Abonner via RSS eller E-post

Belønningseksempler

Publisert den 27.07.2009 i Blogg

Det har blitt mye rabalder rundt forslaget om å belønne faglige prestasjoner i skolen. Kanskje ikke så rart hvis man forestiller seg at elever fra første skoledag skal rangeres og sorteres og de svake elevene henges ut. Det skal de absolutt ikke. Aftenpostens forside og forsideingress er tull og har ingenting med våre forslag å gjøre. La meg gjøre det helt klart: Høyre er ikke for offentlig rangering av 1. klassinger eller andre elever.

Å lage fornuftige og gode ordninger for å fremme kunnskap og læring, og belønne lærelyst og faglige resultater, det er en annen sak!

La oss se litt på hva som faktisk skjer i skolen allerede i dag. Flere steder har de ordninger som er gode og interessante.

I Oslo-skolen jobber elever langt nedover i barneskolen med å klare «gange-knappen», som de må ta på nett og på tid. De får ikke «gange-sertifikatet» før denne testen er bestått. Sertifikatet har ingen verdi i seg selv, men det er et synlig og håndfast bevis på at man har lært noe. Tilsvarende deles det ut «blomster» og andre utmerkelser i ulike valører for det antall hundre-sider som elevene / klassen greier å lese over en viss tidsperiode.

Så forutsetter selvfølgelig slike ordninger, som alt annet i skolen, normal sunn fornuft. Og de forutsetter et massivt fokus på tilpasset opplæring, på individuelle mål som gjør at alle får oppleve mestring i skolehverdagen.

Jeg synes denne historien jeg fikk på e-post er en god illustrasjon:  

«Da jeg gikk på barneskolen hadde vi noe som het «Gangesertifikat». Vi måtte lese på to, tre, fire og fem-gangeren og så gå opp til «eksamen» der læreren hørte oss. Hvis vi bestod testen fikk vi godkjent eksempelvis to-gangeren i sertifikatet. Og så var det om å gjøre å klare så mange av disse ganger’ne som mulig. Vi hadde fra 1 til 10-gangeren tror jeg.

Poenget er at jeg klarte jo dette sertifikatet. Og jeg er overbevist om at det er på grunn av denne puggingen jeg kan alle disse gang’ene på rams uten å tenke meg om den dag i dag.

Svømmeknappen var omtrent samme greia. Jeg har en del svømmeknapper, og er rimelig sikker på at grunnen til at jeg svømmer ganske bra i dag er nettopp all treningen i forbindelse med å klare svømmeknappene.

I begge disse tilfellene var det ikke noen konkurranse oss elevene i mellom. Det var mer en konkurranse med seg selv om man klarte de ulike prøvene. Tror de faktisk var «best» for de svakeste elevene. Det var stort for enkelte i klassen å klare 2-gangen for eksempel. Så det kan du jo si til de som kommer med «mobbeargumentet». Det er jo «taperne» som har størst behov for tiltak som dette. Når skal de svakeste ellers kunne være best eller like gode som de smarteste i klassen?»

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

brugda

27.07.09

Bra eksempel på belønning av innsats.

Belønning av resultater derimot kan medføre demotivasjon. Sammen med at alle skal hoppe over samme lista blir det bare en videreføring av at de intelligente elevene kan gi blaffen i innsats, mens de mindre intelligente elevene jobber og sliter men rekker aldri opp. Jeg tror problemet i skolen er at alle ser opp til dem som gjør det bra uten særlig innsats, og at man hele tiden hetser de som er godet til å jobbe med at de er nerder og strebere.

Ved å belønne innsats / det å være god til å jobbe, og å gi utfordringer i forhold til evner, skaper man det som er viktig for enhver suksess uavhengig av evner: En god innsats, fokusere på noe grundig og litt stayerevne. Det er viktig uansett om du skal bli en god lagerarbeider eller en god matamatiker.

Nicolay Worren

27.07.09

Jeg støtter tiltak som kan bidra til faglig utvikling og kvalitet i skolen. Forslagene i norsk skoledebatt er imidlertid ofte dårlig funderte og mer å regne som valgkamputspill. Det er en omfattende litteratur på dette området, for en oppsummering av noen interessante resultater – her er noen pekere:

http://www.guardian.co.uk/education/2008/apr/22/schools.uk3

http://www.gnu.org/philosophy/motivation.html

http://www.amazon.com/Hidden-Costs-Reward-Perspectives-Psychology/dp/047026487X

mvh
Nicolay Worren

Nei, jeg vil ikke ha eksempler på belønning eller beroligende forklaringer om at dette ikke er så ille som motstanderne vil ha det til: Jeg vil ha vitenskapelig dokumentasjon på at dette vil fungere bedre enn de dokumenterte alternativene, og at ikke dette bare er et utspill på ungenes bekostning for å tiltrekke seg potensielle Høyre-velgere:

Mer om dette her: http://www.grendel.no/blog/2009/07/27/hva-med-a-kunne-litt-isaksen-om-belønning-i-skolen/

Har du en mening?