Abonner via RSS eller E-post

Gratulerer med kvinnedagen

Publisert den 08.03.2012 i Blogg

Question, tell me how you feel about this?
Try to control me boy you get dismissed
Pay my own fun, oh and I pay my own bills
Always 50/50 in relationships

The shoe on my feet, I’ve bought it
The clothes I’m wearing, I’ve bought it
The rock I’m rockin’, I’ve bought it
‘Cause I depend on me

If I wanted the watch you’re wearin’, I’ll buy it
The house I live in, I’ve bought it
The car I’m driving, I’ve bought it
I depend on me, I depend on me

All the women who are independent
Throw your hands up at me
All the honey’s who makin’ money
Throw your hands up at me

All the mommas who profit dollas
Throw your hands up at me
All the ladies who truly feel me
Throw your hands up at me

– Destiny’s Child

Gratulerer med kvinnedagen. For anledningen har jeg laget en liten liste over kvinner som har inspirert  og engasjert meg (ikke utfyllende!).

Karen Platou – første kvinne valgt inn på Stortinget, i 1921 fra partiet Høire. Kanskje illustrerende for Høyre at det var svært delte meninger om allmenn stemmerett for kvinner (tidligere var det knyttet til inntekt og formue), men både første møtende representant, Anna Rogstad, og første faste representant var fra partiet.

Gertrude Himmelfarb – amerikansk konservativ historiker. Har skrevet en rekke bøker om Victoriatiden, og fremholdes av blant andre Gordon Brown som en viktig inspirasjonskilde.

Dr. Condoleezza Rice – Den afroamerikanske befolkningen har to idelogiske gudfedre, Booker T. Washington og W. E. B. Dubois, sistnevnte radikal pan-afrikanist, førstnevnte mer konservativ. Washingtons fokus på hardt arbeid og dyder har vært viktig for Rice, oppvokst i rasistiske Alabama, men siden med karriere som Stanford universitetet og Secretary of State.

Margareth Thatcher – For mange på venstresiden er Thatcher anti-feminist, en slags brutal betongkvinne uten følelser. Men Jernladyen startet en ny politisk æra, det kan ingen ta fra henne.

Hannah Arendt – Arendt er en fascinerende tenker, vanskelig å sette i bås, men alltid verdt å lese.

Mary Wollstonecraft – Personlig heller jeg meg mot Edmund Burke, men Wollstonecrafts oppgjør med konservatismens far i A Vindication of the Rights of Women er likefullt elegant og engasjerende. En pioner i likestillingsarbeidet.

Astrid Nøklebye Heiberg – Norges første kvinnelige professor innen psykiatri, tidligere statsråd og President i norske og internasjonale Røde Kors. Ingen har oppsummert konservatismen bedre enn henne:

”Vi må kjempe for at det beste i menneskenaturen skal tas vare på; nemlig den naturlige viljen til å gjøre noe godt for seg og sine, bygge en bedre fremtid for familien sin og gi barna en god start og gode muligheter i livet. Dette er den personlige velferden. Den er beskyttelsen mot klientsamfunnet. Den representerer verdier som vi skal ta vare på: verdier som frihet og ansvar, innsats og overskudd, omsorg og nestekjærlighet. Personlig innsats og overskudd underminerer ikke samfunnet, det styrker samfunnet. Når enkeltmennesker holdes tilbake, holdes samfunnet tilbake. Vi kan bare bygge et selvstendig og ansvarsfullt samfunn med selvstendige og ansvarsfulle mennesker.”

Ayaan Hirsi Ali – Liberal feminist, samfunnsdebattant og kritiker av det autoritære islam. Se for øvrig mitt intervju med henne for Minerva.

Kristin Clemet”Vår måte å se og organisere samfunnet på har fremelsket en ny ”alles kamp mot alle”. Alle kjemper om en plass på de offentlige budsjetter. Derfor får nå mesteparten av den voksne befolkning sine inntekter fortsatt av staten; enten det er statsansatte, kommuneansatte, bønder, lærere, forskere, fiskere, sosialhjelpsmottagere, arbeidsløse eller heltidspolitikere. Vi er blitt avhengige av staten – og klienter av politikken. Vi har utviklet et lommepengesamfunn, der selvhjulpenhet ser ut til å ha blitt velferdsstatens verste fiende.”

Legg igjen din kommentar »