Abonner via RSS eller E-post

Dagsavisen: Utvikling og landbruk

Publisert den 13.12.2011 i Blogg

Fra Dagsavisen 13. desember.

Terje Lien Aasland skriver i et innlegg at jeg «harselerer» med norsk landbruk i min spalte i Dagsavisen 5. desember. Innlegget er trykket i flere aviser. Det handlet ikke om landbrukspolitikk, men om utviklingspolitikk. Jeg hadde to poeng:

Bistandsdebatten burde handle om resultater, ikke bare om hvor mye vi klarer å bruke.
Handelspolitikken er også en viktig del av utviklingspolitikken.

Derfor er det for eksempel et problem når Norge først gir bistand til et land slik at de kan bygge opp sin eksportmulighet, og så setter tak eller legger kraftig straffetoll på eksporten til oss hvis den kommer opp i et tilstrekkelig volum. Jeg nevner ordet landbruk i en setning: «Det kan godt være et ærlig politisk poeng – vi er mer opptatt av norsk landbruk enn av utvikling i de fattige landene – men å forkle det som solidaritet, utvikling eller hjertevarme er hyklersk.» Og dette poenget står jeg fullt og helt inne for. Det er helt greit å si at vi også må ta hensyn til norsk landbruk og derfor har tollmurer. Det gjør også mitt eget parti i mange tilfeller. Men da foretar vi et politisk valg som også får konsekvenser. En av disse konsekvensene er at mange fattige land ikke får solgt sine varer på våre markeder.

Hva gjelder distriktspolitikken som helhet har de rødgrønne lite å skryte av. Den rødgrønne regjeringens landbrukspolitikk har gitt oss flere byråkrater og færre gårdbrukere, skjerpingen av formuesskatten for næringsdrivende rammer hardt, næringsutvikling i distriktene blir rammes av særnorske skatter og byråkrati, verne- og styringspolitikken kveler det private initiativ og underminerer den private eiendomsretten og samferdselssektoren skriker etter investeringer. Da Høyre satt i regjering ble det flyttet kompetansearbeidsplasser ut i landet, mens denne regjeringen fortsetter sentraliseringen. Det er ikke blitt flyttet ut en eneste arbeidsplass fra Oslo-gryta under rødgrønt styre. Det er ikke mye å skryte av.

 

Legg igjen din kommentar »