Abonner via RSS eller E-post

Er venstresiden mot dette?

Publisert den 28.07.2009 i Blogg

Jeg forstår godt at folk reagerer når det blir fremstilt som om Høyre vil rangere alle barn fra 1. klasse. Det vil vi ikke! Vi er mot rangering, både av 1. klassinger og andre. Men den enorme motstanden mot belønningsordninger i skolen, ferdighetssertifikater eller diplomer som premierer gode, faglige resultater, den er jeg dypt uenig i. Konkurranse må brukes med sunn fornuft, og vi må aldri glemme at tilpasset opplæring betyr at absolutt alle skal få kjenne mestring i hverdagen. Men hvorfor er det galt å bruke for eksempel diplomer for å belønne elever? Er det slikt som dette venstresiden er mot?

På Grønli skole i Porsgrunn bruker lærerne aktivt gangesertifikatet når elevene skal lære gangetabellen. Her er et tekststykke fra skolens hjemmeside, skrevet av to 6. klassinger.

På en skole i Larvik gjennomførte de leselyst-aksjonen. Alle motiveres til å lese. Det er konkurranser for hele klassen, men også en liten ekstra påskjønnelse til de beste leserne. «De beste leserne i hver klasse fikk eget diplom overrakt av Sigurd da hele barneskolen var samlet i skolegården.»

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

Anna Soelberg

28.07.09

Høyere har desverre hverken en karismatisk leder, en kunnskapsrik leder eller gode ideer som skiller dem fra andre borgerlie partier. Partiet er helt hjelpeløst. Det beste for Høyre i dag, var om Kåre Willoc gikk tilbake til politikken.

Siste forslag om å premiere gode elever skal resulteer i at både de gode og de mindre gode skal bli bedre.

Hvor har hr Røed dette fra? Alle i en klasse vet hvem som er gode og hvem som er mindre gode. De gode får stimulans i form av bra resultater og ganske sikker gode tilbakemeldinger fra lærere. Det er premie godt nok. Sosialistiske politikere vil ikke ha karakterer da de tror at på den måten blir alle like. Det er selvsagt helt tullete. Premiering av gode elever er akkurat like tullete og baserer seg på liten innsikt i skole og pedagogikk.
Desverre er de slik at de fleste politikere ikke har innsikt i noe som helst, men den form for demokrati vi her er antagelig likevel bedre enn alle andre systemer. Så vi må vel finne oss i alle amatørene.

Anna Soelberg
Dr. philos

28.07.09

Dette starter å bli litt krevende, for å si det forsiktig. Du og Eriksen Søreide har åpenbart vært ute og ment et eller annet om rangering, knapper og pallplasseringer i skolen, siden debatten overhodet har oppstått. Og Aftenposten-oppslaget etterlot egentlig ikke så mange ubesvarte spørsmål. Men nå er du visst bare opptatt av å fortelle hva du mener det er trist at venstresiden (i følge deg) er mot. Dette fremstår som fossroing bort fra en prøveballong som sprakk før den engang hadde forlatt bakken, for å bruke en litt haltende sammenligning.

Hva med å klargjøre hva Høyre egentlig mener om spørsmålet, istedenfor å gjenta hele tiden hva det er dere (likevel) ikke mener? At Grønli Skole i Porgsgrunn og «en skole i Larvik» er kreative innenfor læreplanens rammer er så vidt jeg kan se ikke relevant i så måte.

Rolf Hegerberg

29.07.09

Kan noen forklare meg hvorfor konkurranse er akseptabelt i idrett og musikk men ikke i matte og hvorfor vi kan drive eliteskoler i disse fagene, men ikke i andre tradisjonelle skolefag? Det kan da ikke bare være for den heder og ære vi vinner i OL og andre elitekonkurranser?

30.07.09

Jeg vil tro at de fleste både på venstresiden og på høyresiden er enige om at det er bra at lærerne gir ros til elevene.

Vi bør imidlertid overlate til lærerne, med sin pedagogiske kompetanse, å vurdere hvordan slik ros best bør gis. Politikerne bør ikke her detaljstyre og mene for mye om det er diplomer, medaljer eller sertifikater som bør gis. Vi bør sørge for at skolene har lærere med høy faglig standard som selv er i stand til å finne ut av dette.

Har du en mening?