulighet for vgs. til å bruke «hederslister» – honor roll – for elever med gode faglige resultater. Ikke en rangering, men mulighet til å gi eks. et diplom eller annen påskjønnelse til de som har oppnådd ekstra gode resulter.
4. Tilbud om sommerskole til alle elever over hele landet. Både for de som trenger oppfølging og for de som trenger ekstra utfordringer.
5. Full åpenhetom skolens faglige resultater slik at utviklingen kan følges over tid (OBS: ikke offentliggjøring av individresultater).
6. Fritt skolevalg.

Del på Facebook | Del på Twitter

14 Kommentarer

Filip Roshauw

27.07.09

Angående punkt 3, så deler Oslo Katedralskole ut stipender og diplomer til elever som utmerker seg, både innenfor det faglige arbeidet, og innenfor sosiale tiltak. Er ikke det lov i dag?

torbjorn

27.07.09

Jo, det er lov, men ikke en spesielt vanlig praksis i norsk skole. Etter min mening handler det mye om en kultur hvor det å belønne faglige resultater sees som usosialt. Det er det ikke.

oda

27.07.09

Det må dog innføres med varsomhet i elevmiljøer som er negativt innstilt til gode skoleprestasjoner. Hadde jeg blitt «hedret» for faglige resultater på ungdomsskolen hadde jeg fått panikk og raskt moderert resultatene mine, jf. janteloven…

Filip Roshauw

27.07.09

Nei, det er det ikke – og det dere snakker om her er en påskjønnelse ved veis ende.

Såvidt jeg husker var det få eller ingen elever på skolen min som syntes det var fælt at noen få som virkelig hadde jobba ræva av seg og bidratt meget aktivt til den faglige utfoldelsen fikk et diplom og et lite stipend. Jeg mener å huske at vi syntes det egentlig bare skulle mangle.

Britt

27.07.09

Gode forslag. Fraværet av formaliserte tilbakemeldingssystemer i barneskolen forhindrer ikke sosial gjennomsiktighet i forhold til hvem som sliter, men gjør det vanskeligere å feire særskilt gode resultater. Og logisk sett: hvorfor anstrenge seg for å bedre output fra «godt nok» til «utmerket» hvis det ikke gir noen form for uttelling? De færreste av oss er så indrestyrte at indre glede over måloppnåelse er nok i seg selv. Konkurranseinstinkt er ikke noe som dukker opp plutselig i voksen alder. Selv små barn er mye mer resultatorienterte enn vi voksne tror. Jeg synes det er en pussighet at velutdannede pedagoger ikke forholder seg mer aktivt til dette elementet i opplæringen.

Nils Petter Nordskar

27.07.09

Hei,- nå går ikke jeg rundt og venter på gode valgkampsaker fra Høyre lenger, men jeg tror det er mange andre som gjør det. Å komme med denne typen saker tett på valget – er det DET som vil flytte fjell for Høyre? Er ikke dette en «mens vi er i posisjon og utvikler skolen vår»-type sak? Og ikke en valgkampsak?
Høyre får svært fort kritikk om dagen og av den grunn (i tillegg) må det forventes at det kommer noen større «change-saker» enn diplomer til de minste. UANSETT om det er en god tanke eller ikke. Dere må skjønne at media (og særlig nå) vil ynde å skyte denne ned og forandre på saken, om nødvendig, for å selge noen flere aviser. Ring Hans Geelmuyden og få noen gode medieråd.
Hvor blir det av kjør på de store Høyresakene? Ja, ja…

Mikal Kvamsdal

27.07.09

Hei!
Syntes punktene her virker veldig spennende. Hadde vært kult med matteknappen i gull eller lignende. Det skurrer likevel på de to siste punktene. Det er her man begynner å lure på om en mistolket praktisk forståelse av ideologi hindrer en kunnskapsbasert debatt om skolepolitikk. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt lærere som har sagt ifra at fritt skolevalg ikke fungerer. Forskning viser at det er like høy inntaksprosent på førstevalg ved begge de brukte modeller, men viser også at elevene faktisk senker ambisjonene i fylkene med fritt skolevalg. De «sikrer» seg ved å søke skoler med lavt snitt som førstevalg, istedet for skoler de egentlig vil gå på. Offentliggjøring av nasjonale prøver er også frarådet av så godt som alle som jobber med skole- bortsett fra politikere på høyresiden. Hva skyldes dette? Offentligheten har «rett» til å vite hvilken skole som gjør det godt og dårlig? Til hvilken pris? Rangering fører i 90% av tilfellene til at skolene på bunn gjør det enda dårligere.

Jeg skjønner at disse to tiltakene vil passe utmerket for å fremme privatskoler, og sammen med stykkprisfinansiering vil de offentlige skolene fort konkurreres ut. Men hvorfor ikke bare si klart at dette er målet? For meg virker det som om man kun prøver å gjemme seg bak dårlige argumenter om flotte navn («fritt skolevalg» er egentlig bare fritt skolevalg for de med best karakterer. Karakterbasert inntak er en mer korrekt betegnelse).

Med vennlig hilsen
Mikal

Mikal Kvamsdal

27.07.09

Forøvrig også enig med Nils Petter.

Hanne

28.07.09

Hei Torbjørn.
Jeg er opptatt av rekruttering til realfag, og tenker mye på hva man bør gjøre for å heve statusen til realfagene blandt ungdom. Det kan godt hende at konkurranser/mesterskap innen realfag vil kunne virke positivt og motiverende. Kanskje vil konkurranser kunne virke motiverende på generell basis også, for å heve statusen til de elevene som er opptatt av fag og læring. Jeg tror det er viktig og nødvendig. Det jeg imidlertid er skeptisk til er å gjøre hele skolehverdagen til en kontinuerlig konkurranse. Idrettsfolk konkurrerer heller ikke hver eneste dag, og man tar ikke svømmeknappen hver uke. Jeg tror det kan bli veldig stressende dersom man aldri kan få pause fra konkurransen. Spør Thor Hushovd om han ville blitt med på en Tour de France som varte i tre år… Hvis det blir veldig mange ferdighetsknapper og omfattende «honor roll» systemer kan det være fare for at det blir litt for mye preg av endeløs konkurranse over skolehverdagen. Hva tror du om det?

jan

28.07.09

Hvorfor ikke begynne med det som gjør at skolen svikter, nemlig mangelen på egne undervisningsopplegg?

Enhver sammenlignbar organisasjon ville basert seg på egne undervisningsopplegg eller latt være å gi et tilbud om opplæring, skolene har 1 000 000 elever/studenter og 100 000 lærere, og ikke ett eneste undervisningsopplegg.

Om skolene utvikler og bruker sine egne undervisningsopplegg, vil læringsutbyttet minst bli doblet, samtidig som de aller fleste problemene skolene sliter med, vil bli direkte eliminert.

Hvorfor ikke begynne med det mest selvfølgelige og akutt prekære?

[…] Røe Isaksen og Ine Eriksen Søreides forslag (Aftenposten, Dagbladet, VG) om å premiere elever som utmerker seg med ferdighetsknapper, ble så […]

torbjorn

29.07.09

Hei Hanne,

Konkurranser ala KappAbel og Abelgøy er nettopp ment å stimulere interessen for realfag. Også ordningen med Vitensentrene, som vi startet da vi satt i regjering, skal stimulere til slik interesse. Jeg har også tro på flere andre virkemidler.

1. Den største utfordringen er at en generasjon realfagslektorer- og lærere er på vei ut av skolen. Vi trenger en massiv satsning på realfagskompetanse blant lærerne, både i form av etterutdanning og høyere inntakskrav til lærerskolen nå som søkningen er god.
2. Hvis flere skal velge realfag må vi starte med læring fra første dag på skolen.
3. Vi innførte muligheten til fordypning og muligheten for elever som trenger ekstra kompetanse til å ta fag på høyere nivå.
4. Realfagsopplæringen må bli enda mer relevant, ikke oppfattes som et strengt teoretisk fag. Den må knyttes klart til konkrete utfordringer.

Se for øvrig her:

http://www.hoyre.no/faq/realfag

[…] http://konservativ.no/2009/07/for-the-record-de-6-punktene-om-bel%c3%b8nning-i-skolen/ […]

Jeg har skrevet litt om belønning i skolen sett fra en annen vinkel i min egen blogg:

http://fenilsen.wordpress.com/2009/07/29/konkurranseskolen-fra-en-annen-vinkel/

Setter pris på kommentarer.

Har du en mening?