Abonner via RSS eller E-post

God dag, mann. Nyliberalisme

Publisert den 26.11.2012 i Blogg

I lørdagens bokmagasinet i Klassekampen (ikke på nett), er det en anmeldelse av Asle Tojes ny bok Rødt, hvitt, blått. Om demokratiet i Europa. Anmelderen er, i likhet med de fleste andre, nokså positiv og finner mye spennende i boken. Men, igjen i likhet med mange andre, kritiserer hun abstraksjonsnivået. Hun mener altså at Toje bruker begreper, ord og vendinger som han ikke forklarer — og det pleier ikke å være comme il faut i akademiske kretser.

Jeg har ennå ikke lest Tojes bok. Etter hva jeg forstår er det skrevet som et eller flere essays, ikke som en vitenskapelig avhandling. Men like interessant er det å se hvilke ord som trekkes frem og som Toje beskyldes for å ikke definere: Frihet, nasjonen, fellesskapet, nasjonalstaten osv.

Som selverklært konservativ er dette begreper jeg umiddelbart kjenner igjen. Jeg vet litt om deres idehistorie og litt om hvordan forskjellige tenkere har brukt begrepene tidligere. Men kanskje enda viktigere: Ordene gir umiddelbar mening for meg.

Det er selvfølgelig ingen unnskyldning for å ikke være presis, men jeg lurer på om det kan være en illustrasjon av at de fleste som anmelder boken har et ståsted til venstre, dette er rett og slett ord og begreper de ikke er vant med å forholde seg til. Ikke fordi de drives av vond vilje, men fordi de stort sett har møtt andre typer begreper i den politiske litteraturen. Det kan være begreper som nyliberalisme, økende forskjeller, klasser, menneskerettigheter og så videre. Disse begrepene er også umiddelbart forståelige for mange, men kan også problematiseres og brukes ofte uten nærmere forklaring eller definisjon.

Kan det rett og slett være at høyre- og venstresiden har problemer med å forstå hverandres språkbruk og begreper? God dag, mann. Nyliberalisme. God dag, mann. Tradisjonen.

1 kommentar »