Abonner via RSS eller E-post

0 drepte i trafikken pga. dårlige veier

Publisert den 30.07.2009 i Blogg, Utvalgte poster

krc3a6sj

Det var bare 10 kilometer i timen, men et kraftig rykk. Hodet verket litt etter simuleringen av et kræsj mellom to biler.

Telemark har noen av de mest ulykkesbelastede strekningene i Norge, særlig er E18 gjennom Bamble intet mindre enn en skandale. I dag lanserte Høyre sin visjon om null drepte som følge av dårlige veier innen 2020. Jeg deltok på arrangementet som var et samarbeid med Trygg Trafikk, NAF og Nei Til Frontkollisjoner.

Høyre har allerede lovet å være en garantist for E18 gjennom Telemark. I tillegg vil Høyre (ja, dette er fra pressemeldingen – beklager manglende personlig touch på denne delen):

– Bruke mye mer penger på veibygging
– Øke trafikksikkerheten så vi får færre ulykker
– Bygge bedre veier gjennom samarbeid med private (OPS-metoden), slik at de blir ferdige på halve tiden

Del på Facebook | Del på Twitter

6 Kommentarer

Sondre R.

30.07.09

For all del, mer penger til vei. Men null ulykker pga dårlige veier innen 2020? Ærlig talt. Marginalkostnaden for de siste drepte vil trolig være så høy at det kan koste praktisk talt flere milliarder per liv, og prisen for det siste livet vil trolig gå mot uendelig.

Vi har utrykk som kost-nytte og kostnadseffektivitet i økonomien. Disse er ment å bruke som verktøy for å sammenligne om en ekstra krone på veisikkerhet er bedre brukt enn en, for eksempel, ekstra krone på helse; forutsatt såklart, at å minimere risiko er det eneste mål.

Jeg vil tørre å påstå at det er uvitende hvis du virkelig ønsker en slik nullvisjon. Og hvis du vet bedre er det forledende for alle dem som tror på deg når du sier det.

Og mens jeg er i gang. 🙂 Er det virkelig politikere uten noen logistikkkunnskap, samfunnsøkonomisk bakgrunn eller innsikt, sin oppgave å bestemme hvilke veier som bygges? Er virkelig «E18 gjennom Telemark» akkurat det Norge trenger av infrastruktur, siden du er så stolt over at Høyre garanterer det?

Du leste sikkert Aftenposten artikkelen som beskrev hvordan norges veier best kan forklares utfra en modell av stemmesanking, og svært dårlig kan forklares utfra en samfunnsøkonomisk modell. Jeg tviler ikke på at du vil vinne stemmer på å hoppe på denne vognen, men om det er det beste for landet at alle politikere kjemper for «sin vei» stiller jeg meg sterkt tvilende til.

30.07.09

Det hadde stått mer respekt av å ha en visjon om null drepte i trafikken PUNKTUM.

Kvaliteten på veiene er bare en bitte liten, og ofte upåviselig, del av årsaken når folk mister livet i trafikken.

Hvorfor dette veldige fokus på veier hele tiden? Har det noe å gjøre med at dere har tenkt å gå i regjering med FrP? FrP kommer alltid med dårlige veier som årsak når det skjer ulykker. Man kan få inntrykk av at det er det eneste tiltaket de har får å få bukt med trafikkulykkene.

Problemet er bare at dette er et mye mer sammensatt problem. Det blir alt for enkelt å bare se på veiene dersom man ønsker å få ned tallet på trafikkdrepte i Norge.

[…] med NAF om “Nei til Frontkollisjoners” demo Spikersuppa i Oslo der blant annet Torbjørn Røe Isaksen fikk teste stoppstol, Per Arne Foss testet promillebriller og selvfølgelig var pressen på slep, takket være NTB. NAFs […]

31.07.09

Dere bør kanskje tydliggjøre hva dere mener med «dårlige veier»? Om det er veier som ikke lenger er dimensjonert for trafikken, om det er veier som er feilkonstruert, eller om det er veier der standarden har sunket på grunn av manglende vedlikehold.

Alle tre er i og for seg viktig å få gjort noe med. Men veier i seg selv forårsaker ingen ulykker, med mindre de er i en slik tilstand at en gjennomsnittsbilist i en gjennomsnittsbil som holder fartsgrensa på tørr vei sannsynligvis vil utsettes for en ulykke. Og så mange veier som oppfyller akkurat det kriteriet er det vel ikke?

01.08.09

En rapport som ble gjort av det svenske selskapet Folksam viser at 72 prosent av dødsulykkene er forårsaket av veiens sviktende sikkerhetstilstand, heter det i rapporten. Og derfor bygger svenskene ca. 300 km pr. år med møtefrie veger.

Rapporten sier videre:

” Varför blev det en dödlig utgång för 248 personer i de olyckor Folksam studerat? Beror det på brister hos föraren, vägen eller bilen? Vägens bristande säkerhetsstandard visade sig orsaka 72 procent av dödsfallen, medan 53 procent berodde på brister i bilens säkerhetsstandard och 42 procent på förarens regelbrott. Ofta kan utgången bero på en kombination av alla tre faktorerna. Men att en förbättrad vägstandard räddar flest liv är ovedersägligt.”

Les hele rapporten her: http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00613/press_EuroRAPstudie_613941a.pdf

– Vi må fortsette arbeidet med midtrekkverk for å forhindre møteulykker, sier Terje Moe Gustavsen. Dette blir dessverre ikke fulgt opp med praktisk handling. I 2007 ble det bygd 9 km midtrekkverk og i 2008 blir det kun bygd 6,1 km. I 2009 skulle de bygge 15 km og klarer å fullføre kanskje 7 km. Og i mellomtiden blir våre medmennesker drept, noe som kunne vært forhindre i langt større grad. Regjeringen har sagt, og kommer til å si at det er førerens ansvar og vi må redusere farten og bruke bilbelte. Ja, selvfølge må vi det, men vi mennesker bryter disse reglene konstant. Derfor må fysisk midtrekkverk på plass på de utsatte strekninger og vi må holde minst svensk tempo. De bygger 100 km midtrekkverk på 4 måneder og i Norge har vi 100 km totalt mot Sverige 4.000 km.

Vi oppfordrer dere til å delta på http://www.090909.no – her vil vi utfordre partiene til å omgjøre satsningen på midtrekkverk i NTP til strakstiltak og fullføre det i kommende stortingsperiode. Da er vi nesten på Svensk nivå når det gjelder tempo.

[…] med NAF om «Nei til Frontkollisjoners» demo Spikersuppa i Oslo der blant annet Torbjørn Røe Isaksen fikk teste stoppstol, Per Arne Foss testet promillebriller og selvfølgelig var pressen på slep, takket være […]

Har du en mening?