Abonner via RSS eller E-post

Antologien Konservatisme

«… en konsis og klok innføring i den konservative tanketradisjonen, med viktige kjennetegn som tanken om at samfunnet er en organisme som vokser, og kan dyrkes, snarere enn en mekanisme som kan skrus sammen etter enkeltmenneskers kreative innskytelser.»
Simen Ekern, Dagbladet

«Det er ei gjennomtenkt samling, der forfattarane tidvis må insistera på at tenkjarane kan rubriserast som konservative. Det gjer ingenting. Truleg blir boka meir spennande slik. Godt skriven er ho også.»
Olav Kobbeltveit, Bergens Tidende

«Denne norske udgivelse af centrale konservative tekster er en god indgang og en fin inspirationskilde til at få større indsigt i den konservative tradition.»
Henrik Gade Jensen, Jyllands-Posten

«Til samman utgjør boka den viktigste og mest sammenhengende beskrivelsen av konservatismen som er kommet på norsk på mange år.»
John Olav Egeland, Dagbladet

«Denne boken kan forandre konservatismen for å bevare den, og bidrar dermed til å utbygge den politiske pluralismen i Norge.»
Arild Pedersen, Minerva

«[Røe Isaksen og Syse]…har også skrive innleiingskapitlet, som målber det beste i den danna norske konservatismen: lærd, vidsynt og velformulert.»
Oddgeir Osland på Forskerforum

KJØP BOKEN HER.

Konservativ tenkning er i ferd med å få en renessanse i Europa. Hva er egentlig konservatisme?

«Den konservative politiker er verken ingeniør eller arkitekt. Han eller hun er vaktmester», skriver redaktørene av denne boken. Hva vil det egentlig si å være konservativ?

«Konservativ» oppsto som politisk merkelapp i Frankrike tidlig på 1800-tallet og ble brukt om forsvarere av kongedømmet, stendene og kirken. Konservatismens rike idéhistorie strekker seg imidlertid tilbake til antikken, og finnes i forskjellige former helt frem til vår tid. Denne boken har som mål å vise hva politisk konservatisme er, og presenterer noen av dens viktigste tenkere fra Aristoteles til Adenauer, fra Tocqueville til Thatcher. «Konservatisme» inneholder en rekke norske oversettelser av sentrale tekster i konservatismens idéhistorie, hvorav flere ikke er utgitt på norsk tidligere. Redaktørene har skrevet korte innledninger til disse, som gir leseren den nødvendige kontekst, samt en større introduksjon. Her gis et samlet grep om denne politiske ideologien som har forstått seg selv som antiideologisk og ikke-politisk, og som har tålmodighet og varsomhet som noen av sine fremste dyder.

Konservativ tenkning er i ferd med å få en renessanse i Europa. Denne boken gir et svært interessant grunnlag for å forstå dagens konservative politikk i Norge og internasjonalt, og dens bakgrunn.

Anmeldelse i Bergens Tidende.

Anmeldelse av boken i Dagbladet.

Omtale av boken og redaktørene i Klassekampen.

Anmeldelse i Jyllandsposten.

Anmeldelse av antologien hos Minerva.

Kronikk om konservatisme av redaktørene. I Aftenposten.

Omtale av antologien i Aftenposten.  

Kristin Clemets omtale av antologien.

Anmeldelse og omtale på sykepleien.no  

Anmeldelse hos Forskerforum.

Utdrag fra boken hos Minerva.